Grad

NA ČEKANJU ULICE VLADKA MAČEKA, MARKA MAROJICE… O financijama Grada ovise veća ulaganja u ceste

NA ČEKANJU ULICE VLADKA MAČEKA, MARKA MAROJICE... O financijama Grada ovise veća ulaganja u ceste

Stanovnici Čokolina morat će se još malo strpjeti do sanacije Ulice dr. Vladka Mačeka. Problem je to o kojem smo već u nekoliko navrata pisali, a koji se trebao riješiti nakon izgradnje nove zgrade Osnovne škole Montovjerna. No, došla je koronakriza te je gradski prora­čun ostao bez znatnog dijela prihoda. Čekala su se neka bolja vremena, pro­jekt sanacije je izrađen i sve što treba napraviti jest osigurati sredstva u Pro­računu. Treba napomenuti i kako je cesta kroz Čokolino u jako lošem sta­nju još od davnih dana, na što su gra­đani upozoravali već duže vrijeme, a dodatna je šteta nastala s obzirom na to da su njome, tijekom gradnje nove škole, prolazili kamioni s teškim tere­tom. No, nije ovo jedina cesta koja čeka obnovu. Prisjetit ćemo se ovom prilikom i Ulice Marka Marojice (koja s Puta Iva Vojnovića vodi do Studentskog doma te dalje prema Bourbonu), koju je također potrebno sanirati. O tome je za DuList u rujnu 2019. godine govorio i Marko Potrebica, ravnatelj Studentskog centra. ­

— Cesta će se sanirati jer se treba rije­šiti problem oborinske odvodnje. Imali smo slučaj kad je tijekom velikih kiša cijelo gradilište poplavilo. To se nakon izgradnje doma ne smije više događati. Obaviješten sam kako se na projektu za cestu već radi – rekao je tada Potrebica.

Uz oborinsku odvodnju i uređenje prometnica

Ipak, treba istaknuti kako je uređe­nje ove ulice dio projekta kojim će se konačno riješiti pitanje oborinske odvodnje, odnosno nakupljanja velike količine oborinskih voda na Vojnoviću, ispred Palčice, čemu svjedočimo kod svake jače kiše. Naime, kako za DuList navode iz Gradske uprave, uređenje Ulice Marka Marojice dio je projekta izgradnje kolektora oborinske odvod­nje Montovjerna – Batala, koji će obu­hvatiti dio Ulice Iva Vojnovića, preko Ulice Marka Marojice do Bana Josipa Jelačića i Svetog Mihajla sa završet­kom ispusta u more na Batali, odnosno Lapadskoj obali.

— Izrađen je idejni, glavni i izvedbeni projekt te je ishođena pravomoćna gra­đevinska dozvola za ovu investiciju, čija je trenutačna procijenjena vrijednost 6.500.000,00 kn s PDV-om – navode iz Grada Dubrovnika. Projektom će se, napominju, riješiti problem nakuplja­nja velike količine oborinskih voda na cesti u Ulici Iva Vojnovića ispred vrtića Palčica gdje započinje ovaj zahvat, kao i problem ogromnog priljeva kroz ulice Marka Marojice i Od sv. Mihajla. Uku­pna duljina zahvata je oko 800 metara, a predviđena je izgradnja ukupno šest kolektora.

— Projekt obuhvaća i vraćanje u prvobitno stanje kompletnog zahvata, odnosno rekonstrukciju prometnica, a početak radova očekuje se kada se zatvori financijska konstrukcija, s tim da se računa i na sredstva iz EU fon­dova. Po istom modelu radit će se i sustav oborinske odvodnje u Ulici Andrije Hebranga, za koju Grad tako­đer ima ishođenu građevinsku dozvolu – naglašavaju iz Grada Dubrovnika.

Za sad bez većih ulaganja

Kad je riječ općenito o uređenju pro­metnica, većih ulaganja neće biti barem do jeseni.

— Trenutačno je u proračunu Grada Dubrovnika za održavanje neraz­vrstanih cesta predviđen iznos od 7.500.000,00 kuna, a što se odnosi na održavanje bez većih ulaganja. Veće sanacije će se planirati koncem kolovoza, odnosno početkom rujna – odgovor je Grada Dubrovnika na ovu temu. Također iz Gradske uprave navode kako će iznosi ovisiti o raspolo­živim financijskim sredstvima Grada te će se sukladno tome u budućem reba­lansu proračuna planirati dodatna sredstva za obuhvatne sanacije, a u što i spada sanacija Ulice Vladka Mačeka. Inače, od Gradske uprave smo tražili odgovore na pitanja koje će se sve pro­metnice na području grada Dubrovnika do kraja 2022. godine sanirati i na koji način uz dinamički plan sanacije te pojedinačne iznose planirane za ove zahvate. Sve ćemo to očito doznati tek po idućem rebalansu proračuna.

Što je napravljeno u 5 godina?

Iz Gradske uprave nisu ovom prilikom propustili napomenuti kako je u pet godina mandata ove gradske uprave, odnosno Mata Frankovića, sanirano i uređeno preko 120 tisuća metara kvadratnih cesta na širem gradskom području, a od većih investicija ističu se Vukovarska i Ulica kardinala Ste­pinca, koje su u potpunosti uređene, uključujući i sustav oborinske odvod­nje. Uređena je i tri kilometra duga dvo­tračna cesta Kliševo-Mrčevo te u surad­nji s Hrvatskim cestama rekonstruirana cesta i izgrađen novi skretač u Velikom Zatonu i rekonstruirana tri kilometra duga cesta Zaton Veliki – Štikovica.

Za kraj su spomenuli i jedan od naj­većih infrastrukturnih projekta, 70 milijuna kuna vrijednu kapitalnu investiciju rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale. I sve je to pohvalno, no neke prometnice ipak već duže vre­mena čekaju makar novi asfaltni sloj.

Iz tiskanog izdanja DuLista od 10. kolovoza 2022.

Pročitajte još

Delegacija Čilea na prijemu u Gradu Dubrovniku

Dulist

SANIRAJU SE ŠAHTOVI Ulica Od Batale zatvorena za promet u noći sa srijede na četvrtak

Dulist

UKRAJINKA ANNA GADIATSKA Za mene je Dubrovnik postao drugi dom, jako sam sretna!

Maria Prkut