Aktualno

PROVJERILI SMO Produbljuje li se siromaštvo u Dubrovniku?

COVID kriza udarila je po špagu većinu naših sugrađana. Iz tog razloga značajan broj Dubrovčana zbog nemo­gućnosti podmirivanja tekućih finan­cijskih obveza bio je primoran pose­gnuti za pomoć nadležnih institucija, o čemu smo pisali još u listopadu lani. Danas bilježimo gotovo godinu i osam mjeseci otkad je pandemija koronavirusa pokucala na naša vrata i nepo­vratno promijenila živote Hrvata. Sre­ćom, unatoč činjenici da se onda broj potrebitih posljedično udvostručio, iz Gradske uprave poručuju kako od tada pa do ovog listopada nije zabilje­žen njihov bitniji rast. Onda ih je bilo oko 175, a sada ‘broj korisnika soci­jalnih davanja ni po kojoj mjeri nije znatno povećan’, odgovorili su. Inače, napomenuli su, sve podatke o kori­snicima socijalnih davanja tijekom 2021. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo po pojedinim kategorijama objavit će po završetku kalendarskog razdoblja, odnosno početkom 2022. pa smo pro­vjerili koliko ih je bilo u siječnju 2021. godine. ­
Računica s početka godine
Prema njima, u Dubrovniku je na kraju 2020. bio 181 korisnik – nositelj zajam­čene minimalne naknade, što je pove­ćanje za 20 korisnika u odnosu na 2019. 32 je bilo višečlanih kućanstava, a 149 su bili samci. U objektu privremenog prihvatilišta za beskućnike u hotelu Vis 2 boravilo je 38 korisnika, a naj­brojnija kategorija građana obuhva­ćena Mjerama socijalnog programa bili su umirovljenici. Naime, tada je u Gradu Dubrovniku bilo 229 korisnika iznad 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu te im je osigurana novčana pomoć u iznosu od 300,00 kuna mje­sečno. U svrhu poboljšanja životnih uvjeta, prevladavanja socijalnih rizika, ujednačavanja životnih mogućnosti te poticanja društvene solidarnosti i integracije mladih u okviru Mjera Socijalnog programa subvencionirali su se troškovi za najam stana 55 mla­dih do 35 godina.
Također, u istom razdoblju u eviden­ciji Grada Dubrovnika bilo je 214 kori­snika mjere subvencioniranja troškova najma stana osobama slabijeg mate­rijalnog statusa obiteljima i samcima koji žive u unajmljenim stanovima u statusu podstanara, koji u vlasniš­tvu nemaju nekretnine, a slabijeg su materijalnog stanja. Iznos subvencije kretao se od 500,00 do 1500,00 kuna mjesečno i 10 korisnika su bili samci, 16 ih je bilo iz dvočlanih kućanstava, 49 iz tročlanih obitelji, a 139 iz četvero­članih i više. Prema predviđanjima za 2021. novcima za ogrjev kako je godina tekla trebalo je biti potpomognuto 170 korisnika i to s iznosom od 190.800,00 kuna, prehranom u pučkoj kuhinji njih 190 s iznosom od 2.078.800,00 kuna, a jednokratnom novčanom pomoći 450 s iznosom od 1.010.000,00 kuna. Dodatak mirovini trebao je biti isplaćen tri tisuće umirovljenika i to u iznosu od 3.350.000,00 kuna.
Nadalje, predviđeno je pružanje nov­čane pomoći 250 korisnika koji imaju iznad 65 godina, a nemaju vlastitu mirovinu ili druge prihode iznosom od 950.000,00 kuna. Nezaposlenih samohranih roditelja registrirano je 30 te su potrebna sredstva za njih tre­bala biti 50.000,00 kuna, dok je mladih s navršenih 18 godina koji su bili kori­snici Doma Maslina bilo između dvoje i četvero te im je trebalo biti dodije­ljeno 20.000,00 kuna. Samaca i obi­telji slabijeg materijalnog statusa koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o ostva­rivanju prava na subvenciju troškova najma stana bilo je 270, a potrebna sredstva za njima pomoći trebala su biti 3.100.000,00 kuna. Naknadu za troškove stanovanja bilo riječ o obite­ljima ili samcima sukladno čl. 41. i čl. 42. Zakona o socijalnoj skrbi za 2021. ostvarilo 178 Dubrovčana za koje je tre­balo biti izdvojeno 1.000.000,00 kuna.
Manje i korisnika minimalne na­knade Centra
Socijalno ugroženih samaca i obi­telji predviđeno je između pet i 10, odnosno namjeravalo im se dodijeliti 35.000,00 kuna, 200 samaca i obite­lji, inače korisnika zajamčene mini­malne naknade, božićnica u iznosu od 50.000,00 kuna, a 50 mladih do 35 godina života koji su podstanari 325.000,00 kuna. Dar za novorođeno dijete osiguran je bio za 450 roditelja u visini u 2.800.000,00 kuna dok je pri­vremeno prihvatilište za smještaj soci­jalno ugroženih osoba bilo procije­njeno za 15 do 20 Dubrovčana za što su potrebna sredstva iznosila 314.500,00 kuna. Za stručne usluge Centru za socijalnu skrb Dubrovnik pak je tre­balo biti izdvojeno 36.000,00 kuna i to za potrebe 300 korisnika. U Centru za socijalnu skrb Dubrovnik naglasili su nam kako se broj korisnika novčanih prava mijenja svakodnevno, a 1. listo­pada 2020. bilo ih je čak 200 novih.
Kako su naveli, u tijeku su postupci vezani uz ostvarivanje prava kori­snika koji su upućeni na vještače­nje te trenutno ne raspolažu podat­kom hoće li te osobe ostvariti pravo temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Također, bitno istaknuti kako isplata prava teče retroaktivno, dakle nov­čana prava za korisnike koji su ostva­rili pravo u rujnu se isplaćuju u listo­padu. Prema njihovoj evidenciji na isplatu doplatka za pomoć i njegu u listopadu 2021. imalo je 813 kori­snika, lani 743, a 2019. njih 705. Jed­nokratne naknade u istom razdoblju 2021. dobilo je 50 Dubrovčana, u 2020. 95 i 2019. 60. Naknadu do zaposlenja ovog listopada ostvarilo je troje naših sugrađana, lani petero, a 2019. jed­nako toliko. Naknadu u vezi s obrazo­vanjem dobio je jedan Dubrovčanin ili Dubrovkinja, međutim u 2020. i 2019. niti jedan. Korisnika osobne invalid­nine tekuće godine evidentirano je 630, lani 598 te u 2019. 547.
Troškovi ogrjeva u listopadu 2021. podmireni su za 230 Dubrovčana, u 2020. 225, a u 2019. 205.
Pravo na zajamčenu minimalnu naknada ostvarilo je 312 naših sugra­đana, lani njih 316, a u 2019. 279. Za kraj, provjerili smo stanje u Caritasu Dubrovačke biskupije gdje je ukupan broj korisnika zabilježen od listo­pada 2020. zaključno s 20. listopada 2021. ostao na istoj razini, a riječ je o 1044 korisnika, otkrila je za DuList Marija Đurović, zamjenica ravnate­ljice. S obzirom na to da im svi korisnici ne dolaze svaki mjesec, njihov broj na razini mjeseca kreće se oko 750 kori­snika pomoći u programu socijalne košarice. Korisnike u programu soci­jalne košarice evidentiraju po katego­rijama bebe (0–3 godina), djeca (3 – 15 godina) i odrasli unutar koje imaju potkategoriju samci. Evidentiranih korisnika za razdoblje od prvog dana listopada 2019. do 20. listopada 2020. bilo je 1100 osoba.

