Grad

Analiza trendova posjeta gradskoj jezgri pokazala smanjenost turističke ranjivosti Grada

Analiza trendova posjeta gradskoj jezgri pokazala smanjenost turisticke ranjivosti Grada 9

Predstavljena je studija ‘Analiza trendova posjeta staroj gradskoj jezgri Grada Dubrovnika temeljem podataka sustava Dubrovnik Visitor’ u Studentskom domu. Studiju su predstavili njeni autori, predstavnici Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prof.dr.sc Ivana Pavlić i izv.prof.dr.sc. Barbara Puh.

Izrada analize korespondira s ciljevima multidiscipliranog projekta ‘Poštujmo Grad’ pokrenutog 2017. godine koji između ostaloga podrazumijeva i praćenje posjeta gradskoj jezgri uz pomoć digitalnih tehnologija sustavom Dubrovnik Visitor. Slijedom toga, cilj studije je bio istražiti i utvrditi promjene u obrascima posjeta povijesnoj jezgri tijekom razdoblja primjene sustava Dubrovnik Visitor.

Profesor Nebojša Stojčić komentirao je za DuList cilj izrade ove Analize i objasnio zbog čega je ona toliko značajna.

– Danas smo ovdje zbog predstavljanja rezultata analize obrazaca kretanja posjetitelja u dubrovačkoj jezgri, koja se temelji na podacima proteklih pet godina, točnije od 2017. do 2022. Značajna je iz razloga što osim pozitivne strane turizma, koju svi vidimo i želimo, turizam ima i svoje naličje koje nije tako ugodno. Analizirali smo godišnje obrasce, sezonske i obrasce dolazaka u gradsku jezgru unutar dana, je li došlo do promjena i je li ranjivost ublažena – rekao je Stojčić i istaknuo kako je Sveučilište željelo kreatorima javnih politika dati temeljene smjernice, na temelju kojih bi se buduće politike mogle oblikovati.

Rezultati pokazuju s godišnjeg aspekta da je koncentracija u glavnim mjesecima zapravo ublažena, da je ranjivost destinacija, promatrano s aspekta 2019. i 2020. nešto blaža. Ono što je najvažnije, unutar samih mjeseci došlo je do preokreta određenog trenda, a opterećenja su oslabila. Studija je pokazala kako je indeks ranjivosti u glavnim mjesecima sezone, koji je 2017. godine iznosio 7,8, u 2022. godini se smanjio gotovo za pola te iznosio 4,3. Takav ishod u konačnici je rezultirao i padom sveukupne ranjivosti povijesne jezgre na prekomjerne posjete, odnosno smanjivanjem izloženosti negativnim učincima prekomjernog turizma.

– Vidljivo je da je ona masa ljudi koja je u udarnom dijelu sezona bila većinom koncentrirana, širi na ostatak godine, što kratkoročno može doprinijeti ublažavanju ranjivosti destinacije, ali u isto vrijeme nas poziva da već sada razmišljamo kako možemo dugoročno djelovati, koji su to gornji limiti nosivosti kapaciteta Dubrovnika i kako se možemo odmaknuti od naglaska na kvantitetu ka naglasku na kvalitetu i onome što je danas trend, a to je stvaranje dodatne vrijednosti uz manju kvantitetu posjetitelja – naglasio je prof.dr.sc. Nebojša Stojčić.

Analizom se željelo prikazati turističku ranjivost, mjesečne koncentracije i dnevne fluktuacije u broju posjetitelja. Podaci u 2019. i 2022. prikupljeni su za svih 12 mjeseci u godini, dok su za 2017., 2018., 2019. i 2022. podaci vezani uz razdoblje lipanj-rujan. Analiza ne obuhvaća 2020. i 2021. zbog pandemije Covid 19 i poteškoće u radu sustava Dubrovnik Visitor.

– DURA nam je dostavila podatke Dubrovnik Visitora, koju smo iskoristili za analizu. Imali smo podatke broj posjetitelja, što je bio ograničavajući čimbenik, s obzirom da nemamo nikakve druge varijable koje bi mogle ukazati na neke značajnije nalaze. Ako pratimo samo brojke i porast, to nam ništa ne znači. Sve se više stavlja naglasak na zaustavljanje rasta i rehumanizaciju turizma – rekla je prof.dr.sc. Ivana Pavlić.

Analizom je zabilježen veći broj posjetitelja, ravnomjernija mjesečna distribucija posjeta, posebice u središnjem dijelu sezone, kao i ravnomjernija dnevna distribucija posjeta unutar mjeseci na godišnjoj, sezonskoj i mjesečnoj razini. Također, došlo je do pada ukupne ranjivosti povijesne jezgre na mjesečnu i dnevnu varijaciju posjeta.

– Ovo su prvi podaci koje mi imamo i nadamo se da će podaci nastaviti prikupljati, tako da ćemo i ubuduće imati priliku raditi s novim podacima i vidjeti u kojem smjeru ide ovaj fenomen. Uzeli smo 2019. i 2022. – predpandemijsku i postpandemijsku godinu. Na temelju tih podataka, došli smo rezultata da je došlo do bolje disperzije broja posjetitelja unutar povijesne jezgre. Nadamo se da ćemo nastaviti suradnju s Gradom i da ćemo uspjeti proširiti ove podatke – istaknula je izvanredna profesorica Barbara Puh.

Pročitajte još

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

KAZNILI IH ZBOG KORIŠTENJA PALETARA Grad sankcionirao Konzum

Dulist

LJETNE ZABAVE Glazba se vraća na ulice Grada

Dulist