Aktualno

TKO NAM RADI U SEZONI? U Dubrovniku je najviše sezonaca iz BiH, Makedonije i Srbije, ali i Nepala, Filipina, Indije…

TKO NAM RADI U SEZONI? U Dubrovniku je najviše sezonaca iz BiH, Makedonije i Srbije, ali i Nepala, Filipina, Indije...

Polako, ali sigurno približa­vamo se samom srcu turističke sezone, brojke turističkih dolazaka i noćenja ponovno pokazuju veliki optimizam nakon dvije godine pandemije te se čini kako sve prolazi u najboljem redu. Veliku nadu daju i pokazatelji Mini­starstva turizma i sporta prema kojima je prvo ovogodišnje tromjesečje dosad najbolje u hrvatskom turizmu u cije­losti. Međutim, iako je sezona u svom punom zamahu, još uvijek se povlači pitanje tko će tu sezonu i odraditi? Oglasi za posao konobara, kuhara, pomoćnog osoblja ne jenjavaju, a ugo­stitelji se muče kako bi pronašli rad­nike. ‘Poteže’ se stoga i u bazene dru­gih zemalja kako bi se sezona ipak  odradila, a pogotovo nakon dvije pan­demijske godine. Još od početka trav­nja pred Policijskom su upravom na Ili­jinoj glavici velike gužve jer dubrovački poslodavci dolaze po dozvole kako bi mogli zaposliti strane državljane. Prema podacima koje su iz Policijske uprave dostavili DuListu, od početka siječnja do prvih dana srpnja u Policij­skoj upravi dubrovačko neretvanskoj izdano je ukupno 4657 dozvola za bora­vak i rad državljanima trećih zemalja.

— U samom sjedištu PUdubrovačko neretvanske, u istom vremenskom raz­doblju, izdano je 3047 dozvola za bora­vak i rad. Trenutno se u postupku rje­šavanja, u samom sjedištu Policijske uprave nalazi 963 zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad – odgovorili su nam iz policije.

Zanimalo nas je i iz kojeg ‘bazena’ strani radnici najčešće dolaz raditi u Dubrovnik. Prvi na listi su državljani Bosne i Hercegovine kojih u Dubrov­niku trenutno radi 1185. Slijede držav­ljani Sjeverne Makedonije, njih 707. Treće mjesto drže državljani Srbije kojih u Dubrovniku trenutno radi 440. I dok se kroz proteklih nekoliko godina naveliko govorilo kako će dubrovački ugostitelji i drugi turistički poslodavci morati radnu snagu pribavljati s Dale­kog Istoka pa se najčešće govorilo u tom kontekstu o Tajlanđanima i Fili­pincima. Ipak, podaci policije poka­zuju kako su radne dozvole zatražene za 187 Nepalaca i 162 Filipinca. Nakon ovih dalekih zemalja, ponovno se vra­ćamo u susjedstvo. Radne dozvole dubrovački su poslodavci zatražili za 133 državljana Crne Gore, za isto toliko državljana Albanije te za 93 državlja­nina s Kosova. Nakon Nepala i Filipina, u Dubrovniku rade i državljani Indije, njih 81 te 51 državljanin Turske.

Dozvole se izdaju za 15 dana

Iz Policijske uprave dubrovačko-nere­tvanske istaknuli su za DuList kako još uvijek zaprimaju veći broj zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad, ali manje nego prethodnih nekoliko mje­seci. Dozvole za boravak i rad, nagla­sili su, izdaju se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.

Podsjetimo i da nije dovoljno da poslodavci samo zatraže dozvole za zapošljavanje radnika iz drugih država. Osim podnošenja zahtjeva na Policiji, poslodavci su se dužni najprije javiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji će provoditi test tržišta rada, odnosno, obavit će pro­nalazak radne snage na domaćem trži­štu rada. Test tržišta rada ne mora se tražiti u slučaju produljenja dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje. Ne mora ga se zatražiti ni provesti ni u slučaju deficitarnih zanimanja prema listi Upravnog vijeća HZZ, kao ni zapošljavanja državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine i u slu­čaju dozvola za boravak i rad koje se izdaju sukladno članku 110. Zakona, a odnose se na ključno osoblje u trgo­vačkim društvima, osobe s EUplavom kartom, osobama premještenim unu­tar društva i slično.

lr

Iz tiskanog izdanja DuLista od 6. srpnja 2022.

Pročitajte još

Nestašica lijeka za dijabetičare, a prepisuju ga kao sredstvo za mršavljenje!

Dulist

Županijska komora organizira manifestaciju kojoj će u fokusu biti nekretnine

Dulist

Nastavnici hrvatskog jezika Deranja i Asturić : Čitati, čitati i samo čitati. A sve kreće od roditelja!

Nora Di Leo