Natječaji

Natječaj za administratora financijsko-materijalnog poslovanja (m/ž)

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za administratorom financijsko-materijalnog poslovanja s mjestom rada u Dubrovniku. Administrator/-ica financijsko-materijalnog poslovanja bit će odgovoran/-na za financijsko-materijalno poslovanje Jedinice prilazne i aerodromske kontrole – Podružnica Dubrovnik.

Tvoje ključne odgovornosti:
• praćenje i primjena propisa iz područja financijsko-materijalnog poslovanja
• suradnja s ustrojstvenim jedinicama Sektora korporativnih funkcija Društva
• vođenje brige o potrebnim sredstvima za dnevnu kunsku likvidnost
• sastavljanje izvješća u vezi s financijsko-komercijalnim poslovima
• vođenje evidencije za JOPPD za radnike Jedinice
• obrada i prikupljanje ponuda te praćenje izvršenja nabave
• kontiranje, likvidiranje i plaćanje računa i putnih naloga
• vođenje odgovarajuće evidencije o utrošku sredstava
• obavljanje kunskog blagajničkog poslovanja
• obavljanje i ostalih poslova u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama posla i nalogu rukovoditelja Jedinice prilazne i aerodromske kontrole – Podružnica Dubrovnik.

Što nudimo?
• Ugovor na neodređeno vrijeme
• mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
• pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
• niz poticajnih pogodnosti.
Što tražimo?
Proaktivnu, savjesnu i odgovornu osobu s pozitivnim pristupom suradnicima i visokim profesionalnim i etičkim standardima.
Klikni i prijavi se ako imaš:
• minimalno SSS
• minimalno jednu godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
• domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Posebne prednosti
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) te u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu je dužan pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prihvati izazov i prijavi se!
Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:
• životopis
• presliku svjedodžbe ili diplome završenog studija
• uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
• domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 12.8.2022., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave i prilaganjem skeniranih dokumenata putem mrežne stranice www.crocontrol.hr/karijere/otvorene pozicije. Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.

Pročitajte još

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto KOORDINATOR ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKOG PROIZVODA I ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA

Dulist