Kultura

[FOTO] NAGRADA HAZU Mari Marić priznanje za monografiju o Lokrumu

Otok na Kojem cvjetaju Limuni Mara Maric 11 1

Na svečanoj sjednici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ujedno Danu akademije, 29. travnja, dodijeljene su nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u 2023. godini. Među devet laureata je nagrađena i izv.prof.dr.sc. Mara Marić za monografiju na hrvatskom jeziku ‘Otok na kojem cvjetaju limuni. Vrtovi nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu’ u suizdavaštvu Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku.

Inače, izv. prof. dr. sc. Mara Marić je predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku te izvanredna je profesorica Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Splitu. Rođena je u Puli, a 2002. godine je diplomirala na interdisciplinarnom studiju Uređenja krajobraza na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala je 2010. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studiju Prostornog planiranja, urbanizma i parkovne arhitekture. Autorica je i koautorica pedesetak znanstvenih i stručnih radova te voditeljica i suradnica na znanstvenim i stručnim projektima.

Na temelju višegodišnjih terenskih i arhivskih istraživanja, provedenih u Hrvatskoj i inozemstvu, ona objavljuje nepoznate nalaze i podatke o lokrumskom perivojnom i hortikulturnom krajoliku tijekom druge polovice 19. stoljeća kad je otok pripadao nadvojvodi Maksimilijanu Habsburškom. Ona je Lokrum i njegovo kulturno i pejzažno naslijeđe postavila u europski kontekst toga doba s naglaskom da je riječ o carskoj rezidencijalnoj baštini na Jadranu i u Hrvatskoj te o važnoj srednjoeuropskoj pokusnoj hortikulturnoj stanici za introdukciju i aklimatizaciju tada novih biljnih kultura na mediteranskom prostoru.

Pročitajte još

[FOTO] U Zagrebu otvorena izložba Anabel Zanze

Dulist

Horizont kao naša veza s beskrajem – novi vizualni identitet jubilarnih 75. Igara!

Dulist

DUBROVAČKO GLAZBENO PROLJEĆE U petak nastupaju Irena Parlov i Stevan Karanac

Dulist