Aktualno

KOLIKO SE OD GRADNJE SLIJEVA U GRADSKI PRORAČUN? Komunalni doprinos lani ‘jači’ nego 2019.

Graditeljstvo je u Dubrov­nik vezano uz turizam, posebno u segmentu izgradnje novih smještajnih jedinica u privatnom smještaju, čemu smo itekako svjedočili proteklih godina. No, prvi dio prošle godine ‘pokosila’ nas je koronakriza, zaustavljene su turističke aktivnosti, a samim time se i građevina našla u nezahvalnom položaju. No, ako je suditi po komu­nalnom doprinosu koji je u prvoj polo­vici ove, ali i u cijeloj prošloj godini uplaćen u gradski proračun, zasad ne možemo govoriti o nekom drastičnom padu. Inače, komunalni doprinos pri­hod je jedinice lokalne samouprave, u našem slučaju Grada Dubrovnik. On se, mora namjenski utrošiti za gradnju i korištenje objekata i uređenja komu­nalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i gro­blja, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
U planu prihod od 22 milijuna kuna
Inače, prihodi od komunalnog dopri­nosa i naknada za ovu su godinu u gradskom proračunu planirani na iznos od 52 milijuna kuna, što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 10 milijuna kuna. U tih 52 milijuna kuna, 30 milijuna se odnosi na prihod od komunalne naknade, a 22 milijuna kuna na komunalni doprinos.
Prema podatcima koje smo dobili iz Grada Dubrovnika, u prvih šest mje­seci ove godine uprihodovano je oko 2,1 milijun kuna manje nego u istom razdoblju prošle godine. Naime, od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostva­ren je prihod komunalnog doprinosa u visini od 8.999.316,81 kuna, dok je u istom razdoblju 2020. godine on izno­sio 11.123.792,67 kuna. Kako se može iščitati iz dokumenta o izvršenju prora­čuna u prvih šest mjeseci prošle godine, prihod komunalnog doprinosa u toj je godini predstavljao 38 posto od ukupno planiranog godišnjeg iznosa.
Ako gledamo prihod kojega je Grad Dubrovnik od komunalnog dopri­nosa ostvario u 2019. i 2020., dolazimo do podatka kako se u pandemijskoj godini u gradski proračun slilo 7,2 mili­juna kuna više nego 2019. koja je bila rekordna i posljednja pretpandemijska godina.
Naime, prihod komunalnog dopri­nosa ostvaren u 2020. godini iznosio je 31.870.789,15 kuna. Godinu dana ranije iznosio je pak 24.585.414,82 kuna, što je u korist pandemijske godine. dakle razlika od oko 7,2 milijuna kuna
Ostvarenje 2019. lošije od planiranog
Gledajući 2019. godinu, tada je prihod od komunalnog doprinosa bio za 5,4 posto veći od onoga iz 2018. godine. No, ostvarenje je 2019. bilo lošije od plani­ranog. Naime, prihod od komunalnog doprinosa prije dvije godine je ostvaren u iznosu od 24.585.414,82 kune ili 86,57 posto od planiranih 28.400.000,00 kuna.
Inače, među potraživanjima Grada Dubrovnika uvijek se nalazi i ono koje se tiče upravo komunalnog doprinosa. Primjerice, polovicom prošle godine dospjela potraživanja Grada Dubrov­nika iznosila su ukupno 68.557.390,94 kuna, a među njima je i stavka komu­nalnog doprinosa. Kako se tada navo­dilo, potraživanje na ime komunalnog doprinosa bilo je u tom trenutku pove­ćano, no najveći dio dospjelih potra­živanja odnosio se na jednog investi­tora koji je najavio svoj dug od oko 4,5 milijuna kuna platiti do kraja godine. Inače, potraživanja na ime komunal­nog doprinosa na dan 30. lipnja 2019. iznosila su nešto više od 9 milijuna kuna, dok su 30. lipnja 2020. bila čak 13,7 milijuna kuna, što je razlika od oko 4,7 milijuna kuna.
S druge strane, u prvih 6 mjeseci 2021. godine ukupna dospjela dugo­vanja na ime komunalnog doprinosa, a koja se, napomenuli su iz Grad­ske uprave, odnose ne samo na 2021. godinu, nego i na prethodna razdoblja, iznose 5.408.500,32 kn, od čega je veći dio u postupcima naplate i prisilne naplate.
Način naplate
Na kraju spomenimo i to kako je komu­nalni doprinos novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju pri­likom građenja ili ozakonjenja gra­đevine. Obračunava se množenjem obujma građevine, izraženog u kubnim metrima (m3), s jediničnom vrijedno­šću komunalnog doprinosa utvrđene po pojedinoj zoni područja na kojem se građevina gradi ili je izgrađena. U gradskoj odluci se također navodi da ako se postojeća građevina uklanja radi gradnje nove ili se postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu prema prethodnoj ili postojećoj građevini.
Dubrovnik je, kad je u pitanju naplata komunalnog doprinosa podi­jeljen u četiri zone. Prvu predstavlja uže područje Dubrovnika gdje je utvr­đena jedinična vrijednost komunalnog doprinosa od 138 kuna.
U drugoj zoni u koju ulaze Bosanka, Donje Obuljeno, Čajkovići, Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Ora­šac, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan i Zaton iznos je 120 kuna, dok je jedi­nična vrijednost za treću zonu, a to su Brsečine, Čajkovica, Gornje Obuljeno, Koločep, Knežica, Lopud, Petrovo Selo, Suđurađ, Šipanska Luka, Šumet i Trsteno 80 kuna. Najniža cijena je u zoni 4 (Dubravica, Gromača, Kliševo, Ljubač, Mravinjac, Mrčevo I Osojnik) i iznosi 20 kuna.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 14. srpnja

Pročitajte još

NE PROPUSTITE TEČAJEVE CENTRA ZA JEZIKE! Učenje stranih jezika najbolji je način korištenja slobodnog vremena

Dulist

POSJETILI SMO NAGRAĐENI OPG Zlata vrijedna obitelj Trojanović

Maria Prkut

NAKON GODINA PREDANOG RADA Profesor Vedran Batoš otišao u zasluženu mirovinu

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija