Natječaji

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama na javni uvid u postupak evidentiranja nerazvrstane ceste

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA
ŽUPA DUBROVAČKA
Općinski načelnik

KLASA: 930–01/17–01/78
URBROJ: 2117–8-03–02/01–23–4
Srebreno, 9. listopada 2023.

Na temelju Zakona o cestama (Narodne novine broj: 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine 112/18 i 39/22) i Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine 59/18), Općina Župa dubrovačka kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama
na javni uvid u postupak evidentiranja nerazvrstane ceste

I.

U svrhu izrade geodetskog elaborata javnih i nerazvrstanih cesta i sređivanja katastarskog i zemljišnog stanja na području Općine Župa dubrovačka pozivaju se na javni uvid nositelji prava na dionici lokalne nerazvrstane ceste, ulica Krstine od spoja sa ulicom Put dr. Ante Starčevića do spoja sa državnom cestom D8, k.o. Čibača/k.o. Brašina, kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s dionicom predmetne ulice.

II.

Javni uvid na terenu održat će se 20. listopada 2023. godine od 9.00 do 10.00 sati. Nositelji stvarnih prava na zemljištu (stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici) mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 20. listopada 2023. godine od 10.30 do 11.30 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka. Izlaganje geodetskih elaborata izvršit će ovlašteni inženjer geodezije Petar Kovačević dipl. ing. geod. iz tvrtke ‘’Geo Vrtine’ d.o.o.

Općinski načelnik
Silvio Nardelli

Pročitajte još

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK RASPISUJE Natječaj za dodjelu specijalizacija

Turistička zajednica grada Dubrovnika traži studente za ‘Gradsku stražu’

Dulist

POSLOVNA PRILIKA U DULIST Postanite dio našeg tima!

Dulist