Grad

GRADSKO VIJEĆE Slijedi novi set zabrana, ali vatromet ipak na Stradunu

vatromet99

Gradski vijećnici u ponedje­ljak, 12. lipnja promijenit će Odluku o komunalnom redu kojom će povi­jesna jezgra postati ‘unplugged zona’. Nakon što vijećnici usvoje prijedlog, u povijesnoj jezgri bit će zabranjeno na svim površinama javne namjene postavljati elektroakustične uređaje, odnosno zvučnike, razne audio ure­đaje, pojačala, mikrofone, televizije i sl.. Iznimno, gradonačelnik može zaključkom, a na prijedlog upravnog odjela nadležnog za turizam, gospo­darstvo i more, odobriti postavljanje i uporabu elektroakustičnih uređaja prilikom održavanja raznih manife­stacija, kulturnih događanja, proslave Nove godine, Zimskog festivala…

Vatromet zabranjen, uz iznimke
Osim toga, zabranit će se i izvođe­nje javnih vatrometa i to na cijelom području Grada Dubrovnika. Iako je krajem prosinca prošle godine gra­donačelnik Mato Franković rekao da je vatromet za Doček 2023. posljednji u Dubrovniku, to baš i neće biti tako. Naime, u prijedlogu izmjena Odluke o komunalnom redu navode se i iznimke kod zabrane javnih vatrometa kao što je otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara, proslava Nove godine te drugi događaji od značaja za Grad Dubrovnik, osim u dane 1. listopada, 31. listopada, 1. i 2. studenoga, 18. studenoga te 6. pro­sinca. To zapravo znači kako grado­načelnik zaključkom može odobriti izvođenje javnog vatrometa u svrhu spomenutih manifestacija.

— Postoji novi, moderni sustavi sa svjetlosnim efektima. Vjerujem i da ćemo na otvaranju Dubrovačkih ljet­nih igara svjedočiti spektaklu s drono­vima – rekao je za jednu nacionalnu televiziju krajem prosinca gradona­čelnik. No, svjetlosni spektakli dro­novima sigurno nisu mala investicija pa je pitanje što ćemo, a s obzirom na ove iznimke koje Frankoviću ostavljaju mogućnost i za vatromet, gledati na ovogodišnjem otvaranju Igara.
Uz to, u prijedlogu piše i kako se izvođenje javnog vatrometa iznimno može odobriti u povijesnoj jezgri i kon­taktnim zonama.

Adio paletarima
Sukladno ranijim najavama odredbe koje se odnose na prometovanje unu­tar pješačkih zona dodatno su upot­punjene odredbama koje reguliraju razloge i uvjete prometovanja prije­voznim sredstvima unutar pješačkih zona. Zabranjuje se tako vožnja paleta­rima i ostalim transportnim kolicima koja nemaju meko pumpane gume.

Dio novih odredbi komunalnog reda odnose se i na turističke vodiče.

— U okviru projekta Respect The City/Poštujmo Grad, turistički vodiči koji u Povijesnoj jezgri Grada obavljaju stručno vođenje turističke grupe više od 20 osoba obvezni su koristiti audio-uređaje – prijedlog je kojega trebaju usvojiti gradski vijećnici.

Prometovanje prijevoznim sred­stvima u pješačkim zonama odobrit će se i za potrebe osoba koje imaju prebivalište u povijesnoj jezgri, uz prethodno ­odobrenje Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu jedanput mjesečno. ­

Kao što je DuList prvi i najavio, Grad­sko vijeće trebalo bi usvojiti i poveća­nje cijena zakupnina javnih površina, i to za 10 posto.

Veće cijene najma javnih površina
— Grad Dubrovnik mijenjat će politiku cijena po pitanju gospodarenja imovi­nom i naknade za najam javnih povr­šina, koje će se povećati za 10 posto. Analiza cijene najma pokazala je da su najmovi gradskih prostora jeftiniji od privatnih tvrtki te će se na ovaj način cijena zakupa izjednačiti – napomenuli su prošlog tjedna iz Gradske uprave za DuList.

Inače, Pravilnikom o visini zakupnine za korištenje javnim površi­nama Grada Dubrovnika propisano je kako se visina zakupnine od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2024. može pove­ćavati ili smanjivati do 10 posto godiš­nje. No, ovog puta ništa od smanjenja jer se Grad ipak odlučio na povećanje cijena za 10 posto.

Među materijalima za novu sjednicu nalazi se i izmjena Odluke o rezervira­nim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima vezano uz određene djelatnosti.

— Odlukom o rezerviranim parki­rališnim mjestima pravnim i fizič­kim osobama – obrtnicima vezano uz određene djelatnosti uređuju se uvjeti i način stjecanja prava korište­nja rezerviranih parkirališnih mjesta na području Grada Dubrovnika prav­nim i fizičkim osobama – obrtnicima vezano uz određenu vrstu djelatno­sti za koju Grad Dubrovnik ocijeni da postoji legitiman cilj odobravanja rezerviranih parkirališnih mjesta.
Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima vezano uz određene dje­latnosti rezervirana parkirališna mje­sta ubuduće bi se dodjeljivala javnim natječajem na razdoblje od pet godina. Dosad su se mjesta putem natječaja dodjeljivala na godinu dana.

Pročitajte još

Ostvareno 2 milijuna noćenja, 11 dana ranije nego lani

Dulist

Postavljene nove pješačke ograde po gradskim ulicama

Dulist

Dubrovačke mjere priuštivog stanovanja predstavljene kao primjer djelovanja lokalnih vlasti gradova EU

Dulist