Aktualno

Ipak Kupari!

Kupari

Izgleda kako će se s projektom Kupara, bivšeg vojnog kompleksa koji godinama u srcu Župe dubrovačke stoji razrušen, ipak krenuti. I to vrlo skoro raspisivanjem međunarodnog natječaja kojim će se tražiti zainteresirani investitor.

No, značajno je kako se zemljište neće prodavati već se po modelu Brijuni rivijera dati u dugogodišnju koncesiju s pravom građenja. Vlada RH danas je tako donijela odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog sporazuma o provedbi razvojnog programa Kupari – Srebreno, na lokacijama koje se nalaze na području obuhvata budućih UPU-ova Kupari I, Kupari IV i Srebreno II.

Prijedlog je usuglašen s Općinom Župa Dubrovačka, a odluku će provesti Agencija za upravljanje državnom imovinom. Jednako tako osnovano je i povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na čijem je čelu premijerka Jadranka Kosor, a članovi su i župan Nikola Dobroslavić te načelnik župske općine Silvio Nardelli.

Povjerenstvo je dobilo zadatak da u roku od 15 dana obavi pripremne radnje za raspisivanje natječaja i utvrdi prijedlog početne naknade za pravo građenja i pravo služnosti te iznos jamstva za ozbiljnost ponude.

Nakon toga će u roku od tri dana donijeti odluku kojom će se zadužiti Agencija da u roku od 15 dana pripremi prijedlog natječajne dokumentacije i raspiše međunarodni natječaj za izbor najboljeg ponuditelja kao investitora. Naravno povjerenstvo će donijeti odluku o davanju ili odbijanju suglasnosti na tekst i sadržaj prijedloga natječajne dokumentacije.

Pročitajte još

Održan Sajam poslova u turizmu u organizaciji Regionalnog centra kompetentnosti Dubrovnik

Dulist

[VIDEO/FOTO] Duo Hojsak & Novosel i Dubrovački simfonijski orkestar ispred crkve sv. Vlaha

Dulist

ZANIMLJIV PRIZOR U GRUŠKOJ LUCI Evo kako je kruzer pozdravio Grad

Dulist