Aktualno

S Iris Lobaš Kukavičić odbačene ljušture mušula i kamenica postaju prava mala umjetnička djela

Prošlo je nekoliko mjeseci od jedinstvene, neobične izložbe ‘Odakle dolazimo?, Što smo mi?, Kamo idemo?’ na samom ulazu u Grad s Pila. Unatoč pandemiji i svojevrsnom ‘otuđivanju’, za doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić, među ostalim i autoricu statue za DuListovu godišnju nagradu ‘Pozi­tivac godine’, ova godina bila je izu­zetno plodonosna. O svim projektima, idejama te njihovim realizacijama pri­čala nam je za čitatelje DuLista.
Kako se približavamo kraju godine, ima li još projekata u najavi, u ​umjetničkoj sferi?
Kad već spominjemo izložbu, postav­ljena pitanja su još uvijek dosta aktu­alna i potiču na introspekciju, ali i promišljanje o novim umjetničkim projektima. Ima dosta novih suradnji i ideja, posebno me vesele interdisci­plinarni projekti vezani za Sveučilište u koje sam uključena. Smatram kako je izrazito važna suradnja različitih znanstvenih i umjetničkih disciplina jer takav pristup vrlo često donosi izni­mne rezultate korisne za širu druš­tvenu zajednicu. Također, u planu su još neke izložbe dogovorene za iduću godinu u Zagrebu, Kninu i Šibeniku, ali i u Skoplju, Sarajevu i slično, koje još uvijek nisu potvrđene.
Spomenimo izuzetno zanimljiv projekt od mljevenih školjaka, koje od otpada postaju umjetnička djela, nakit… Možete li detaljnije opisati taj proces rada i konačan proizvod?
Mljevene školjke su također dio inter­disciplinarnog projekta Blue FASMA iz programa Interreg MED u koji je uključeno dosta mediteranskih zema­lja među kojima i Hrvatska. Riječ je o uvođenju principa kružnog gospo­darstva u sektoru ribarstva i akvakul­ture jer samo u našoj županiji postoji veliki problem u zbrinjavanju znatne količine ljuštura kamenica i mušula. Uz kolege s Odjela akvakulture i eko­nomije, moja kolegica Margarita Bego i ja smo se uključile u istraživanje kako od ljuštura dobiti smjesu koju je moguće modelirati, sušiti i pretvoriti u novi uporabni predmet. Jednostav­nim postupkom pripreme ljuštura i dodatkom prirodnog ljepila i smeđih algi uspjele smo dobiti zadovoljava­jući rezultat. Budući da je meni izrada nakita dosta bliska, odlučila sam se na izradu ogrlica s okusom mora i miri­som soli. Primjena dobivenog mate­rijala je naravno dosta šira, mogu se izrađivati suveniri, manji uporabni predmeti i slično. Održali smo i jednu radionicu za naše sugrađane koji žele koristiti naša iskustva primjene lju­štura i time doprinijeti zaštiti okoliša.
blank
Nisu samo školjke obrađeni materi­jal iz prirode, tu je i već realizirani interdisciplinarni projekt u orga­nizaciji DURA-e – reciklirano drvo.
Da, riječ je o znanstveno- umjetničkom projektu ‘recikliranART’ koji je realizi­ran u sklopu programa Dani kultur­nih i kreativnih industrija 2020. Ideja je bila povezati biotehničko područje znanosti s područjem likovne umjet­nosti, tako što su studenti kroz iden­tifikaciju i prepoznavanje različitih vrsta drva sudjelovali u prikupljanju odbačenog drvnog materijala. Uz naše vodstvo, kolegice Margarite i mene, osmislili su i realizirali skulpturu koja je uz podršku Grada Dubrovnika izlo­žena u Parku Luja Šoletića u Gružu. Cilj projekta je bio potaknuti ljude na pro­mišljanje o individualnoj odgovorno­sti prema planetu Zemlji, ali i pokazati da se uz malo kreativnosti otpad može dobiti i estetsku vrijednost.
Projekti su i dio Vašeg rada sa stu­dentima. Već prije ste istaknuli kako nastojite uključiti studente u različite projekte kako bi što više oplemenili život lokalne zajednice te ste napomenuli kako su u planu neki EU projekti, pretpostavljam također vezani za studente?
Na Odjelu za umjetnost i restauraciju, osim obrazovanja nastojimo uključiti studente u različite projekte s ciljem poticanja udruživanja, umrežavanja i zajedničkog djelovanja kroz kreati­van i inovativan pristup te poticanje potrebe za doprinosom boljitku druš­tvene zajednice. Projekt koji trenutno pripremamo je vezan za očuvanje i suvremeni pristup kulturnoj baštini suhozida. Također imamo u planu nastaviti s istraživanjima vezanim uz ljušture i kružno gospodarstvo, ali i uporabom i preoblikovanjem odbače­nog drvnog materijala.
blank
Ovo ljeto vodili ste i projekt STREET ART / ART PARK u sklopu mani­festacije Ljeto u Gružu, zajedno s Kristinom Mirošević, urbanu plat­formu za suvremenu umjetnost koja aktivira ovaj javni prostor te njega i njegove sudionike čini vidlji­vijima široj javnosti. Treba li gradu još takvih ‘intervencija’?
Projekt street art/art park je samo jedna od aktivnosti koja za cilj ima transfor­maciju Gruža u urbani centar Dubrov­nika. Festival je održan u Parku Luja Šoletića sa željom za aktiviranjem ovoga prostora koji svojom lokaci­jom u samom centru poslovnog dijela grada nudi jako puno mogućnosti kako za djecu tako i za odrasle. Želja nam je bila započeti razvoj street art scene u Dubrovniku, sve popularnijeg umjet­ničkog izraza koji doprinosi vizualnom identitetu i ambijentu grada te ople­menjuje kulturni život urbane zajed­nice. Inicijativa ‘TUP urbana četvrt’ također ide u istom smjeru i drago mi je da je Grad prepoznao važnost ini­cijative te da će, ako to bude moguće, zadržati prostor i omogućiti domaćim poduzetnicima, udrugama i umjetni­cima da stvaraju urbane i kreativne sadržaje zanimljive našim sugrađa­nima, ali i posjetiteljima koji se žele upoznati sa suvremenom umjetnič­kom scenom Dubrovnika.
Općenito, pripremate li još proje­kata?
Kao što sam spomenula, u pripremi je više projekata, ali nešto što me posebno veseli je suradnja s mojim nećakom Lukom Šimunovićem u kre­iranju jedne zanimljive NFT kolek­cije na Ethereum mreži. Za mene je to potpuno novi svijet koji pruža razli­čite mogućnosti i trenutno mi je veliki izazov okušati se u prostoru blockcha­ina. Kolekcija na kojoj radimo je tako­đer vezana za zaštitu prirode i veseli me mogućnost naših zajedničkih postignuća.
blank
Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 27. listopada 2021.

Pročitajte još

NA PUT IM STALE COVID MJERE Branitelji ove godine neće podići zastavu na ‘Toranj slobode’

Dulist

ZAČINIMO BOŽIĆ LJUBAVLJU Humanitarna akcija kuhanja bakalara na sv. Mihajlu

Dulist

Naši policajci obilježili Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija