Grad

JAVNA RASPRAVA O PPU-U i GUP-U Evo što se sve mijenja u luci u Sustjepanu i na Osojniku

Javna rasprava o četvrtim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika održana je ovog četvrtka u Velikoj vijećnici.

Predmetne izmjene i dopune po pitanju Prostornog plana uređenja odnosile su se isključivo na:

1. planiranje ribarske luke na lokaciji „Shell“ u okviru luke otvorene za javni promet u Sustjepanu,

2. planiranje lokacije reciklažnog dvorišta na predjelu Kaćigruda u Orašcu,

3. osiguravanje planskih preduvjeta za pristupnu cestu Tehničko-tehnološkom bloku Osojnik,

4. osiguravanje planskih preduvjeta za izgradnju nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati radi poboljšanja infrastukturnih rješenja na području Nuncijate i radi stvaranja preduvjeta za realizaciju stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

5. osiguravanje planskih preduvjeta za rekonstrukciju ceste – Ulice kardinala Stepinca radi kvalitetnog rješavanja prometa tog gradskog područja.

Kako je uvodno objasnila pročelnica UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Jelena Lončarić, riječ je o posebno dvjema točkama i to razgraničenju namjene Ribarske luke u Sustjepanu od luke otvorene za javni promet i gospodarenju otpadom u okviru Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

-Grad Dubrovnik je pokrenuo ove četvrte izmjene i dopune temeljem odluke o izradi PPU-a. Provedena je javna rasprava i temeljem izvješća o javnoj raspravi utvrđen je konačan prijedlog plana te je isti upućen na mišljenje nadležnom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. S obzirom da su u međuvremenu stupile na snagu izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, u izmjenama i dopunama usklađivali smo se po pitanju gospodarenja otpadom, a također je nadležno ministarstvo smatralo da nije do kraja razgraničena namjena ribarske luke u Sutjepanu te smo u dogovoru s njima odlučili ponoviti javnu raspravu i provesti usklađenje sa županijskim prostornim planom ovim izmjenama i dopunama – rekla je Lončarić.

Ispred stručnog izrađivača Plana, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Barbara Savin je pojasnila kako su provedbom PPU-a uočena ograničenja u planskim rješenjima u smislu nemogućnosti realizacije planirane ribarske luke u Sustjepanu i Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik, nedovoljnog broja reciklažnih dvorišta na širem području Grada te neadekvatnih infrastrukturnih, prometnih rješenja na području Nuncijate.

-U okviru luke otvorene za javni promet Sustjepan ucrtana je stvarna granica obuhvata lučkog područja izdvojenog bazena luke otvorene za javni promet Sustjepan – Shell kao infrastrukturno područje na kopnu i u moru namijenjeno za izgradnju ribarske infra i suprastrukture za potrebe Lučke uprave Dubrovnik. U Odredbama za provođenje utvrđeni su urbanistički uvjeti za realizaciju planiranih sadržaja u okviru buduće ribarske luke. Također je ucrtano postojeće pretakalište goriva te je oznaka za benzinsku postaju postavljena na točnu lokaciju. Dionica vodoopskrbnog cjevovoda od lokacije ribarske luke do Sustjepana koja je izvedena, prikazana je tamno plavom bojom kao postojeća sukladno stvarnom stanju. Glavni kolektor otpadnih voda planiran je u važećem planu uzduž obale kroz obuhvat ribarske luke Sustjepan te je izmješten u koridor prometnice – pojasnila je Savin.

Po pitanju Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik izmjene i dopune odnose se na točne granice obuhvata prema detaljnoj izmjeri katastarske podloge, novu pristupnu cestu TTB Osojnik za spoj na nerazvrstanu cestu Osojnik-Mokošica (Pristupna cesta do obuhvata TTB Osojnik planirana Prostornim planom uređenja Grada nije se mogla realizirati zbog stanja na terenu stoja je predmetnim IDPPU-a Grada promijenjena trasa postojeće ceste, maksimalno uvažavajući postojeću trasu nerazvrstane ceste kojom se trenutno pristupa ovom obuhvatu). Izmjene se također odnose na brisanje izmjena i dopuna vezanih za gospodarenje otpadom na Osojniku i to obrada i sušenje mulja s uređaja za pročišćivanje, odlaganje viška iskopamineralnih sirovina, sortirnica i biokompostana jer Odlukom o izradi prostornog plana nije naveden taj sadržaj izmjena i nije predviđeno usklađenje s prostornim planom županije jer je njihova izrada bila u tijeku.

Sukladno zakonu na javnoj su se raspravi mogle davati samo primjedbe vezane za dvije navedene točke, a nitko od prisutnih nije imao primjedbi.

Po pitanju Izmjena i dopuna GUP-a, ispred izrađivača studije Barbara Savin istaknula je kako su u Odredbama za provođenje utvrđeni urbanistički uvjeti za realizaciju planiranih sadržaja u okviru buduće ribarske luke (parkirališta, vezovi, glavna grđevina veletržnica, skladišta, hladnjače, uprava, prometnice, operativna obala).

Unutar obuhvata luke Sustjepan ucrtan je podzemni EKI kabel za spoj ribarske luke na postojeću javnu elektroničku komunikacijsku mrežu sukladno promjenama u sustavu elektroničkih komunikacija. Izvršene su izmjene radi planiranja rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove EKI mreže koja će omogućiti usklađenje s novim tahnologijama i potrebom uvođenja boljih usluga s većim brzinama prijenosa podataja. Postojeći čvor Sustjepan je izmaknut na točnu lokaciju. Glavni kolektor otpadnih voda planiran je u važećem planu uzduž obale kroz obuhvat ribarske luke Sustjepan te je izmješten u koridor prometnice – navedeno je u objašnjenju plana.

Ni na izmjene i dopune GUP-a nije bilo nikakvih primjedbi građana, a treba napomenuti i da ih je došlo svega desetak.

Pročitajte još

Dizala za osobe s invaliditetom na Šipanu, Lopudu i Kalamoti

Dulist

VRATIO SE NOĆNI, LJETNI ŠUŠUR Tri tisuće ljudi trenutno je u điru Stradunom

Dulist

Brončani judaši na prijemu kod gradonačelnika Frankovića

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija