Grad

UOČENI SU NEDOSTATCI! Izmjene GUP-a pred vijećnicima zbog ‘neuravnotežene izgradnje’

UOČENI SU NEDOSTATCI! Izmjene GUP-a pred vijećnicima zbog 'neuravnotežene izgradnje'

Gradski vijećnici će u utorak, 10. prosinca donijeti odluku o pokretanju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja te Generalnog plana uređenja, a koje se odnose na nekoliko projekata. To su dječji vrtić u Komolcu, izgradnja azila za životinje na lokaciji Grabovica, a prostorno-planska dokumentacija mijenja se i zbog rekonstrukcije prometnice do tvrđave Imperial na Srđu. Ova je cesta, naime, izmjenama iz 2014. godine izbrisana iz plana te ju je, o čemu je nedavno govorio i sam gradonačelnik, potrebno ‘vratiti’ u plan kako bi se mogla obnoviti.

Zbog čega se mijenja GUP?
-S obzirom da se alternativna trasa prometnice nije izvela, a radi neadekvatnog stanja postojeće prometne mreže u odnosu na gustoću prometa, postojeću prometnicu je potrebno rekonstruirati – navodi se u objašnjenju odluke.
Uz to, izmjene GUP-a pokreću se i radi osiguranja planskih preduvjeta za smještaj liječnika unutar zone kompleksa Opće bolnice, ali i za izgradnju javnih garaža na području grada te rekonstrukciju i nadogradnju prometne mreže uz obalu Rijeke dubrovačke. Implementirat će se u PPU i GUP i zona sanitarnih zaštita izvorišta Omble, a otklonit će se i uočeni nedostatci i neusklađenosti pojedinih dijelova Odredbi za provođenje GUP-a, odnosno PPU-a.

Spomenuti nedostatci i neusklađenosti odnose se na broj i definiciju funkcionalnih jedinica, definiciju etaže građevine, nadzemnog i podzemnog koeficijenta iskorištenosti, minimalni postotak zelenih površina na građevinskoj čestici te visinu potpornih zidova. Kako se dalje navodi u prijedlogu odluke koja se tiče GUP-a, ispravit će se pogreške vezane za uvjete i način gradnje u zonama u zonama mješovite namjene – pretežno stanovanje u ruralnim sklopovima i ambijentalnim cjelinama (M16), zonama mješovite namjene – pretežno stanovanje u zelenilu – povijesnim vrtovima (M14) te u zoni Uvale Lapad i na šetalištu kralja Zvonimira – urbano pravilo 2.10.
-Od posljednjih cjelovitih izmjena i dopuna GUP-a došlo je do više izmjena Zakona te iz tog razloga nemogućnosti pravilnog tumačenja Odredbi za provođenje GUP-a zbog čega je došlo do neuravnotežene izgradnje što nije u općem interesu stanovnika Grada Dubrovnika niti u skladu s razvojnim ciljevima definiranim GUP-om. Kroz Izmjene i dopune Odredbi za provođenje GUP-a otklonit će se uočene neusklađenosti i nedostatci – istaknuto je u prijedlogu odluke.

Pročitajte još

POJAČANJE U LIBERTASU Stigao novi autobus

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

OD OVOG VIKENDA Libertas ‘pojačava’ šesticu i četvrticu

Dulist