DuList PROMO

USPJEŠNA REALIZACIJA EU PROJEKTA Izgradnja kompostane Metković

blank

Kompostana je smještena u predjelu Vrbovci, a njezinom izgradnjom osigurat će se infrastruktura potrebna za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, što će doprinijeti unaprijeđenju sustava gospodarenja otpadom na području Grada Metkovića. Ovim projektom planira se izgradnja kompostane sa svom potrebnom infrastrukturom za potrebe kompostiranja odvojeno prikupljenog biootpada na području gradova Metković i Opuzen, te općina Zažablje i Kula Norinska, kao i biootpada koji nastaje kod poljoprivredne proizvodnje (voće i povrće).

Na ovaj način osigurat će se prostor za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada, čime će se smanjiti količina otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjiti emisije stakleničkih plinova, te će se doprinijeti kakvoći života ljudi i zaštiti okoliša na području obuhvata projekta (smanjenje zagađenja tla, vode, zraka). Dugoročno, provedbom projekta osigurat će se jedna od pretpostavki za uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije i Republike Hrvatske te će se izravno pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada, što je jedan od nacionalnih ciljeva definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/2017)

Sve aktivnosti mogu se pratiti na web stranici projekta: www.kompostana.cistoca-metkovic.hr. Projekt ‘Izgradnja kompostane Metković’ traje 40 mjeseci, ukupne vrijednosti 3.241.761,09 €, od čega je nepovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda 50 posto, a preostalih 50 posto je iz vlastitih sredstava Čistoće Metković d.o.o.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Čistoće Metković d.o.o. i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

blank

Pročitajte još

KAZALIŠTE PLANET ART DARUJE Osvojite ulaznice za ‘Ljubavna pisma’

Dulist

KOMPOSTANA METKOVIĆ Potrebna oprema pristiže prema planiranim rokovima

Dulist

Palma Čargo jedrit će za Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Parizu!

Dulist