Aktualno

INVESTITOR ZATRAŽIO LOKACIJSKU DOZVOLU ZA INFRASTRUKTURU NA PREDJELU ‘VELIKI STOL’ Resort u Trstenome zapeo na cesti

blank

Novih 550 postelja trebalo bi biti izgrađeno u budućem turističkom kompleksu na predjelu Veliki stol u Trstenome, a sve sukladno Urbanističkom planu uređenja koji je usvojen još 2016. godine. Tri godine nakon njegovog usvajanja, investitor, tvrtka Ilirija jedan, krenula je s početnom fazom realizacije budućeg kompleksa, odnosno pokušala je pokrenuti proceduru za komunalnu infrastrukturu koja je osnovni preduvjet buduće turističke gradnje. Zatražili su, naime, još početkom 2019. godine lokacijsku dozvolu za gradnju komunalne infrastrukture, odnosno prometnice unutar obuhvata UPU ‘Trsteno Veliki Stol’, no u tome se nisu daleko odmaknuli. Kako za DuList ističu iz Grada Dubrovnika, zbog postupka žalbe predmet je trenutno na rješavanju u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Što se zapravo dogodilo?

Odbijen zahtjev za lokacijsku pa uslijedila žalba

— Nakon provedenog upravnog postupka Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje je 10. srpnja 2020. donio zaključak kojim je od investitora Ilirija jedan d.o.o, između ostalog, zatražio ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu prava građenja komunalne infrastrukture, prometnice unutar obuhvata UPU ‘Trsteno Veliki Stol’ između jedinice lokalne samouprave, ovdje Grada Dubrovnika i investitora Ilirija jedan d.o.o., budući da je člankom 165. Zakona o prostornom uređenju propisano da je investitor komunalne infrastrukture jedinica lokalne samouprave. Investitor u ostavljenom roku nije dostavio traženo zaključkom – objašnjavaju nam iz Grada Dubrovnika.

Zbog toga je zahtjev investitora odbijen kao neosnovan, navode dalje iz Gradske uprave i to rješenjem od 13. listopada prošle godine, na što se Ilirija jedan žalila.

— Spis predmeta proslijeđen je nadležnom Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na rješavanje te do danas drugostupanjsko rješenje nije doneseno – zaključuju iz Grada Dubrovnika.

Obratili smo se i samom investitoru želeći znati u kojoj je fazi ovaj veliki projekt na području Trstenoga, a o kojem se među mještanima počelo ponovno pričati nakon što je DuList baš nedavno pisao o projektu hotelskog resorta ‘Arboretum’ u Orašcu. Svakako treba spomenuti i činjenicu kako iza Ilirije jedan stoji Illyrian Land Funds, dubrovačkoj javnosti poznatiji po projektu Dube Stonske. Prema riječima Matjaža Prinčiča, glavnog izvršnog direktora grupe Illyrian Land Funds, projekt Trsteno je u fazi dobivanja lokacijske dozvole za infrastrukturu, točnije za prometnicu, vodoopskrbu i električnu energiju. Ne postoje još uvijek niti idejna rješenja buduće turističkog kompleksa, jer im za to, rekao nam je Prinčič, treba strateški partner, kojega će početi tražiti tijekom izgradnje infrastrukture.

Prvo infrastruktura pa strateški partner

— Nemoguće je u ovom trenutku reći kad bi gradnja mogla početi, ali izgradnja infrastrukture bi mogla početi u 2022. godini – rekao nam je Prinčič dalje. No, to je očito u ovom trenutku tek njihov plan budući da im je lokacijska odbijena još u listopadu prošle godine, a njihova žalba ni šest mjeseci nakon nije riješena. Spomenimo i to kako su prošle godine od Upravnog odjela za zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije dobili rješenje kako za zahvat opremanja neizgrađene turističke zone u obuhvatu Trsteno – Veliki stol, nije potrebno provesti postupak ocjene utjecaja na okoliš, s tim da je za pokose prometnica potrebno koristiti materijal nastao prilikom izvođenja zemljanih radova, potporne zidove je potrebno obložiti kamenom dok je zabranjeno koristiti mlazni beton za završnu obradu pokosa, nasipa i usjeka.

Iz tog se rješenja iščitava i kako je unutar neizgrađene turističke zone predviđena zona ugostiteljsko-turističke namjene u kojoj se na jugoistočnom dijelu nalazi zona hotela ukupne površine 2,85 hektara, a u sjeverozapadnom dijelu zona sa samostojećim vilama ukupne površine 2,65 hektara. Između hotelskog kompleksa i vila planirana je zona sportsko rekreacijske namjene površine 0,35 hektara i javne zelene površine (0,38 ha).

Inače, područje obuhvata buduće kompleksa, odnosno samo Urbanističkog plana uređenja ‘Trsteno – Veliki stol’ obuhvaća prostor sjeverno od postojećeg naselja Trsteno koje je smješteno uz Jadransku magistralu 20-ak kilometara sjeverozapadno od Dubrovnika. Površina obuhvata UPU-a ‘iznosi 5,5 ha, a kako se navodi u UPU-u, s preostalim područjem izvan obuhvata, odnosno preostalim zemljištem u vlasništvu investitora, zauzima ukupnu površinu od 37,6 ha.

Hoteli i vile – 550 postelja

Cjelokupno područje obuhvata UPU-a predstavlja zonu ugostiteljsko-turističke namjene (T1-hotel) koja se sastoji od zone A – hotel na jugoistočnom i zone B – turističko naselje/vile na sjeverozapadnom dijelu obuhvata. Zona ugostiteljsko turističke namjene, navode se u obrazloženju UPU-a, može se podijeliti na dvije zone: zona A – hotel, kapaciteta 430 kreveta i zona B – turističko naselje-vile, kapaciteta 120 kreveta.

— Buduću izgradnju potrebno je planirati tako da se maksimalno čuvaju krajobrazne vrijednosti zatečenog prostora, a za prisutna staništa potrebno je poštivati propisane mjere zaštite. Kod mogućeg pojavljivanja arheoloških lokaliteta u kontaktnom prostoru potrebno je postupiti u skladu s pozitivnim propisima. Unutar predmetnog obuhvata ne nalaze se područja NATURA 2000 – Ekološka mreža RH, odnosno područja zaštite značajna za ptice i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove te, shodno tome, nije potrebno provesti postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu – dio je obrazloženja UPU-a. Uz to, za obje se zone, dakle i onu hotelsku i nonu s vilama preporučuje provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

Vratimo se za kraj nakratko na Dubu Stonsku, turistički projekt o kojem se priča već niz godina, a koji je naišao na niz kritika prvenstveno zbog zaštićenog Malostonskog zaljeva. Tamo se, naime, planira gradnja visokokvalitetnog resorta u segmentu ekološkog i tzv. etno turizma, odnosno, kako se može pročitati na stranici Illyrian Land Fundsa, hotel i turističko naselje nad uvalom Bjejevica s 4 do 5 zvjezdica, koji uključuju manji kongresni centar tematski namijenjen ekologiji, zaštiti mora te proučavanju i uzgoju kamenica, manji apartmanski hotel s 4 zvjezdice, dva turistička naselja na platou brda Zjat s pratećim sportsko-rekreativnim kompleksom te hotel s 4 zvjezdice orijentiran zdravstvenom i lječilišnom turizmu. Investitor je tvrtka Ilirija četiri d.o.o, koja je zemljište veličine 418 hektara kupila još 2007. godine.

Iz tiskanog izdanja DuLista od 12. svibnja 2021.

Pročitajte još

LIJEČNICI O TESTIRANJU U ORDINACIJAMA Ne možemo riskirati da se kronični pacijenti u čekaonici zaraze Covidom

Leona Rašica

Odazovite se novoj akciji darivanja krvi! Posebno se traži jedna krvna grupa

Dulist

POVUČEN IZ PRODAJE ZBOG KRISTALA Ako ste kupili ovu ribu u konzervi, ne konzumirajte je!

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija