Grad

CIJENE ZAKUPA ‘PADALE’ I ZA 90 POSTO Pod teretom krize u Gradu otkazana samo dva poslovna najma

Korisnici prostora unutar grad­ske jezgre, a u vlasništvu Grada Dubrovnika i Zaklade Blaga djela, za sada ostaju u svojim objektima. Isto se ne može reći za sve zakupoprimce Dubrovačke Biskupije kojoj su ugovor o korištenju otkazale dvije pravne osobe. Na adrese navedenih stoga smo upu­tili upit kojim su se mjerama poslužili kako bi izašli u susret svojim najmo­primcima te je li izgledno da u sko­rije vrijeme, a u skladu s objavljenim javnim pozivima ostvare nove. Isto nas je zanimalo za stambene prostore koji su, prema riječima naših sugovornika, trenutno svi iznajmljeni. Ipak, u slu­čaju obnove pojedinih nekretnina, a s kojom, primjerice, Blaga djela namje­ravaju krenuti još ove godine, otvara se i mogućnost useljenja novih sta­nara unutar zidina Dubrovnika. Ipak, idemo redom.
Najmovi manji zbog nemogućnosti rada
Zbog krize uzrokovane epidemijom koronavirusa čime je jasno narušeno poslovanje glavnine realnog sektora, Zaklada Blaga djela zakupcima svojih poslovnih prostora, a kojih je u povi­jesnoj jezgri 34, korigirala je cijene najma. Niti jedan, kako su nam napo­menuli, ugovor o zakupu nije prekinut, a najmoprimcima se olakšalo ovisno o djelatnosti te vremenu i to na način da su terećeni s iznosom od 10 do 50 posto dogovorenog iznosa. Manji dio ih je, nastavljaju, uglavnom obrtnika, bilo oslobođeno i od plaćanja zakupa za čitavo vrijeme dok im je bio zabra­njen rad te su nastavkom obavljanja posla nastavili i plaćati najamninu bez umanjenja. No, naglašavaju, obrt­nici koji su deficitarna zanimanja od početka plaćaju povlaštene zakupnine.
Trenutno je pak u tijeku jedan natje­čaj za davanje u zakup manjeg poslov­nog prostora u vlasništvu ove zaklade, a to je ujedno i jedini natječaj do sada u ovoj godini. Hoće li biti više natje­čaja, komentiraju, to je teško reći, sve zavisi od toga da li će netko od zaku­paca otkazati ugovor ili ćemo dobiti u vlasništvo neke od prostora koji su u postupku povrata, a za koje očekuju pravomoćna rješenja, poručili su iz Blagih djela. Istovremeno, u Dubro­vačkoj biskupiji svim zakupoprimcima, istaknuli su iz ove organizacije, najam je smanjen za 50 posto, kao i omogu­ćeno produljenje ugovora za godinu dana. Dodatno, onima koji su to tra­žili dana je i odgoda za plaćanje dijela preostalih zakupnina.
Unatoč mjerama, a zbog krize uzro­kovane epidemijom koronavirusa ipak su zabilježili dva otkazivanja te su zadnji poziv za iskazivanje interesa za zakup objavili 23. srpnja. Prema njemu upravo je u tijeku potpisivanje novih ugovora. Inače, Biskupija, kako su nam pojasnili, unutar zidina upravlja s 24 poslovna prostora, od čega mje­sečno ostvaruje zaradu nešto veću od 600 tisuća kuna što čini preko 40 posto svih njenih prihoda. U jednakom razdoblju, a sukladno odlukama Grad­skog vijeća, Grad Dubrovnik dio zaku­paca ukupno 100 svojih poslovnih pro­stora u povijesnoj jezgri oslobodio je plaćanja najamnine u potpunosti, dok je drugima smanjio ugovorne iznose. Ugovori se, dakle, također, nisu raski­dali te je, u sklopu mjera pomoći gos­podarstvenicima pogođenima epide­mijom COVID-19, na sjednici 8. travnja donesena odluka kojom su se ugovo­reni iznosi zakupnine smanjili za 50 posto i to za mjesece travanj, svibanj te lipanj.
Pak na sjednici održanoj 27. srpnja plaćanja zakupnine za srpanj, kolo­voz i rujan oslobođene su i sve udruge, društvene organizacije te političke stranke koje koriste poslovne pro­store u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika. Istom odlukom odobrilo se smanjenje svih ugovornih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vla­sništvu i suvlasništvu Grada Dubrov­nika sukladno postotku ostvarenog broja noćenja na području Grada Dubrovnika za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine, kao i smanjenje ugovor­nih iznosa zakupnine za poslovne pro­store u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za 99 posto iznosa u raz­doblju od 1. listopada do 31. ožujka 2021. godine, napomenuli su iz Grad­ske uprave.
A stanarine?
Što je pak sa stanarinama, upitali smo. Kako nam je rečeno iz Grada Dubrov­nika, Gradsko vijeće čak u dva navrata svoje korisnike u povijesnoj jezgri oslobodilo je plaćanja najma. Zaključ­kom od 26. ožujka 2020. donesenim mjerama pomoći tako su obuhvaćeni najmoprimci koji imaju sklopljene Ugovore o najmu stana sa zaštiće­nom, odnosno slobodno ugovorenom najamninom, ali i bespravni korisnici čime oni nisu bili obvezni podmiriti naknade za travanj, svibanj i lipanj. Zaključkom od 27. srpnja ponovljeno je isto za srpanj, kolovoz i rujan, no s jed­nom iznimkom. Naime, oslobođenja od plaćanja najma je valjano samo ako su posrijedi socijalno ugrožene osobe.
One moraju primati zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb i to najmanje tri mje­seca do donošenja ovog zaključka. Iz Zaklada Blaga djela i Dubrovačke biskupije, međutim, nisu nam se izja­snili jesu li korigirali cijene najma stambenih nekretnina. No, podsjetit ćemo se kako prva raspolaže s uku­pno šest stanova u samim zidinama te jednim izvan koji će se, uputili su nas u svom odgovoru, nakon temeljite obnove i provedenog javnog natječaja dati u najam obiteljima lošijeg imovin­skog i uopće socijalnog stanja. Tako­đer, kako su nam kazali iz Zaklade, do kraja godine planiraju započeti s obno­vom jedinog slobodnog stana unutar povijesne jezgre, a kojemu je, tumače, potrebna temeljita rekonstrukcija.
Jedna stambena nekretnina u vlasništvu Blagih djela se kori­sti bespravno, iznose, a u tijeku je i povrat dva manja stana u kojima su zaštićeni najmoprimci. Za dva stana, kažu, još čekaju pravomoćno rješe­nja o povratu u vlasništvo dok izvan zidina iznajmljuju četiri stana dana obiteljima koje ih koriste temeljem zaključenih ugovora o najmu na odre­đeno vrijeme, tj. na razdoblje od tri, odnosno pet godina. U međuvremenu, Dubrovačka biskupija broji 18 stanova u kojima stanuju obitelji, dijelom sa zaštićenim najamninama, i od čega mjesečno, kažu u ovoj organizaciji, ostvaruju ukupan prihod u iznosu oko 15.000 kuna. Jesu li iznosi najmova za stan smanjivani, kao i Zaklada Blaga djela, nisu naveli.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 23. rujna 2020.

Pročitajte još

OTVORENI GRAD Prijavom putem e-Građani do participativne demokracije

Dulist

[DUBROVČANI IZVAN GRADA] Prvi ‘europski festanjuo’ Hrvoje Butigan: Privilegija je organizirati Festu u Bruxellesu

Mia Njavro Banić

Vedrana Kelleher na čelu Strukovne grupe posrednika u prometu nekretnina

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija