Grad

GRADSKO VIJEĆE Slijedi novi set zabrana, ali vatromet ipak na Stradunu

blank

Gradski vijećnici u ponedje­ljak, 12. lipnja promijenit će Odluku o komunalnom redu kojom će povi­jesna jezgra postati ‘unplugged zona’. Nakon što vijećnici usvoje prijedlog, u povijesnoj jezgri bit će zabranjeno na svim površinama javne namjene postavljati elektroakustične uređaje, odnosno zvučnike, razne audio ure­đaje, pojačala, mikrofone, televizije i sl.. Iznimno, gradonačelnik može zaključkom, a na prijedlog upravnog odjela nadležnog za turizam, gospo­darstvo i more, odobriti postavljanje i uporabu elektroakustičnih uređaja prilikom održavanja raznih manife­stacija, kulturnih događanja, proslave Nove godine, Zimskog festivala…

Vatromet zabranjen, uz iznimke
Osim toga, zabranit će se i izvođe­nje javnih vatrometa i to na cijelom području Grada Dubrovnika. Iako je krajem prosinca prošle godine gra­donačelnik Mato Franković rekao da je vatromet za Doček 2023. posljednji u Dubrovniku, to baš i neće biti tako. Naime, u prijedlogu izmjena Odluke o komunalnom redu navode se i iznimke kod zabrane javnih vatrometa kao što je otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara, proslava Nove godine te drugi događaji od značaja za Grad Dubrovnik, osim u dane 1. listopada, 31. listopada, 1. i 2. studenoga, 18. studenoga te 6. pro­sinca. To zapravo znači kako grado­načelnik zaključkom može odobriti izvođenje javnog vatrometa u svrhu spomenutih manifestacija.

— Postoji novi, moderni sustavi sa svjetlosnim efektima. Vjerujem i da ćemo na otvaranju Dubrovačkih ljet­nih igara svjedočiti spektaklu s drono­vima – rekao je za jednu nacionalnu televiziju krajem prosinca gradona­čelnik. No, svjetlosni spektakli dro­novima sigurno nisu mala investicija pa je pitanje što ćemo, a s obzirom na ove iznimke koje Frankoviću ostavljaju mogućnost i za vatromet, gledati na ovogodišnjem otvaranju Igara.
Uz to, u prijedlogu piše i kako se izvođenje javnog vatrometa iznimno može odobriti u povijesnoj jezgri i kon­taktnim zonama.

Adio paletarima
Sukladno ranijim najavama odredbe koje se odnose na prometovanje unu­tar pješačkih zona dodatno su upot­punjene odredbama koje reguliraju razloge i uvjete prometovanja prije­voznim sredstvima unutar pješačkih zona. Zabranjuje se tako vožnja paleta­rima i ostalim transportnim kolicima koja nemaju meko pumpane gume.

Dio novih odredbi komunalnog reda odnose se i na turističke vodiče.

— U okviru projekta Respect The City/Poštujmo Grad, turistički vodiči koji u Povijesnoj jezgri Grada obavljaju stručno vođenje turističke grupe više od 20 osoba obvezni su koristiti audio-uređaje – prijedlog je kojega trebaju usvojiti gradski vijećnici.

Prometovanje prijevoznim sred­stvima u pješačkim zonama odobrit će se i za potrebe osoba koje imaju prebivalište u povijesnoj jezgri, uz prethodno ­odobrenje Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu jedanput mjesečno. ­

Kao što je DuList prvi i najavio, Grad­sko vijeće trebalo bi usvojiti i poveća­nje cijena zakupnina javnih površina, i to za 10 posto.

Veće cijene najma javnih površina
— Grad Dubrovnik mijenjat će politiku cijena po pitanju gospodarenja imovi­nom i naknade za najam javnih povr­šina, koje će se povećati za 10 posto. Analiza cijene najma pokazala je da su najmovi gradskih prostora jeftiniji od privatnih tvrtki te će se na ovaj način cijena zakupa izjednačiti – napomenuli su prošlog tjedna iz Gradske uprave za DuList.

Inače, Pravilnikom o visini zakupnine za korištenje javnim površi­nama Grada Dubrovnika propisano je kako se visina zakupnine od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2024. može pove­ćavati ili smanjivati do 10 posto godiš­nje. No, ovog puta ništa od smanjenja jer se Grad ipak odlučio na povećanje cijena za 10 posto.

Među materijalima za novu sjednicu nalazi se i izmjena Odluke o rezervira­nim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima vezano uz određene djelatnosti.

— Odlukom o rezerviranim parki­rališnim mjestima pravnim i fizič­kim osobama – obrtnicima vezano uz određene djelatnosti uređuju se uvjeti i način stjecanja prava korište­nja rezerviranih parkirališnih mjesta na području Grada Dubrovnika prav­nim i fizičkim osobama – obrtnicima vezano uz određenu vrstu djelatno­sti za koju Grad Dubrovnik ocijeni da postoji legitiman cilj odobravanja rezerviranih parkirališnih mjesta.
Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima vezano uz određene dje­latnosti rezervirana parkirališna mje­sta ubuduće bi se dodjeljivala javnim natječajem na razdoblje od pet godina. Dosad su se mjesta putem natječaja dodjeljivala na godinu dana.

Pročitajte još

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA LAPADSKE ŠKOLE Stigle prijave nekoliko kandidata, Soko neće po novi mandat

Dulist

DVIJE TITULE Dubrovnik najpametniji i najbolji grad za život u Hrvatskoj

Dulist

[VIDEO] RUŠI SE! Lagano nestaje hotel Sumratin…

Dulist