Zanimljivosti

STUDIRAŠ U ZAGREBU? Evo što donosi novi Pravilnik o studiranju

STUDIRAŠ U ZAGREBU? Evo što donosi novi Pravilnik o studiranju

Sveučilište u Zagrebu ovih je dana otvorilo javnu raspravu oko novog Pravilnika o studiranju. Zakon o visokom obrazovanju unio je neke izmjene vezane uz studiranje i studentski statut, pa je to, osim što je važeći Pravilnik o studiranju star već 16 godina, ključni povod izrade novog, piše Srednja.hr.

– Nova pravila studiranja usmjerenija su prema podršci studentima i omogućuju veću fleksibilnost i učinkovitost u procesu studiranja. Studentima se sada omogućuje više pokušaja i prilika da polože ispite s obzirom da više nije ograničen broj izlazaka na ispite te da ostanu upisani na studiju jer im je omogućena promjena statusa iz redovitog u izvanredni i obrnuto, što je pozitivna promjena – navodi u svom dopisu fakultetima prorektor za studente Sveučilišta u Zagrebu, Boris Brkljačić.

Poziva sastavnice i studente da se uključe u savjetovanje o prijedlogu Pravilnika. Kako prorektor navodi u dopisu, svi svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio izvješća o savjetovanju s javnošću. To će izvješće biti objavljeno na webu Sveučilišta, a nakon toga slijedi izrada konačnog teksta prijedloga Pravilnika o kojem će glasati Senat.

Briše se ograničenje broja izlazaka na ispite

Što se bitno mijenja? Među ostalim, iz pravilnika se briše odredba prema kojoj status studenta prestaje ako u dvije uzastopne godine ne prikupi najmanje 35 ECTS-a. Također, ranijih godina postojalo je ograničenje u broju izlazaka na pojedini ispit, najviše je bilo moguće izaći četiri puta u godini. U slučaju da student nije položio ispit nakon četvrtog puta, prenosio ga je u iduću godinu. Ako i ponovno nakon četiri izlaska ne bi položio ispit, student bi gubio pravo studiranja na tom studiju. Sada se ta odredba briše iz pravilnika o studiranju na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno nema ograničenja u pogledu broja izlazaka na ispit. Neki fakulteti već su brisali to pravilo iz svojih statuta i pravilnika o studiranju, nakon što je na snagu stupio novi Zakon.

Još konkretnije, prema novom pravilniku o studiranju na Sveučilištu u Zagrebu, status studenta prestajao bi samo u četiri situacije: završetkom studija, ispisom sa studija, isključenjem sa studija u postupku i uz uvjete utvrđene općim aktom sastavnice i ako student ne završi studij u roku dvostruko duljem od trajanja studija.

Nakon gubitka prava na redovito studiranje moći ćete postati izvanredni student
Ponavljači dobivaju i treću šansu za završetak studija. Naime, propisano je i prijedlogom pravilnika da student koji izgubi redoviti status jer je iskoristio pravo ponavljanja studijske godine može nastaviti studij u izvanrednom statusu. To se, u pravilu, odobrava samo jednom i nije moguće dok traje godina. Student u tom slučaju snosi troškove studija u cijelosti ili dijelom u skladu pravilima fakulteta. Taj student ne ostvaruje prava iz studentskog standarda, osim prava na obavljanje studentskih poslova. I izvanredni studenti, prema novom pravilniku, mogu, uz ispunjenje određenih uvjeta, postati redoviti.

Pobliže je definirano i prijedlogom pravilnika i tko je to posebno uspješan student kojemu se može odobriti istodobno studiranje na dvama studijima u redovitom statusu kao i da studenti mogu završiti studij u vremenu kraćem od propisanoga trajanja studija.

Studenti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na novi pravilnik mogu poslati do 9. veljače 2024. na jelena.djuran@unzig.hr i to isključivo u Word formatu. Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje, a u nastavku je dostupan i prijedlog novog pravilnika o kojem se provodi javna rasprava. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.

Pročitajte još

KAZNE I DO 13 TISUĆA EURA Fina upozorava na obavezu slanja važnih dokumenata

Dulist

NA DANAŠNJI DAN 1945. U New Yorku umro znameniti brodovlasnik Božo Banac

Dulist

NA DANAŠNJI DAN 1851. Rođen povjesničar, književnik i diplomat Lujo Vojnović

Dulist