GradUrednički izbor

KONAČNO POZNATI UVJETI Tko se može natjecati za dubrovački model stanogradnje?

HRVI radovi mokosica

Konačno se propisuju pravila ‘igre’ za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje, a u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji. Već se dugo vremena govori o dubrovačkom modelu stanogradnje koji podrazumijeva najam stana na 10 godina, nakon čega ga mladi i mlade obitelji mogu otkupiti. Prvi stanovi po ovom modelu već se grade u Mokošici, no uvjeti su do danas bili nepoznati.
Kako se navodi u nacrtu odluke, o kojoj će se raspravljati na sjednici Gradskog vijeća 5. listopada, stanovi se daju u najam na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o najmu s mogućnošću kupnje nakon isteka roka od 10 godina, pod uvjetom da je najmoprimac uredno podmirivao sve svoje ugovorne obveze. Uplaćena najamnina uračunat će se u iznos kupoprodajne cijene, u slučaju kupnje stana koji je bio u najmu, na način koji će se utvrditi Javnim pozivom.
Korisnici mjera su mladi i mlade obitelji, a mladom osobom se u smislu gradske odluke smatra punoljetan podnositelj zahtjeva koji nije navršio 45 godina života u trenutku raspisivanja Javnog poziva.
Pravo na podnošenje zahtjeva za najam stana s mogućnošću kupnje imaju državljani Republike Hrvatske i to mladi i mlade obitelji koji moraju ispunjavati određene uvjete, a jedan je i taj da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nema/ju riješeno stambeno pitanje. Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne smiju u vlasništvu ili suvlasništvu imati kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske te stanuju kao podstanari/najmoprimci. Status podstanara odnosno najmoprimca moraju imati u razdoblju od najmanje 1 godinu u kontinuitetu do dana utvrđenog u Javnom pozivu i na dan objave Javnog poziva. Uvjet je i da ne koriste odgovarajući gradski stan temeljem Ugovora o najmu sklopljenim s Gradom Dubrovnikom. Ne smiju imati u vlasništvu, odnosno suvlasništvu građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske, kao ni poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha na području Republike Hrvatske. U vlasništvu ili suvlasništvu ne smiju imati ni poslovni prostor na području Republike Hrvatske te ne smiju biti oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika. Vrijednost pokretnina – prijevozna sredstva (automobil, brod i slično) te novčana sredstva i vrijednosni papiri podnositelja zahtjeva i članova obitelji ne smiju prelaziti ukupnu vrijednost veću od 500.000,00 tisuća kuna na dan koji će se utvrditi u Javnom pozivu. Uvjet je i da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam nekretnine u svom vlasništvu/suvlasništvu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio trećoj osobi. Podnositelj zahtjeva mora imati prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika i to najmanje 7 godina neprekidno do podnošenja zahtjeva ili 18 godina s prekidima, ali minimalno u kontinuitetu jednu godinu do podnošenja zahtjeva a članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika. Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne mogu imati duga po osnovi javnih davanja. Naravno, postupak dodjele saniva u najam počet će s javnim pozivom i prikupljanjem zahtjeva, a potom će se zahtjevi bodovati radi utvrđivanja liste prvenstva.

Cijelu odluku pogledajte u nastavku.

22.1Odluka-o-davanju-u-najam-stanova-s-mogucnoscu-kupnje

Pročitajte još

NEUREDNA I ZAPUŠTENA ŠIPANSKA LUKA Može li to bolje?

Dulist

STANOVNICI U ZIDINAMA LUDE ZBOG ŽOHARA Sanitat: Dezinsekcija je provedena prošli tjedan

Dulist

[RAZGOVOR] GORAN VIŠNJIĆ Ljudi govore: Vratio se Šime! A ja nisam nikad ni otišao!

Ivana Mijić Vulinović