Hrvatska

TKO PROPUSTI ROK, SNOSIT ĆE POSLJEDICE Ako ste zaštićeni najmoprimac, prijavite se u Registar stanova!

stanovi

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za prijavu u Registar stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci. Prijavu moraju podnijeti svi zainteresirani zaštićeni najmoprimci ili zaštićeni podstanari koji su, navode iz Ministarstva, svoj status stekli na temelju prijelaznih odredaba Zakona o najmu stanova u stanovima u privatnom vlasništvu. Također, poziv se odnosi i na vlasnike stanova u kojima žive osobe kojem imaju status zaštićenog najmoprimca ili zaštićenog podstanara.
Rok za prijavu stana u registar je 15. srpnja 2024. godine.
Kako ističu iz Ministarstva, ovaj je poziv objavljen nakon što je 2. travnja 2024. godine stupio na snagu Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske te donesen Pravilnik o Registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci.
Kako se ističe u javnom pozivu, postoje i pravne posljedice propuštanja roka prijave stana. Ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac istog stana propuste rok za prijavu stana u Registar, ali je stan naveden u popisu stanova po jedinicama lokalne samouprave i/ili u bazi podataka Agencije, nadležni upravni odjel jedinice lokalne samouprave će, na zahtjev Ministarstva, bez odgode provjeriti činjenice vezane uz status stana na licu mjesta i o utvrđenim činjenicama obavijestiti službenu osobu. U tom slučaju, ako se utvrdi da u stanu stanuje zaštićeni najmoprimac, a stan je u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, službena osoba će bez odgode upozoriti stranke na posljedice propuštanja roka te im odrediti dopunski rok za podnošenje prijave najkasnije do 31. kolovoza 2024.
Ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac propuste prijaviti stan u Registar i u dopunskom roku pravni odnos zaštićenog najma sa zaštićenom najamninom pretvara se u pravni odnos najma na neodređeno vrijeme, s prosječnom slobodno ugovorenom najamninom koju je zaštićeni najmoprimac dužan plaćati vlasniku stana. Podatak o visini prosječne slobodno ugovorene najamnine za pojedini stan dužno je, na zahtjev stranke, dati nadležno tijelo porezne uprave. Vlasnik stana gubi pravo na solidarnu naknadu ako je na nju bio ovlašten.
Ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac istog stana propuste rok za prijavu stana u Registar, a stan nije naveden ni u popisu stanova po jedinicama lokalne samouprave ni u bazi podataka Agencije pravni odnos zaštićenog najma sa zaštićenom najamninom pretvara se u pravni odnos najma na neodređeno vrijeme, s prosječnom slobodno ugovorenom najamninom koju je zaštićeni najmoprimac dužan plaćati vlasniku stana. Podatak o visini prosječne slobodno ugovorene najamnine za pojedini stan dužno je, na zahtjev stranke, dati nadležno tijelo porezne uprave. Vlasnik stana gubi pravo na solidarnu naknadu ako je na nju bio ovlašten.
Ako jedna stranka, odnosno ili vlasnik ili zaštićeni najmoprimac istog stana propusti rok za prijavu stana u Registar, u odnosu na tu stranku odgovarajuće se primjenjuju pravila o upozorenju te dopunskom roku. Ako stranka propusti prijaviti stan u Registar i u dopunskom roku do 31. kolovoza 2024., u Registar se unose podaci i dokumentacija koju je dostavila druga stranka te se smatra da se stranka koja je propustila i dopunski rok odrekla prava na ispravke, dopune ili bilo kakve prigovore vezane uz podatke unesene u Registar, kao i prava na dostavu vlastite dokumentacije ili dokumentacije različite od one koju je dostavila druga stranka.
Inače, Zakonom je predviđeno 5 programskih mjera za trajno rješenje statusa osoba koje imaju status zaštićenog najmoprimca u stanu u privatnom vlasništvu. To su nagodba između stranaka, isplata iznosa koji prema Zakonu pripada zaštićenom najmoprimcu, useljenje zaštićenog najmoprimca u stan u vlasništvu Republike Hrvatske, otkup stana od vlasnika i ostanak zaštićenog najmoprimaca u stanu i zamjena stanova između vlasnika i Republike Hrvatske u kojem slučaju zaštićeni najmoprimac ostaje živjeti u stanu u kojem je smješten. Dodatne pogodnosti predviđene Zakonom su subvencija najamnine u prijelaznom razdoblju, isplata solidarne naknade, kao i pomoći za preseljenje za ranjive skupine.

Više informacija možete potražiti na stranici nadležnog Ministarstva.

Pročitajte još

ŠKOLSKA GODINA 2024./2025. Saznajte kada počinje i završava te koliko je praznika

Dulist

IZBORI ZA EU PARLAMENT Birat će se 15 zastupnika više nego prije pet godina

Dulist

BONO BOŠNJAK podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza

Dulist