Kultura

UZ FESTU Predavanje Ivice Martinovića ‘Geneza Časoslova sv. Vlaha’

UZ FESTU Predavanje Ivice Martinovića 'Geneza Časoslova sv. Vlaha'

U sklopu programa Feste svetoga Vlaha i Dana Grada Dubrovnika, Dubrovački muzeji organiziraju u srijedu, 24. siječnja 2024. u 18 sati u Kneževu dvoru predavanje dr.sc. Ivice Martinovića „Geneza Časoslova sv. Vlaha (1672. – 1723.)“.

U predavanju autor će izložiti najnovije spoznaje o polustoljetnom nastojanju dubrovačke vlastele oko odobrenja i prvoga izdanja Časoslova sv. Vlaha (1723.), nastojanju koje je, kako svjedoči pismo Kneza i vijećnikā Dubrovačke Republike njihovu rimskom agentu opatu Francescu Parensiju od 16. veljače 1723., imalo dva cilja: isposlovati „proširenje štovanja“ sv. Vlaha u Dubrovačkoj Republici i ponuditi novu „potvrdu“ u prilog jedinstvenoj pobožnosti kojom Dubrovčani štuju svoga Parca.

Mnoge odgovore na pitanja o genezi Časoslova sv. Vlaha nudi diplomatska korespondencija Dubrovačke Republike sa Svetom Stolicom u prvim desetljećima 18. stoljeća. Ta korespondencija točno opisuje i uloge dubrovačkih isusovaca Benedikta Rogačića i Bernarda Zuzorića kao tekstopisaca u Časoslovu sv. Vlaha. Napokon, ta korespondencija iscrpno dokumentira skrb dubrovačke vlastele oko prvoga izdanja Časoslova sv. Vlaha: naklada od 300 primjeraka poslana u Dubrovnik preko Ancone, 12 primjeraka na boljem papiru, tiskarski troškovi 18,5 škuda. Prema sadašnjim spoznajama, to je prvo izdanje iznimna rijetkost; sačuvano je samo pet primjeraka te knjižice: dva u Dubrovniku i po jedan u Zagrebu, Pragu i Pesaru.

Pročitajte još

‘Krakelure, Pavo i ja’ – splitska izložba i performans Slavena Tolja

Dulist

[FOTO] ‘JA SAM ONA KOJA NISAM’ Gostujuća predstava oduševila dubrovačku publiku

Dulist

NOVA IZLOŽBA U FLORI ‘Otvaranje’ Berte Miloš

Dulist