Grad

UDRUGA MALI STRADUN Šteta tako vrijednog prostora da i dalje stoji zapušten

blank

Nakon DuListove reportaže s Malog Straduna, stiglo je priopćenje Udruge Mali Stradun kojeg prenosimo u cijelosti.

‘Pozdravljamo vašu reportažu objav­ljenu dana 23. kolovoza 2023. naslova ‘Je li Mali Stradun zaboravljen?’. Kori­stimo priliku da vam, mi članovi, udruge Mali Stradun odgovorimo na to pitanje… ‘Mali Stradun nije zabo­ravljen’. Želimo iskoristiti medijski prostor koji ste nam otvorili vašom reportažom da još jednom izvijestimo javnost o rezultatima šestogodišnjeg rada na projektu obnove Malog Stra­duna s Gradskom upravom koja nam je bila konstruktivan partner u ostva­renju našeg zajedničkog cilja od javnog interesa, a to je vratiti građane Grada na Mali Stradun i obnoviti zapušteni Mali Stradun.

blank

Sve što ste napisali u vašoj reportaži je nažalost istina, iza 22 sata nema ni mačke ni pasa na Malom Stradunu, da vas duša zaboli. Šteta jednog tako, za našu zajednicu, vrijednog prostora da i dalje stoji zapušten. Kako ste i sami napisali postoje neki planovi, ali do njihove realizacije još nije došlo, no nadamo se da bi uskoro moglo doći.

Uspješno smo u proteklih nekoliko godina uz suradnju i potporu Gradske uprave pripremili prostorno-plansku dokumentaciju i osigurali pravni okvir za rekonstrukciju Malog Straduna što je okončano uspješno provedenim urbanističko arhitektonskim natje­čajem oznake 71–19/DU-AU/N čiji je prvonagrađeni rad postao i formalno sastavni dio važećeg GUP-a Grada Dubrovnika u njegovom članku 43. stavak (5).

Morate razumjeti i nas članove udruge, redom sve male privatnike, da nam se nije lako u ovim neizvjesnim vremenima upustiti u poslovni rizik i zadužiti se u bankama kako bismo uložili u ovaj projekt obnove – Udruga mali Stradun

Nakon višegodišnjeg rada i uloženih velikih sredstava postigli smo čvrstu pravnu i urbanističku podlogu na kojoj možemo već sutra započeti s ishođe­njem dozvola za rekonstrukciju Malog Straduna s novim javnim sadržajima za građane grada Dubrovnika poput restorana, konoba, slastičarni, svako­jakih butiga, igraona za djecu, barova na zelenim krovovima uz vodene površine i fontane.

No, morate razu­mjeti i nas članove udruge, redom sve male privatnike, da nam se nije lako u ovim neizvjesnim vremenima upu­stiti u poslovni rizik i zadužiti se u ban­kama kako bismo uložili u ovaj projekt obnove.

blank

Ali, s obzirom da je ovo jedna posebna priča kojom bismo ostvarili, uz privatni i jedan još puno veći javni interes, spremni smo napraviti taj korak uz potporu Gradske uprave koja je uvijek imala sluha za javni interes pa tako i obnovu Malog Straduna.

Što se tiče samog prvonagrađenog rada, u nekoliko bi riječi valjalo istaknuti činjenice da ovim projektom nije izbe­toniran ni jedan jedini kvadrat okol­nog zelenila, već dapače – uvedene su nove zelene površine na ravnim oze­lenjenim krovovima koji su zamijenili dotrajale prokisle kose krovove u kom­binaciji s redizajniranim autohtonim kamenim fasadama višestruko veće energetske učinkovitosti od sadašnjih koje uopće nemaju termoizolaciju, dok se javni interes zaštitio sadržajima isključivo javne namjene’.

Udruga Mali Stradun

Foto: Udruga Mali Stradun

Pročitajte još

ZAMJENA LED MARKERA Promet na dijelu Hebrangove regulirat će semafori

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

DA SE NE ZABORAVI! Obilježavanje 32. obljetnice početka napada na Grad

Dulist