Aktualno

HALMED poslao upozorenje, posebno se tiče jedne skupine ljudi: ‘Moguć je razvoj poremećaja’

shutt lijekovi

Zdravstvenim radnicima upućeno je pismo u kojemu se preporučuju nove mjere za primjenu lijekova koji sadrže valproat u muških bolesnika.

Nositelji odobrenja Sanofi Winthrop Industrie i Makpharm d.o.o. su, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA), uputili pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama opreza vezano za potencijalni rizik od neurorazvojnih poremećaja u djece očeva liječenih lijekovima koji sadrže valproat tijekom 3 mjeseca prije začeća. Lijekovi koji sadrže valproat u Hrvatskoj prvenstveno se koriste liječenju epilepsije i bipolarnog poremećaja.

“Retrospektivno opservacijsko ispitivanje provedeno u 3 nordijske zemlje ukazuje na povećani rizik od neurorazvojnih poremećaja u djece (u dobi od 0 do 11 godina) čiji su očevi bili liječeni lijekovima koji sadrže valproat u monoterapiji tijekom 3 mjeseca prije začeća u usporedbi s djecom čiji su očevi bili liječeni lijekovima koji sadrže lamotrigin ili levetiracetam u monoterapiji. Budući da ovo ispitivanje ima ograničenja, ovaj rizik je moguć, ali nije potvrđen”, javlja HALMED.

U skladu s time, u pismu se preporučuju nove mjere za primjenu lijekova koji sadrže valproat u muških bolesnika. Preporučeno je, naime, da liječenje muških bolesnika lijekovima koji sadrže valproat započinje i nadzire liječnik specijalist s iskustvom u liječenju epilepsije ili bipolarnog poremećaja, piše Večernjilist.

Liječnici također trebaju informirati muške bolesnike o potencijalnom riziku te s njima razgovarati o potrebi razmatranja učinkovite kontracepcije, uključujući i za njihovu partnericu, tijekom primjene lijekova koji sadrže valproat te 3 mjeseca nakon prestanka liječenja. Liječnici koji muškim bolesnicima propisuju lijek koji sadrži valproat trebaju redovito procjenjivati je li valproat i dalje najprikladnija opcija liječenja za bolesnika. Više pročitajte ovdje.

Pročitajte još

LIJEČNICA DEŠA TEŠANOVIĆ PERKOVIĆ: Volim Zagreb i on mi pruža mnoge mogućnosti ali ja se uvijek vratim doma, u Grad

Ivana Mijić Vulinović

ZAŠTO NEMAMO VIŠE VIDIKOVACA? Geografski moguće, pravno nemoguće

Marko Džamarija

RASPISAN NATJEČAJ Opća bolnica Dubrovnik traži ravnatelja

Dulist