Aktualno

Darko Mišić i Mario Dužević: Uknjiženi smo kao vlasnici, a Rozić nikad nije platio kupoprodajnu cijenu zemljišta 

Ovim putem Vas pozivamo da u interesu točnog informiranja javnosti i čitatelja vašeg tjednika u cjelosti objavite ispravak objavljene informacije u skladu sa Zakonom o medijima čl. 40 (podredno objava odgovora prema čl. 56 Zakona o medijima) i to u slijedećem izdanju tjednika DuList kako slijedi:

U vašem tjedniku DuList, od 28. listopada 2020., objavili ste Zahtjev za ispravak objavljene informacije: ‘Miho Rozić: Gosp. Dužević i Mišić kao niti njihov prednik Antun Ljubić, nikada nisu bili u posjedu ove zemlje za koju se danas vodi postupak na Općinskom sudu’

Tekst objave koji potpisuje gosp. Miho Rozić odnosi se, na dio teksta objavljen u vašem listu, a koji se u ispravku citira: ‘Pokojni otac…., a završava riječima (čvor Prapratno)’.

U tom dijelu teksta se nigdje ne navodi, a također niti u drugom dijelu teksta bilo što netočno i/ili neistinito, štoviše nigdje se ne spominje pojam posjed kat. čestice 738/1 k.o. Ston, a što je glavni motiv objave ispravka informacije.

Dakle u vašem tekstu je navedeno da su Darko Mišić i Mario Dužević vlasnici kat. čestice 738/1 k.o. Ston, što je dokazano jedinim dokumentom kojim se to dokazuje, a to je zemljišno knjižni izvadak.

Nadalje je u tekstu prikazana i presuda kojom se potvrđuje naš navod da je odbijena tužba Nika Rozića kojim je tražio utvrđenje da je on vlasnik dijela kat.čestice 738/1 k.o. Ston u površini od cca 15000 m2.

Istine radi još jednom ponavljamo:

–          Darko Mišić i Mario Dužević su uknjiženi suvlasnici kat. čestice 738/1 k.o. Ston (dokaz: z.k. izvadak)

–          Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Dubrovniku posl. br. P. 920/14, koja glasi kao presuda Županijskog suda u Dubrovniku Gž. 615/16 odbijen je zahtjev za utvrđenje prava vlasništva dijela kat.čestice 738/1 k.o. Ston na ime Nika Rozić (otac Miha Rozić), po kojoj presudi isti nije nikada platio sudske troškove u iznosu od 74.218,75 kn (dokaz: navedene presude)

–          Rješenjem Dubrovačko neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu i komunalne poslove Klasa: UP/I-943-04/20-01/67 od 01.07.2020. g. Darko Mišić i Mario Dužević su kao upisani vlasnici dobili naknadu za izvlašteno zemljište, a Miho Rozić je dobio naknadu za zatečene građevinske poboljšice (suhozid) i poljoprivredne pripadnosti i poboljšice, uz napomenu da se Miho Rozić u niti jednom trenutku nije protivio niti osporavao naknadu vlasnicima zemljišta (dokaz: navedeno rješenje)

U odnosu na tvrdnje gosp. Miha Rozića navodimo kako slijedi:

–          naš pok. djed Antun Ljubić je uknjiženi vlasnik kat. čestice 738/1 k.o Ston od 1937. g. koju je kupio njegov otac, naš pradjed 1918. g.

–          Niko Rozić (otac Miha Rozića) je 1970. g. zaključio ugovor za kupnju dijela k.č. 7381/1 k.o. Ston, ali nikada nije platio punu kupoprodajnu cijenu (utvrđeno pravomoćnom sudskom odlukom)

–          Mato Rozić je temeljem kupoprodajnog ugovora od 04.06.1958. g. kupio 1000 m2 kat.čestice 738/1, a nakon 73 godine njegov nasljednik Vinko Rozić u sudskom postupku kojim je odbijen njegov zahtjev tvrdi da mu pripada 84432 m2, dok u novom sudskom postupku tvrdi da mu pripada 17555 m2

–          Nakon uzurpacije dijela k.č. 738/1 k.o. Ston i početka sadnje vinove loze, na dijelu k.č. 738/1 pokrećemo sudski postupak 18.06.2003. g. pod. posl. br. P. 929/2003. pred Općinskim sudom u Dubrovniku, a koji postupak se sada vodi pred Općinskim sudom u Metkoviću pod posl. br. P. 263/2019

–          Pok. Antunom Ljubić i prednica Marija Lučić i Jele Capurso su temeljem sudske nagodbe dogovorili da im u vlasništvo pripadne isključivo dio kat.čestice 738/1 k.o. Ston u površini od 4000 m2 ispod sadašnjeg puta, a upravo za taj dio su sada dobile i naknadu u postupku izvlaštenja (dokaz: sudska nagodba Općinskog suda u Dubrovniku posl. br. P. 416/70 od 04.12.1970.)

Sve naprijed navedeno se može provjeriti kod gore navedenih institucija, koje su donosile odluke u sudskim i upravnim postupcima.

Darko Mišić i Mario Dužević

 

Prilozi:
-Skica čes. zem. 738/1, izvadak iz zemljišne knjige i ostavinska rasprava
-Pravomoćna presuda
-Ugovor o kupnji između Nika Rozića i Antuna Ljubića
-Pravi i lažni ugovor između Antuna Ljubića i Mata Rozića

 

 

 

Pročitajte još

[FOTO] Dubrovčani učili kako smanjiti rizik od katastrofa

Dulist

‘IZBJEGAO SAM SMRT’ Andrija Seifried: ‘Bio sam pet dana u genovskoj bolnici. Ali, dobro sam!’

Maria Prkut

VK JUG NA DAR DOBIO SVOJU SLIKOVNICU Priča o ježu jugašu oduševit će najmlađe, ali i one nešto malo starije!

Dulist