Županija

GRAD I ŽUPANIJA PREUZELI VIŠE OD 200 PREDMETA Riješen jedan od važnih koraka prema realizaciji vrtića Komolac

GRAD I ŽUPANIJA PREUZELI VIŠE OD 200 PREDMETA Riješen jedan od važnih koraka prema realizaciji vrtića Komolac

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić uručio je u petak županu Nikoli Dobroslaviću i gradonačelniku Matu Frankoviću predmete državne imovine na daljnje raspolaganje. Naime, Dubrovačko-neretvanskoj županiji predalo se na postupanje 60 zahtjeva koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave na području županije te Grada Dubrovnika. Također, županiji se na postupanje predalo 175 predmeta, a Gradu Dubrovniku 50 predmeta koji se odnose na zahtjeve za raspolaganje nekretninama fizičkih i pravnih osoba s područja županije, odnosno Grada Dubrovnika. Ministar Bačić smatra kako će župan i gradonačelnik sa svojom upravom brže, kvalitetnije i ažurnije raspolagati imovinom u vlasništvu RH.

Podsjetio je kako je Zakon o upravljanju i raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH stupio na snagu krajem 2023. godine. S njime je omogućena funkcionalna i financijska decentralizacija u upravljanju nekretninama i pokretninama.

-Konkretno, tim zakonom prepustili smo županijama, sjedištima županija i velikim gradovima upravljanje nad nekretninama u vlasništvu RH. Tu smo postavili određene limite na način da će župan i gradonačelnik raspolagati s imovinom čija vrijednost ne prelazi 133 tisuće eura. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika i Gradsko vijeće će raspolagati čija je vrijednosti ne prelazi milijun eura. Nekretninama u vrijednosti od milijun eura do 1,5 milijuna eura upravljat će, kao i dosad, Ministarstvo uređenja, graditeljstva i državne imovine. Nekretninama čija vrijednost prelazi 1,5 milijuna eura, raspolaže Vlada RH – rekao je.

-Sve jedinice lokalne samouprave na području DNŽ, predavaju svoje zahtjeve za rješavanjem županiji. Isto tako, svi građani Grada Dubrovnika, fizičke i pravne osobe predavaju svoje zahtjeve Gradu. A svi ostali građani na području DNŽ i sve ostale fizičko pravne osobe pradavaju zahtjeve županiji – kazao je.

Bačić je naveo kako su ove poteze napravili među ostalim zbog funkcionalne decentralizacije državne uprave, ali i zato što su u ministarstvu imali veliki broj neriješenih predmeta.

-Kad sam postao ministrom, imali smo preko 43 tisuće neriješenih predmeta, a svake godine zaprimamo preko 10 tisuća novih predmeta – rekao je Bačić.

Župan Nikola Dobroslavić naveo je kako pozdravlja zakon koji je riješio da će predmete zahtjeva prema državnoj imovini rješavati županije i veliki gradovi. Dodao je kako su dobili 235 predmeta koje će nastojati što prije riješiti, a primat će i sve druge zahtjeve za korištenje državnih nekretnina.

-Mislimo da je to još jedan dobar korak u decentralizaciji u ostvarenju višerazinskog upravljanja, provođenju načela supsidijarnosti koji kaže da sve ono što se može riješiti na nižim razinama, da treba i riješiti. Mi ćemo se potruditi da rješavamo sve ono što bude prema nama sa zahtjevima išlo. Vjerujemo da možemo to i ubrzati budući da su ti zahtjevi prije išli u ministarstvo na jedno mjesto, a sad idu u županije te velike gradove – rekao je.

Gradonačelnik Mato Franković rekao je da je ovo velika stvar za jedinice lokalne samouprave.

-Ovim zapravo gospodarimo i mi i županija iznimno važnim zemljištem. Na taj način možemo dalje planirati razvoj, posebno javne infrastrukture na području jedinica lokalne samouprave. Vlada se od početka zalaže za decentralizaciju, za davanje većih ovlasti jedinicama lokalne samouprave. Na nama je da opravdamo povjerenje vlade i da u konačnici sve predmete koji budu kod nas, a mi smo ih preuzeli nešto više od 40, budu brzo i efikasno riješeni, sukladno svim zakonskim definiranim postupcima koje jedinica lokalne samouprave mora napraviti – naveo je Franković te dodao kako Grad Dubrovnik raspolaže imovinom vezano za zahtjeve fizičkih i pravnih osoba, dok županija rješava zahtjeve jedinica lokalne samouprave, pa samim time i Grada Dubrovnika.

-Imamo četiri zahtjeva prema državi, sada prema županiji. Jedan od njih je iznimno važan, a to je zemljište na području Komolca koje je prethodno bilo u vlasništvu lokalne samouprave, međutim, vratilo se državi. Sada se to vratilo županiji koja time upravlja. I na osnovu našeg zahtjeva, na tom će se području realizirati vrtić Komolac. Za ishođenje građevinske dozvole vrtća Komolac potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose. Ono što je ostalo su dvije parcele koje se u ovom trenutku nalaze u vlasništvu RH. Zahtjevom prema županiji, vjerujem kako ćemo to brzo riješiti i omogućiti rješavanje infrastrukturnog projekta – rekao je.

Pročitajte još

PRIDRUŽITE SE Trening prepoznavanja ptica na Neretvi

Dulist

[FOTO] MODELARSKA LIGA Županijsko natjecanje mladih tehničara

Dulist

[FOTO] Krcat Dom kulture u Čilipima, svi su došli na kviz Deana Kotige

Dulist