Politika

Vijećnici većinom podržali kupnju TUP-a, suzdržani SDP-ovci i Ivan Cetinić

Nakon iscrpnog dana, manjim dijelom s Vijećem, a većim u raspravama s bankama i Erste banka je promijenila jedan dio uvjeta, dok od OTP banke nismo dobili pisano ono što smo očekivali – rekao je uvodno na nastavku Gradskog vijeća gradonačelnik Mato Franković.
-Uspoređujući jamstva i jednih i drugih, zaključili smo odnosno Nadzorni odbor UTD Ragusa da je ponuda Erste banke povoljnija. Promijenili su na 1,30 kamatnu stopu vezano za tromjesečni Euribor. Promijenila je i jamstvo koje će dati Luka Dubrovnik, a koje se odnosi na razdoblje od najdulje godinu dana ili jamstvo vrijedi do zasnivanja založnog prava na nekretninama TUP d.d, ali ne dulje od jedne godine. Sve drugo ste vidjeli, sva potrebna mišljenja i suglasnosti – rekao je gradonačelnik.
Stoga se dakle raspravlja o ponudi za kreditno zaduženje Erste banke.
Gradonačelnik je rekao kako su članovi odbora za financije Gradskog vijeća jednoglasno podržali odluku. Prva je to takva jednoglasna odluka u ovom sazivu.
-Vjerujem da ćemo uvjeriti i gospodina Vlahušića da i on glasa za ovu odluku. Ne smijemo više rasprodavati vlastitu imovinu nego da je stječemo – poručio je.
Vijećnik Andro Vlahušić odgovorio mu je da mu je drago da je usuglasio sa Željkom Ragužem ono što je govorio, a to je da je to smrt za Luku Dubrovnik.
-Skinuli smo problem s Luke Dubrovnik, 137 milijuna kuna mjenica. Što je sa suvlasništvom? Za Luku smo dali 137 milijuna kuna mjenica, a da manjinski vlasnik s 25 posto nije sudjelovao s ničim – rekao je te dodao kako će glasati za odluku ako se uspije riješiti 15 posto manjinskog vlasništva u UTD Ragusi.
-Mi smo s CERP-om dogovorili da poništimo vaš program i da se Grad obveže za ulaganje sukladno vrijednosti postojećih dionica i na osnovi tih 2 milijuna kuna ispunjena je financijska obveza prema Luci. Postavili ste pitanje koji iznos zaloga dajemo. Društvo ima svoje vlasnike, oni glasaju putem Nadzornog odbora o odlukama. U ovom slučaju NO Luke Dubrovnika ima zastupljene sve vlasnike. I oni raspolažu imovinom. Na jednaki način i društvo UTD Ragusa ima svoje dioničare te je donijelo određene odluke sukladno kojima se pravila igre poštuju. Kad netko uzima kredit, on se ne uzima na osnovu udjela. Jasno je kako se radi – rekao je gradonačelnik. Ovdje nema Grada nigdje, nema ni zaduženja Grada ni jamstva Grada, dodao je.
Vijećnik Vlahušić rekao je kako će vlasnik 15 posto udjela UTD Raguse ubirati plodove svega, bez da je išta uložio. Nazvao je to pogodovanjem članu predsjedništva HDZ-a. Spomenuo je opet 137 milijuna kuna mjenica za Luku.
-Dovođenje u korelaciju mene i Pera Ćosića, koji je saborski zastupnik HDZ-a, a ne član predsjedništva, on je u UTD Ragusi od 90-ih godina. Mi smo, kad smo kupili većinski dio toga čovjeka maknuli iz nadzornog odbora na što se naljutio. Mi donosimo strateške odluke jer smo 80 posto vlasnici – objasnio je gradonačelnik Franković. Vrijednost dionica je jedno, a vrijednost imovine društva drugo, dodao je.
-Da kupujemo nekretnine, TUP ne bi koštao ovoliko jer je vrijednost nekretnina 20 milijuna eura – dodao je dalje.
-Vi ste pred mene stavili zadatak nakon posljednje sjednice Gradskog vijeća. Moj zadatak bio je isposlovati kredit. Ispunio sam ga, a na vama je da odlučite idemo li u to ili ne. Ja sam svoje obećanje ispunio – poručio je vijećnicima.
-Ako želimo zadržati TUP kao tvornicu punu azbesta i grafita, naravno da to ne vrijedi. Ako želimo investirati, isplatimo i budimo vlasnik jedan kroz jedan – smatra Vlahušić. Taj drugi dijeli samo dobro, a loše ostavlja Gradu Dubrovniku, dodao je.
Anita Bonačić Obradović (SDP) pitala je na koji način će se osigurati da trenutni najmoprimci TUP-a plaćaju jednaku visinu najma kao dosad. Koliko bi koštala dekontaminacija prostora s obzirom na prisutnost azbesta, zanimalo ju je dalje.
Njen stranački kolega Ivan Tropan rekao je kako je na snazi novi Zakon o proračunu, ali je na snazi još stari Pravilnik.
-Zalažemo Dubravku i Mimozu, spomenike kulture, a ne znamo hoćemo li pomoći ljudima u TUP-u i hoćemo li napraviti bilo kakvu uštedu – rekao je.
Gradonačelnik Mato Franković rekao je kako se danas donosi strateška odluka čuvajući jedan prostor za buduće generacije.
-Ispada da smo ušli u ovaj aranžman samo zato da bismo zaštitili ljude koji su tamo u najmu. Ako društvo TUP procijeni da tamo postoji dobar i kvalitetan sadržaj, onda ima pravo unutar svojih ovlasti donijeti odluku o plaćanju određene najamnine. Bilo bi dobro da obiđemo prostor i vidite njegov potencijal i da vidite da ti ljudi koji danas tamo posluju su investirali ozbiljan novac. I napravili ozbiljan proizvod i brendirali priču na ozbiljan način. Svi ti ostali prostori, a ima ih puno, imaju ogroman potencijal i financijski i svake druge vrste – rekao je Franković. Dodao je kako se vrijedna imovina zalaže, s ciljem da će se steći još vrijednija, a ne s ciljem da se ta vrijedna imovina izgubi.
-Komolac ima potencijal i njegova će vrijednost rasti još i više – dodao je.
Napomenuo je kako Grad danas prema trećim subjektima plaća oko 2,5 milijuna kuna godišnje najam za svoje kulturne ustanove. Grad direktno za svoje potrebe plaća isto trećim osobama.
-Zašto to sve plaćati ako imamo TUP i zašto svi ne bi bili u tom prostru. Čistoća je podstanar i plaća najam. Zašto ne bi plaćala najam, kad bude prostora TUP-u. Ima puno potencijala. Jedan veliki dio TUP-a treba biti komercijaliziran, ali dio treba biti za ono što se danas tamo događa. To donosi dodatnu vrijednost – rekao je dalje.

-Samo najam od Dubravke i Mimoze može vraćati ratu kredita. Grabe se za kupiti, a kamoli za iznajmiti. Lokacija na kojoj se nalazi Mimoza je u M4 zoni i tamo možete izgraditi što god želite. Nema prostora za zabrinutost. Ovo je dobar posao za sve nas – napomenuo je Franković.

Iznos od 10,2 milijuna eura ide našim sugrađanima koji su cijeli život radili u TUP-u – dodao je gradonačelnik. Oni će biti ti koji će zaraditi.

-Neka zarade, zaslužili su – dodao je.

Vijećnik Vlahušić rekao je kako će kroz 18 godina proračun biti u manjku 150 milijuna kuna. Mišljenja je kako bi Grad kroz koju godinu trebao od UTD Raguse kupiti Komolac.

-Možemo li kupiti TUP i je li to opterećenje za Grad? Nije – dodao je te napomenuo kako se 40 milijuna kuna kariolama bacalo u more.

-Problem su uvjeti banke koje smo malo popravili – rekao je dalje. Mišljenja je da se kredit zamijeni jamstvom Grada u trenutku kad se za to steknu uvjeti, odnosno kad Grad padne na ispod 15 posto zaduženja.

Predložio je da se kroz izmjene UPU-a Gruški akvatorij definiraju potrebe TUP-a, Lučke uprave i Luke. Ponovno se dotaknuo suvlasništva u UTD Ragusi. Odnosno predlaže da se kroz tri godine suvlasnički odnosi riješe kako bi Grad bio 100-postotni vlasnik UTD Raguse.

-Ako se dio toga uvaži, nema razloga da ne dignem prvi ruku za to – zaključio je svoju raspravu.

-Niste odgovorili kako ćemo zaštititi sadašnje TUP-ovce kad govorimo o cijenama najma – inzistirala je Bonačić Obradović.

Željko Raguž rekao je kako rasprava ide u krivom smjeru budući da se priča o cijenama najma.

-Na ovaj način se ići ulagivati postojećim najmoprimcima. Postoje tržišni uvjeti, a direktorica će o tome voditi računa – rekao je Raguž.

Gradonačelnik je rekao kako postoji niz europskih fondova za transformacije tvorničkih prostora.

-Tamo imamo dio ljudi koji imaju urede, knjigovodstvene servise… Mogu biti tu ili negdje drugdje. Ne bih da o tome donosi zaključke Vijeće. Istovremeno, dobre stvari treba čuvati i njegovati – iznio je gradonačelnik.

Vlahušić je rekao kako neće tražiti zaključke, već želi stav gradonačelnika o svojim prijedlozima.

-Sve što ste rekli to je taj put. TUP treba imati različiti aršin kako promatrati određenu djelatnost. Postoji cijeli niz poslovnih praksi najma, određena društva dobiju povoljnije uvjete. Slažem se sa svim što ste rekli – rekao je gradonačelnik Vlahušiću.

Vijećnica Katarina Doršner rekla je kako se industrijska baština itekako valorizira.

-To što će se staviti hipoteke na spomenike kulture, što je problem. Hipoteka je upis banke, to je potpuno legitimno. Moramo donijeti odluku da ćemo to kupiti, a otvoriti četvere oči kroz godišnja izvješća. U UTD Ragusi vukli su se neki sjajni potezi, ali bilo je i ozbiljnih propusta – rekao je Pero Vićan.

-Neka UTD Ragusa kad skine sve hipoteke kupi Dubrovačko primorje, jer tu znamo tko je vlasnik – predložio je Vlahušić.

-Zašto ne bismo kupili Excelsa nekretnine. Ako igdje postoji lopovluk, za 26 milijuna kuna kupljen je cijeli Atlas te je za 13 milijuna kuna kupljena Excelsa nekretnine. Naš prvi izazov nakon što kupimo Dubrovačko primorje, što će Pero dati po diskontnoj cijeni, kupimo Excelsa nekretnine – predložio je Andro Vlahušić.

-Dubrovačko primorje ima 208 dioničara i svakoga znamo tko mu je i ćaća i mati. A glavni vlasnik je banka, koja ga drži za vrat za 18 milijuna eura koje je vratio ili vraća – odgovorio mu je Vićan.

-Dubrovačko primorje su 4 PDV-a koliko je DPDS bacio kariolama u more – odgovorio je Vlahušić. Dotaknuo se i lapadskog stadiona, kojega po njemu treba izgraditi Sanitat.

Nikša Selmani rekao je kako su od samog početka govorili da Grad mora doći do TUP-a.

-Razvila se nova generacija ljudi, ljudi koji žele novo, suvremeno poduzetništvo. Na ovaj način Grad ih može sačuvati da ostanu živjeti u Gradu – rekao je Selmani. Grad ne može biti tvrtka, što se događalo za vrijeme bivšeg gradonačelnika, već podrška svojim ljudima.

-Bili smo svjesni da treba gradonačelniku ukazati prednosti ove isplative investicije koja je na neki način i strateška – rekao je dalje.

-Nisu uvijek financijski pokazatelji ono što govori o kvaliteti nečega – mišljenja je. Ovaj se prostor, rekao je, može rekonstruirati sredstvima EU fondova.

-Onaj grad koji nema svoje nekretnine ne može strateški njime upravljati – iznio je.

Olga Muratti rekla je kako će za mnoge ovo značiti puno, a takvih je preko 400 misleći na dioničare TUP-a.

-Smatram da donosimo dobru odluku – rekla je. Predložila je obilazak prostora TUP-a kako bi vijećnici vidjeli što su kupili.

-Nakon odluke predsztoji plan oživljavanja prostora. Za buduću upravu TUP-a to će biti ogrmona zadatak jer kupnjom nismo učinili ništa ako dobro ne posložimo ćemu nam to sutra može služiti. Ako UTD Ragusa kupi sve što smo nabrojali, napustiti ću UTD Ragusu – rekla je.

Sve četiri odluke koje se tiču kupnje TUP-a usvojene su većinom glasova. Suzdržani su bili vijećnici Ivan Tropan i Anita Bonačić Obradović iz SDP-a te nezavisni Ivan Cetinić.

 

 

Pročitajte još

Vlahušić ima plan kako građanima povećati plaće za nekoliko tisuća kuna godišnje

Dulist

INAUGURACIJA U SUSJEDSTVU Prisegnuo Jakov Milatović, novi crnogorski predsjednik

Dulist

ANDRO VLAHUŠIĆ Turisti odlučili: Prodaja Dubrovnik Passa nadmašila prodaju ulaznica za zidine

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija