Hrvatska

Uvođenje eura otvara novu mogućnost prebijanja minusa na tekućem računu

Uvođenje eura otvara novu mogućnost prebijanja minusa na tekućem računu

Dio banaka izvijestio o spajanju kunskih tekućih i deviznih računa klijentima, plaćat će se samo jedna naknada

Erste banka informirala je klijente o promjenama po računima od 31. prosinca, odnosno od uvođenja eura. Tako će, navodi se u obavijesti, svi transakcijski računi imati multivalutnu funkcionalnost. Primjerice, ako uz kunski račun netko ima i devizni račun s istim IBAN-om na kojem su strane valute, poput eura, funte ili američkog dolara, nakon spajanja, kune će se konvertirati u eure i zbrojit će se s eurima s deviznog računa. Iznosi funta i američkih dolara ostaju neizmijenjeni i bit će iskazani na istom tom računu. Ako klijent ima samo kunski račun, on također dobiva multivalutnu funkcionalnost, zbog čega će na njemu moći imati i ostale valute. U Ersteu naglašavaju da će klijent plaćati samo jednu naknadu za vođenje računa. Najzanimljiviji je, međutim, dio vezan za slučaj prekoračenja po tekućim računima, piše Novi list.

– Ako ste dosad koristili prekoračenje po kunskom računu, a imate eure na deviznom računu, spajanjem računa, iznos prekoračenja namirit će se s deviznog računa, izvijestili su Erstea.

Primjerice, ako ste iskoristili prekoračenje u iznosu od 8.000 kuna (1.061,78 eura), a na deviznom računu imate 1.000 eura, taj iznos od 1.000 eura s deviznog računa pokrit će dio prekoračenja pa ćete umjesto prekoračenja od 1.061,78 eura, biti u prekoračenju u iznosu od 61,78 eura, tumače u Ersteu.

Naglašavaju potom da odobreni iznos prekoračenja ostaje isti, odnosno klijent ga i dalje može koristiti. Slično je i s naplatom rata ili anuiteta po kreditu.

– Ako imate kredit po kojem se dospjele obveze automatski naplaćuju s vašeg računa, od 1. siječnja 2023. anuitet/rata kredita naplaćivat će se u svim raspoloživim valutama koje imate na računu.

Primjerice, 1. siječnja 2023. dospijeva vam na naplatu anuitet po kreditu u iznosu od 125,44 eura, a na tekućem računu imate 28,12 eura i 750 američkih dolara.

Tih 28,12 eura pokrit će dio anuiteta, dok će se ostatak naplatiti iz američkih dolara, ističu u Ersteu. Dakle, spajaju se očito transakcijski računi, kunski i devizni, pa se povezuju i sredstva na njima (ako ih ima), ali i prebija minus po tekućem, tko ga koristi.

Kriterij je očito IBAN, jer Erste u posebnom odjeljku navodi da u slučajevima gdje klijent ima tekući kunski račun i tekući devizni račun s različitim IBAN-ima, tamo oni i dalje u pravilu ostaju odvojeni. Pitali smo i druge veće banke očekuje li isto i njihove klijente.

Iz OTP banke kažu da su klijente obavijestili da će se kod dopuštenog prekoračenja iznos odobrenog prekoračenja po računu samo preračunati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, te će biti raspoloživ na eurskom računu. Nadalje, iznos korištenog prekoračenja će se također preračunati u euro tekući račun.

– Ako na kunskom računu koristite prekoračenje, nakon spajanja eurskog i kunskog računa u jedan račun u eurima, sredstva s eurskog računa će se umanjiti za iznos korištenog prekoračenja na računu u kunama.

Ako ne želite da vam se nakon spajanja računa iz eurskih sredstava naplati i smanji iznos korištenog prekoračenja, možete otvoriti besplatni dodatni račun u euru na koji ćete prenijeti eurska sredstva i na spojenom eurskom računu nastaviti koristiti prekoračenje na isti način kako ga i sada koristite na kunskom računu, tumači OTP banka.

Iz Privredne banke Zagreb kažu da se situacija spajanja računa na njih ne odnosi.

– Svi postojeći računi zadržat će svoj jedinstveni broj računa (IBAN), a dosadašnji transakcijski računi u kunama postaju transakcijski računi u eurima.

Banka će na dan uvođenja eura konvertirati i postojeće stanje prekoračenja koje će se i nadalje moći koristiti na neizmijenjeni način.

Transakcijski računi u stranoj valuti nisu predmet konverzije i u trenutku konverzije zadržat će sve svoje valute i stanja neizmijenjene, uključujući i valutu euro, pa time postati transakcijski računi u eurima i stranoj valuti.

Ako prije dana uvođenja eura klijent ima otvoren u banci račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura može bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po svom izboru u banci, kaže PBZ.

Na upit, spajaju li i oni račune, iz Zagrebačke banke odgovorili su sljedeće:

– Kunski tekući i žiroračun klijenata Zagrebačke banke postat će tekući račun u eurima i žiroračun u eurima. Devizni tekući račun postat će multivalutni račun i na njemu će naši klijenti uz euro moći imati i ostale valute.

Redovna primanja u eurima klijenti će nastaviti primati na isti račun na koji su i do sada primali. U slučaju da u istoj banci klijent ima otvorena dva ili više transakcijskih računa koji će nakon 1. siječnja 2023. svi biti u eurima, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura možete bez naknade jedan ili više računa zatvoriti.

Dodatne funkcionalnosti i usluge kao što su prešutno prekoračenje, limit za obročno plaćanje, korištenje kreditnim karticama i drugo ostaju i dalje povezane isključivo s kunskim tekućim računom koji će od 1. siječnja 2023. biti tekući račun u eurima.

Za sve transakcije učinjene Visa debitnom karticom multivalutnog računa, račun će se teretiti isključivo u eurima neovisno o valuti plaćanja te o valutama na računu.

Svi troškovi učinjeni Individualnom Mastercard kreditnom karticom u Hrvatskoj, inozemstvu i on-line prikazivat će se u eurima i automatski naplaćivati s tekućeg računa u eurima, poručuju iz Zabe.

Odgovor su naknadno poslali i iz Hrvatske udruge banaka.

– U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, ako prije dana uvođenja eura u kreditnoj instituciji klijent ima račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura ima pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovu izboru u istoj instituciji.

Pojedine banke, u skladu s vlastitom poslovnom politikom, svojim klijentima omogućavaju korištenje kunskog i deviznog računa s jednakim IBAN-om.

U takvim situacijama će doći do automatskog spajanja deviznog i kunskog računa te će se devizna sredstva zbrojiti s kunskim iznosima koji će biti konvertirati po zakonski određenom fiksnom tečaju konverzije.

U situaciji u kojoj je IBAN prije uvođenja eura jednak za kunski i devizni račun prilikom spajanja tih računa u slučaju da pojedini klijent koristi prekoračenje po kunskom računu, iznos prekoračenja namirit će se s deviznog računa.

Međutim, važno je napomenuti da odobreni iznos prekoračenja ostaje isti i klijenti ga i dalje mogu koristiti na način koji im odgovara.

Većina banaka klijentima nudi kunski račun s jednim IBAN-om i devizni račun s drugim IBAN-om, a u takvim situacijama nakon promjene računi ostaju odvojeni i klijenti u skladu sa zakonskim rješenjem imaju mogućnost nastaviti koristiti taj račun ili ga zatvoriti bez naknade u roku od 60 dana te prenijeti sredstva evidentirana na tom računu na račun po svom izboru.

Banke će svoje klijente obavijestiti o svim promjenama i mogućnostima pravovremeno te ih obavijestiti o mogućnostima koje su im na raspolaganju.

U cjelokupnom procesu vodi se računa o interesima i zaštiti potrošača te će klijenti biti u jednakoj situaciji kao i prije uvođenja eura, ističu u HUB-u.

Ponavljaju da je “situacija u kojoj je moguće da se iznos prekoračenja namiri s deviznog računa moguća isključivo ako trenutni devizni i kunski račun imaju isti IBAN.

Ukoliko klijent raspolaže sa sredstvima na računima s različitim IBAN-om, u skladu sa zakonskim rješenjem, ima mogućnost nastaviti koristiti te račune na jednak način kao i prije uvođenja eura.”

Pročitajte još

MILANOVIĆ SE ZAHVALIO GLASAČIMA ‘Do kraja ću se držati slova i duha hrvatskog Ustava’

Dulist

EUROPSKI SUD ODLUČIO Zaštita od klimatskih promjena – ljudsko pravo

Dulist

Zagrebačke plaće za 170 eura veće nego u ostatku Hrvatske

Dulist