Aktualno

“Odluke Gradskog vijeća su političko nasilje”

Zaklada Blaga djela uputila je priopćenje za javnost povodom najavljenih razrješenja i imenovanja Zakladnih tijela na idućoj sjednici Gradskoj vijeća, najavljenoj za ponedjeljak, 7. svibnja.

– Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti  upravitelja Zaklade  koje je donijelo Gradsko vijeće na 26. sjednici  31. ožujka 2012. je protivno Zakonu  i Statutu Zaklade – navodi u priopćenju predsjednik Upravnog vijeća Zaklade Joško Radica, te u daljnjem tekstu priopćenja obrazlaže.

– Upravno vijeće Zaklade je 13. travnja 2012. dostavilo Gradskom vijeću Grada Dubrovnika prijedlog o imenovanju upravitelja Zaklade u osobi gospara Vida Bogdanovića, koji prijedlog je uvršten na dnevni red Gradskog vijeća za sjednicu zakazanu za 26. travnja 2012. Tijelo Gradskog vijeća, Odbor za izbor i imenovanja je na svojoj sjednici održanoj 25. travnja odbilo prijedlog Upravnog vijeća Zaklade i protivno Zakonu, predložilo da se ta točka dnevnog reda (imenovanje upravitelja Zaklade) na sjednici od 26. travnja 2012. skine s dnevnog reda i umjesto te točke predložilo dvije nove točke – navodi Radica.

– Predlaganje izmjena  dnevnog reda sjednica Gradskog vijeća u ovom slučaju nije u nadležnosti ovog odbora, tj. Statut Grada Dubrovnika u čl. 41. ne predviđa takvo  ovlaštenje ovog tijela,  posebno ne predlaganje novih točaka dnevnog reda za koje nije prethodno proveden postupak propisan Zakonom i Statutom Zaklade. Gradsko vijeće je na 27. sjednici neosnovano i nezakonito skinulo s dnevnog reda točku o prijedlogu Upravnog vijeća Zaklade o imenovanju upravitelja u osobi gospara Vida Bogdanovića i umjesto toga, unatoč izrazito pozitivnim ocjenama rada Upravnog vijeća izrečenim na 26. sjednici održanoj nepunih mjesec dana prije, predložilo dvije nove točke, razrješenje članova Upravnog vijeća Zaklade i imenovanje novih članova Upravnog vijeća Zaklade – ističe Radica.

– Svi navedeni postupci  su protivni Zakonu, Statutu Zaklade pa i Statutu Grada Dubrovnika i predstavljaju čin političkog nasilja nad legalnim postupcima tijela Zaklade, koja, kao povijesna tečevina ovih prostora, neprekidno djeluje u ovom Gradu  od 14. stoljeća do danas. Umjesto da ova Zaklada i njeno djelovanje budu na čast Dubrovniku ovlaštena tijela Zaklade su sada prisiljena koristiti se svim legalnim i legitimnim postupcima koje propisuju zakoni Republike Hrvatske da očuvaju  i sačuvaju  samostalnost i integritet Zaklade, tražeći zaštitu zakonitosti i opstojnosti pred upravnim i sudskim tijelima Republike Hrvatske pa, ukoliko to prilike budu nalagale,  i pred nadležnim europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu – navodi predsjednik Upravnog vijeća Zaklade Joško Radica.

– Zaklada je po definiciji iz Zakona imovina namijenjena da sama, odnosno, prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe, kojoj pravni poredak priznaje pravnu osobnost, čiji je bitan element imovina, a ne skup ljudi. Imovina Zaklade ne pripada ni tijelima Zaklade ni njenim korisnicima. Njezino ustrojstvo i rad uređuju se Statutom koji odobrava Ministarstvo, a Zakladom upravljaju i zastupaju  Zakladna  tijela imenovana u postupku i po postupku sukladno Zakonu i Statutu Zaklade. Sve navedeno ukazuje da  tijelima Grada Dubrovnika (Gradonačelniku, Gradskom vijeću, odborima, upravnim odjelima i sl.), ne pripada pravo da svojim ishitrenim nezakonitim odlukama,  dovode u pitanje rad ove Zaklade koja je  nastala  voljom i mudrošću naših  predaka – stoji u priopćenju Zaklade Blaga djela kojeg potpisuje predsjednik Upravnog vijeća Joško Radica.

Pročitajte još

BRAVO ZA VRIJEDNE SNIJEŽNIČARE Novi imidž Male Petke

Dulist

Ako idete na autobusni, ostavite otvorenu ombrelu!

Dulist

UTD Ragusu ‘pritišću’ kamate, uzima pozajmicu iz gradske blagajne

Dulist