Aktualno

NESREĐENI VLASNIČKI ODNOSI Grad daje suglasnost za izgradnju ceste na Babinom kuku protivno UPU-u?

NESREĐENI VLASNIČKI ODNOSI Grad daje suglasnost za izgradnju ceste na Babinom kuku protivno UPU-u?

U utorak na 26. sjednici Gradskog vijeća trebalo bi se odlučivati i o Prijedlogu zaključka kojim se daje suglasnost investitorima, koje predstavlja društvo Tricikl d.o.o. Dubrovnik, za izgradnju i financiranje troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS 3) I faza, i na tekst Ugovora o načinu ugovaranja financiranja troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS 3) I faza.
Naime, kako je već na prethodnom Gradskom vijeću, održanom u studenom, gradonačelnik Mato Franković najavio investitori bi sami trebali financirati izgradnju te ceste jer ona nije u prioritetima Grada Dubrovnika budući da cesta vodi isključivo do privatnih objekata. Riječ je o stambenoj zgradi bivše gradske vijećnice Marine Sršen za koju se kao investitori vode njeni sinovi Nikola i Ivan.

Iako je pohvalno da Grad Dubrovnik više ne želi snositi troškove za izgradnju privatnih prometnica, ove, a vjerujemo i svih budućih, na Babinom kuku se situacija prilično zakomplicirala jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi sa suvlasnicima na kojoj bi se trebala izgraditi buduća dvotračna cesta. To znači da Grad Dubrovnik ulazi u postupak sklapanja ugovora bez da je prethodno okončao svu potrebnu pravnu proceduru.
Naime, potvrda glavnog projekta za prometnicu je izdana još 2015. uz uvjet da je „investitor dužan prije početka radova riješiti imovinsko-pravne poslove sa (su)vlasnicima, odnosno nositeljima drugih prava na nekretninama na kojima se planira predmetni zahvat“. No, to, tvrdi Viktorija Knežević, pravna zastupnica vlasnika zemljišta Lovre Banovića iz Splita, do danas nije učinjeno. Naime, jednim dijelom čestice zemlje njenog klijenta trebala bi proći sporna cesta.

-Postupak izvlaštenja nije izvršen tako da imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni. Lovre Banović je vlasnik čestice zemlje 1065/6 kojeg Grad Dubrovnik izostavlja. Naime, Grad Dubrovnik navodi kako je iz parcelacijskog elaborata vidljivo da su čestice zemlje 1085/1, 1098/2 i 1093/1 u gradskom vlasništvu te je slijedom toga imao osnovu za prijavu početka pripremnih radova na dijelu gdje su imovinsko-pravni odnosi riješeni – pojašnjava Knežević. Nadalje ističe kako je Potvrda glavnog projekta protekom vremena istekla jer nije započeto s gradnjom, a proces izdavanja nove građevinske dozvole je trošak kojeg bi trebali snositi ‘investitori’ kojima bi se trebao ponuditi ugovor za izgradnju i financiranje troškova izgradnje prometnice. Slijedom toga trenutno nema niti osnove za izvlaštenje bilo kojeg dijela zemlje na toj trasi.

Potvrda glavnog projekta za prometnicu je izdana 13. listopada 2015., a netom prije isteka dozvole, 12. rujna 2017., Grad Dubrovnik vrši prijavu gradilišta kako bi, očito spasio istek dozvole. Nju potpisuje privremena pročelnica Upravnog odjela za promet, stanogradnju i razvojne projekte Irena Kričković Labaš. Njen potpis ne bi trebao biti važeći budući da se u dokumentima nigdje ne nalazi potrebno ovlaštenje tadašnjeg gradonačelnika Andra Vlahušića.
-Prilikom ishođenja nove Potvrde glavnog projekta potrebno je raditi novi geodetski projekt sa kojim se trebaju suglasiti svi vlasnici preko čijih parcela zadire cesta. To znači da suglasnost treba dati Lovre Banović, ali i tvrtka Valamar. Prilikom prve izrade geodetskog projekta nisu imali taj problem jer je parcela Lovre Banovića tada bila u vlasništvu RH – pojašnjava odvjetnica Knežević. Inače, prije nego je Banović kupio parcelu na Babinom Kuku, upućeni tvrde kako je ona bila nuđena i obitelji Sršen. Oni su očito odbili kupnju, računajući kako nije potrebno ulaziti u još veće troškove jer će se na dijelu te parcele izgraditi prometnica koju će financirati sam Grad Dubrovnik.
No to nije jedini problem u ovoj nekretninskoj priči koja već tjednima puni novinske stupce.
Iz komunikacije između gradskih službi i pravne zastupnice Lovre Banovića, Grad Dubrovnik potvrđuje kako je riječ tek „o pripremnim radovima“ te da radovi nikada nisu započeti.

-Uvjet početka radova po ovoj dozvoli je i izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja građevine. Ništa od ovoga Grad Dubrovnik kao investitor nema. Radovi koji su izvršeni na parceli Lovre Banovića su radovi nasipanja i to materijalom iz iskopa gradilišta Sršen. Budući da je nasipanje napravljeno potpuno bespravno sve je prijavljeno rudarskom inspektoratu te uskoro očekujemo njihovo očitovanje – napominje Knežević. Situacija na „gradilištu“ prijavljena je i Komunalnom odjelu Grada Dubrovnika, ali i građevinskoj inspekciji jer su Sršeni osim nezakonitog odlaganja viška iskopa na tuđoj parceli radovima ugrozili spomenik kulture koji se nalazi neposredno iznad čestice zemlje. Riječ je o Tvrđavi na Babinom kuku koja je zaštićeni spomenik kulture. O tome je ujedno obaviješten i nadležni konzervatorski odjel.

Inače, trasa sadašnjeg makadamskog puta koji su investitori, kako ističe Knežević, probili ‘na divlje’ nije u trasi ceste koja je predviđena UPU-om Babin Kuk. Naime, Sršeni su tu trasu nasuli kako bi se riješili iskopa sa svog gradilišta, a sve računajući kako će Grad Dubrovnik graditi cestu po predviđenu UPU-om Babin Kuk.
Iz dokumenata kojih smo u posjedu, također je razvidno kako je i Građevinska dozvola koju su Sršeni ishodovali za izgradnju zgrade ‘uvjetna’, a temeljena je na prijavi gradnje ceste jer su na taj način zadovoljili da postoji mogućnost priključenja njihove građevine na prometnu površinu. Inače, važno je napomenuti kako su oba akta o gradnji, Građevinska dozvola za gradnju stambenog-poslovnog objekta Sršena i Ovjera glavnog projekta za cestu izdana temeljem UPU-a Babin kuk. Urbanističkog plana koji je donesen uz pomoć ‘ruke’ Marine Sršen, tada vijećnice u Gradskom vijeću s liste Pera Vićana.

Pročitajte još

VODOVOD STANOVNICIMA MOKOŠICE Podnesite zahtjeve za priključenje na mrežu odvodnje

Dulist

[FOTO] KOD ONOFRIJEVE FONTANE Pronađeni ostatci velike gradske gustijerne

Dulist

Nila Miličić Vukosavić dobitnica nagrade HRT-a za životno djelo

Dulist