Aktualno

TOMISLAV TOMIĆ Veseli me raditi s ljudima koji žele razbiti sve svoje granice

c tomislav tomic

U sklopu svojeg predavanja želja mi je posjetitelje upoznati s praktič­nim alatima koje mogu koristiti u sva­kodnevnom životu, a sve kako bi mogli postati prilagodljiviji u odnosu na neo­čekivane promjene i veliku neizvje­snost s kojim se danas susrećemo, pro­mijenili svoj odnos prema stresu i bili sposobni donositi kvalitetnije izbore i intuitivnije odluke koje nisu uvjeto­vane zastarjelim načinima razmišlja­nja – govori nam naš sugovornik Tomi­slav Tomić ususret konferenciji ‘Doza inspiracije’, koja se u veljači održava u Dubrovniku.

Istaknuo je i kako ga izra­zito veseli i velika mu je čast sudjelo­vati na ovoj konferenciji.

Od osamnaeste godine istražujete i bavite se različitim metodama koje utječu na razvoj i širenje svijesti. Možete li s nama podijeliti najvaž­niji Vam ili najemotivniji trenutak?
Iako sam se za osobni razvoj počeo interesirati pri kraju srednje škole, za coaching kao profesiju prvi put sam čuo 2001. godine dok sam radio u SAD- u. Odmah sam se oduševio time i teško mi je bilo povjerovati da postoje ljudi koji se profesionalno bave temama koje su meni bila velika strast, ali su za mene spadale u domenu hobija. To me uvelike inspiriralo da se počnem educirati za bavljenje coachingom i povremeno organizirati tečajeve i radi­onice, međutim profesionalno sam započeo s radom tek 2009.
Coaching me veseli primarno zato jer njegov holistički pristup klijen­tima, percepcija klijenta kao partnera s kojim dijelite zajednički cilj, meto­dologija i pogled na promjenu i osobni razvoj potpuno odražavaju ono što jesam i osjećam. Veseli me raditi s lju­dima koji žele više u životu i žele raz­biti sve svoje granice. Na tom putu svašta se izdogađalo i zaista mi je teško izdvojiti pojedini tre­nutak kao najvažniji ili najemotivniji. Jedan od naših najvažnijih odnosa u životu jest odnos koji imamo prema sadašnjem trenutku jer život nije ništa drugo nego ukupan zbroj naših dosadašnjih načina odnošenja prema sadašnjem trenutku. Gledajući iz takve perspektive, svaki trenutak vidim podjednako važnim.

U odnosu na Vaše početke, koliko se danas razlikuje situacija u savjeto­vanju, jesu li ljudi otvoreniji, usude li se više…?
Moj rad se ne svodi na savjetovanje u klasičnom smislu. Više sam orijentiran na coaching metodologiju te poduku metode poznate kao mindfulness zajedno s raznim drugim soft skills vje­štinama kao i podršku pri implemen­taciji navedenih vještina. U svakom slučaju situacija u odnosu na 2009. godinu – kada sam započeo s treninzima za osobni i poslovni razvoj – drastično se promijenila i sve je veći broj ljudi koji coaching pristup vide kao nešto što je vrlo zgodno kao podrška i pomoć na putu ostvarenja pojedinih privatnih ili poslovnih ciljeva. Očito je da smo došli do faze druš­tvenog razvoja u kojem se stvorila kri­tična masa ljudi kojima nije dovoljno samo ‘proći’ kroz život, već žele maksimalno iskoristiti svoj potenci­jal i živjeti punim plućima. Nije im više dovoljno zadovoljiti standarde koje su im postavili roditelji, susjedi ili nastavnici u školi već žele osvije­stiti kakav život u dubini sebe žele živjeti i učiniti sve što treba da to postane njihova stvarnost. Isto tako, čini mi se kako su ljudi počeli shva­ćati da je proces promjene timski rad i da je puno lakše i isplativije uključiti trenera u taj proces.

Možete li nam ukratko predstaviti Vaše radove/knjige?
Autor sam više od stotine članaka na temu osobnog i poslovnog razvoja, autor ili koautor oko 15 coaching pro­grama te autor knjiga ‘Drevni klju­čevi radosti’, ‘Zaboravljena vještina’ i ‘Zaboravljeno iskustvo’. Uz to, postoji i još nekoliko manjih e-knjiga koje se mogu preuzeti na mojoj web stranici.

Možete li nešto više reći o Vašim naj­aktualnijim coaching programima?
Trenutno su najaktualniji programi usmjereni na poslovni razvoj ili se radi o ljudima koji se žele započeti baviti coachingom ili mindfulness treninzima, poput program TT COACHING© ili TT MINDFULNESS™ ili se radi o poslovno orijentiranim ljudima zainteresira­nima za programe poput ‘Učinkovit feedback’, ‘Učinkovito upravljanje stresom’, ‘Vođenje ‘teških’ razgovora,’ ‘Upravljanje konfliktima’, mindfulness u svakodnevnom poslovanju’ i slično.

Hoćete li neki od programa predsta­viti u Dubrovniku?
Vrijeme koje imam na raspolaganju definitivno je prekratko za predstavlja­nje cijelih programa (neki od njih traju i do dvije godine), ali definitivno ću nastojati izdvojiti pojedine praktične alate i metode. Baš se veselim tome.

Pročitajte još

Barcelona planira zabraniti iznajmljivanje apartmana turistima

Dulist

ISTRAŽILI SMO CIJENE Koliko košta večera s Michelinovom zvjezdicom?

Nora Di Leo

Ovaj se lijek povlači iz svih ljekarni

Dulist