GRAD UVEO DODATNE MJERE Novčana pomoć najpogođenijima
Uslijed financijske krize uzro­kovane virusom COVID-19 Grad Dubrovnik uveo je dodatne mjere pomoći koje nisu obuhvaćene godišnjim mjerama socijalnog programa, a donesene su upravo zbog pomoći građanima koji su najpogođeniji posljedicama pan­demije. One podrazumijevaju pri­vremenu novčanu pomoć u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno za samca i 3.000,00 kuna za kućan­stvo i to za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. Zatim, subvenciju troškova najma stana korisnicima privremene pomoći vrijednosti od 1.500,00 kuna neto mjesečno za samca/kućanstvo i to za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine te konačno ukidanje plaćanja naja­mnine i naknade za korisnike sta­nova u vlasništvu Grada Dubrov­nika. Zaštićenim najmoprimcima i bespravnim korisnicima također je otpisana najamnina za travanj i lipanj 2020. i to ukupne visine od 279.219,00 kuna.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 27. listopada 2021.

Pročitajte još

OBAVIJEST ELEKTROJUGA Provjerite tko je u utorak i srijedu bez struje

Dulist

JAVLJAJU VATROGASCI Uklonjen odron na cesti poviše Šumeta

Dulist

FOTO/VIDEO Da vi niste hrabri bili, ne bi mi trobojnicu vili…

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija