Kultura

PROVJERILI SMO Čega će se u ‘godini štednje’ odreći dubrovačke ustanove u kulturi

Epidemija koronavirusa zatekla jegradske ustanove u kulturi u ‘nebra­nom grožđu’. Proračuni za planirane sadržaje, poručili su nam naši sugovor­nici, značajno će se smanjiti. No, to nije jedina prepreka s kojom će se susreti tijekom idućih mjeseci. Dodatnu ‘nepriliku’ im stvaraju epidemiološke mjere zbog kojih još uvijek nisu sasvim sigurni u održavanje pojedinih doga­đanja. Odgoda je uvijek mogućnost, ali ona nužno sa sobom vuče financijske posljedice. Ponajviše to će se odraziti po izvedbene umjetnosti.

Sve je neizvjesno
— Ožujak i travanj su mjeseci kada imamo najintezivnije probe jer početkom svibnja krećemo s našim redovnim nastupima u Lazaretima. Ukupno sedam plesačkih sastava je moralo obustaviti svoj rad. Također, imali smo zakazanu turneju u Moskvi koju smo pet dana prije polaska odgo­dili. Taj psihološki efekt nas je dodatno pogodio. Problem nam je i što smo odgodili i jedan od obljetničkih pro­grama – objasnio je za DuList Vlaho Kljunak, ravnatelj Folklornog ansam­bla Linđo kojeg su zlosretna događa­nja pogodila u obilježavanju 55. godine postojanja.
Tijekom korizme namjeravali su izdati i predstaviti Obradu korizmenih napjeva dubrovačke biskupije autora Krešimira Magdića. Još nekolicinu projekta imaju u pripremi. Uglavnom je druga polovica godine bila predvi­đena za obljetnička događanja. Mjere se popuštaju, ipak treba im vremena za njihovu organizaciju te ne znaju kako će to izvesti kad dođu na red. U prvom redu to se odnosi na veliki koncert 20. studenog u Sportskoj dvorani za kojeg moraju i nekoliko mjeseci prije raditi kako s aktualnim članovima tako i s veteranima.
— Sve je naizvjesno, rekao bih da se nalazimo u zrakopraznom pro­storu. Čujemo da gosti počinju dola­ziti, no epidemiološki gledano mi smo kao izvedbena umjetnost limiti­rani preporukama pa sve i da stignu ne znam… Nama ide na ruku što dio izvedbi imamo na otvorenom. Ako se ipak održe kongresi i slična događanja za jesen postoji mogućnost da nešto zaradimo. Mi smo morali smo korigi­rati plan financijskih sredstava koje smo namjeravali uprihodovati – pri­znaje nam Kljunak.

Mjere se popuštaju, ipak treba im vremena za njihovu organizaciju. Nama ide na ruku što dio izvedbi imamo na otvorenom – Vlaho Kljunak, ravnatelj Folklornog ansambla Linđo

Već su izgubili dio novca od redovitih nastupa te očekuju veliki pad prihoda. Međutim, nisu pesimisti. Shodno situ­aciji s gradskim proračunom i općenito manjkom novca od turizma izgledno je rezanje i sredstava Grada Dubrovnika. ‘Disciplinirani smo i trošimo što manje’, naglašava ravnatelj.

Smanjeni prihodi
‘Škakljivo’ je i u redovima Dubrovač­kog simfonijskog orkestra. Sredstva im jesu smanjena zbog čega su se odrekli ciklusa Dubrovačko glazbeno proljeće, potom baroknog ciklusa Orlando Furi­oso kojeg je prijašnjih godina predvo­dio ruski violinist Dmitry Sinkovsky,.
— I ovogodišnje izdanje Međuna­rodnog festivala opernih arija Tino Pattiera bit će u skromnijem izdanju. Trenutno radimo na prilagodbi pro­grama. Umjesto planiranih koncerata u lipnju, najprije ćemo započeti s kon­certima manjih sastava DSO-a, primje­rice gudačkim kvartetom, puhačkim kvintetom, komornim POPS sastavom te recitalima pojedinih glazbenika – poručuju nam dubrovački simfoničari i naglašavaju kako prate upute mjero­davnih te će organizirati koncerte u skladu s njima.

Umjesto pla­niranih konce­rata u lipnju, najprije ćemo započeti s kon­certima manjih sastava DSO-a – poručuju nam dubrovački simfoničari

Shodno tome nastupi u drugoj polo­vici ožujka, za travnja i svibnja se nisu održali. Ipak u Dubrovačkom simfonij­skom orkestru nastojali su čitavo vri­jeme s publikom komunicirati putem društvenih mreža i medija, svirali su kod kuće i glazbu slali slušateljima iz njihovih domova. U lipnju će započeti s koncertima, no to neće biti oni koji su bili planirani. Generalno govoreći, tvrde, ova će godina, kao i za svih, biti izazovna. Prilagođavaju se uvjetima te je moguće da će i druga polovica kon­certne sezone biti takvog oblika.

Nužna odricanja
— To se odnosi i na Međunarodni glaz­beni festival Dubrovnik u pozno ljeto i festival Stradun Classic – zaključila je za DuList glasnogovornica Renata Roman Dobroslavić. U najvećoj grad­skoj muzejskoj kući utjecaj pandemije COVID-a 19 itekako su osjetili. Svoja vrata za javnost su zatvorili 15. ožujka te su cijeli program i sadržaj morali prilagoditi virtualnom svijetu kako bi ostali u kontaktu sa posjetiteljima. Mada danas rade, nastavljaju u jedna­kom tonu. Neki su programi odgođeni, drugi prilagođeni, a pojedine je izro­dila upravo ova situacija.
Najznačajniji među njima svakako je projekt #karantenadubrovnik2020, pokrenut s ciljem dokumentiranja života stanovnika Dubrovnika i okolice u jedinstvenim okolnostima izolacije i karantene kojeg zahvaljujući izvrsnom odazivu sugrađana danas uspješno provode. Financijska sredstva su im smanjena pa su slijedom toga već i otkazani brojni programi, među kojima i središnja godišnja izložba koja je trebala biti posvećena Marinu Getal­diću, dvije gostujuće izložbe, arheo­loška i hidroarheološka istraživanja.
— Tu je dio izdavačke djelatnosti, dopune stalnih postava i investicije u poboljšanje radnih uvjeta i stručna usavršavanja. No, i ovako reducirana, programska djelatnost planirana u ovoj godini još uvijek je opsežna. Nadamo se da ćemo je uspjeti realizirati u pri­lagođenom obliku. Temelj naše komu­nikacije s publikom i u sljedećem raz­doblju će ostati društvene i mrežne stranice. Već 4. lipnja organiziramo prvo virtualno otvorenje izložbe koje će se moći uživo pratiti na Facebook stranici Dubrovačkih muzeja. Riječ je o izložbi Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog mora – govore nam.
Radi se o gostujućoj izložbi iz Muzeja Grada Šibenika koja je trebala biti otvo­rena 20. ožujka u žitnici Rupe. Uz ovu do kraja godine čeka nas još pet izložbi iz našeg fundusa: Šahovska olimpijada, Antun Miletić, Alati i kalafati, Cvi­jet u kamenu te Makedonske nošnje i vezovi. Planiraju realizirati i virtualnu izložbu #karantenadubrovnik2020. Izdavačka djelatnost, koja iziskuje zna­čajna financijska sredstva, uglavnom je otkazana, ali će dio edukativne izda­vačke djelatnosti ipak moći realizirati kao e-izdanja.

Već 4. lipnja organiziramo prvo virtual­no otvorenje izložbe koje će se moći uživo pratiti na našoj Facebook stra­nici – Dubro­vački muzeji

— Nadamo se da će nam epidemio­loška situacija uskoro dati i mogućnost događanja u muzejskim prostorima, barem za manje skupine građana. Do tada pozivamo sugrađane da posjete naše stalne postave u Kneževu dvoru, žitnici Rupe te tvrđavi sv. Ivana, kao i arheološke izložbe u tvrđavi Revelin. Podsjećamo da su muzeji za posjetiteponovnog organiziranja različitih lje otvoreni od utorka do subote, od 9 do 16 sati, te da svi stanovnici Dubro­vačko – neretvanske županije, kao i djeca mlađa od 12 godina, ostvaruju pravo na besplatan posjet – iznose. ­

Do kraja 2020. četiri kazališne premijere
Zbog korona krize jedinoj dubrovačko kazališnoj ustanovi budžet za rad sma­njen je za oko 30 posto zbog čega su primorani otkazati tri jesenske premi­jere, koje su prebačene u 2021. godinu. No, naglašava ravnatelj Paolo Tišlja­rić, publika neće biti zakinuta. Kaza­lište će raditi do 3. kolovoza, a zaigrat će dva premijerna naslova ‘Prosidba’ A. P. Čehova te ‘Zlatno libro’ Aleksan­dre Piteše i Ivice Kipre, u režiji Helene Petković. Za jesen u planu su dvije komorne premijere, bogat program repriza te, naravno, gostovanja, kratko su nam ispričali iz Kazališta Marina Držića.

Zaustavljena filmska industrija
Đive Galov, voditeljica programa u Kinematografima Dubrovnik kazala za DuList kako je koronakriza i kod njih uzrokovala određena preslagivanja. Međutim, naglasila je kako je za njih veći problem činjenica da je ponuda novih filmskih naslova na tržištu sve­dena na minimum, odnosno gotovo da i ne postoji jer izravno ovisi o moguć­nostima prikazivanja u cijelom svi­jetu, a prvenstveno u zemljama gdje su veliki filmski studiji. Prilagodili su se novonastalim okolnostima te će plani­rano uglavnom uspjeti realizirati iako sadržajno nešto drukčije.

Zbog korona krize jedinoj dubrovačkoj kazališnoj usta­novi budžet za rad smanjen je za oko 30 posto zbog čega su primo­rani otkazati tri jesenske premijere

— Od 1. lipnja s radom počinje ljetno kino Jadran koje će kroz lipanj nuditi isključivo obitelj­ski, uglavnom reprizni program uz za to posebno kreirane pakete ulaznica kako bi svima bile dostupne – poručuju.
Otvaranja najnovijih svjetskih hitova najavljena su za prvu polovinu srpnja i tu se nadaju neće dolaziti do daljnjih odgoda. Ljetno kino Slavica će svoja vrata otvoriti 11. lipnja uz izbor filmova recentne svjet­ske nezavisne kinematografije, doku­mentarni program i tematske večeri.

U planu postkorona izložbe
— U međuvremenu smo u partnerstvu s Udrugom Luža i Ljetnom školom filma Šipan preko online platforme pokrenuli i poziv za sudjelovanje na devetom festivalu Duff 2020, a za koji već imamo priličan broj zainteresira­nih. Ove smo godine izašli izvan gra­nica Mediterana s eksperimentalnom i tematskom kategorijom – Solidarnost 2020, jer smo ocijenili da je ovo pravi trenutak za pokrenuti promjene. O tome u kakvom će obliku biti ovo izda­nje – smanjenom, ali uživo ili isključivo online ćemo odluku donijeti najesen – zaključili su.
Bez obzira na sve poteškoće, i dalje će ljeti pomagati ostale nezavisne inici­jative, a posebno one za djecu i mlade. O jeseni je još prerano govoriti u ovako promjenjivoj situaciji. Ravnatelj Doma Marina Držića Nikša Matić nam je rekao kako nijedan sadržaj u Vidrinoj kući nije otkazan već je prolongiran do trenutka kada se steknu za to prihvat­ljivi uvjeti, kako oni zdravstveni, tako i financijski. Sve aktivnosti stoga su pre­selili na online platforme, a sadržaji se prevode i na engleski jezik te će ostati kao javna ponuda na njihovom portalu.
— U Domu Marina Držića posjetite­lji trenutno mogu razgledati izložbu Procesija, jednog od najuvaženijih živućih hrvatskih kipara, Petra Dolića, a u pripremi je izložba crteža likova iz Držićevih djela, njih stotinu, nastalih u vrijeme korone, rad muzejske peda­goginje Doma Marina Držića, akadem­ske slikarice i profesorice likovne kul­ture, Jasmine Runje. Izložbu, ovisno o zdravstvenoj situaciji planiramo otvo­riti u Domu Marina Držića, kao i na online platformama naše Ustanove – iznio je za DuList Matić.

Odgoda sadržaja
Također, namjeravaju predstaviti knjigu akademika Luka Paljetka ‘Što veće naučivamo… – studije o Marinu Držiću’, tiskanu krajem 2019. godine u izdanju Doma Marina Držića kao Prirodoslovnom Muzeju Dubrovnik također su smanjili broj programa. U prvom redu je riječ o izložbama, koje zasigurno pripadaju najzahtjevnijim projektima, i organizacijski i financijprva knjiga biblioteke Držićijana. U ski. Tako su njih tri odlučili odgoditi za neko povoljnije vrijeme. Riječ je, među ostalim, o vlastitoj izložbi iz fundusa pod nazivom Morski akvarel. ­
Ona obrađuje tematiku makrofito­bentosa, a tu su i gostujuća Svijet soli Muzeja krapinskih neandertalaca i izložbi Tajne mora. Edukativno-kre­ativne radionice, predavanja, Krea­tivno ljeto u Muzeju, Festival znanosti i slično ostaju na programu. Kreativno ljeto održat će se, naime, tijekom kolo­voza dok će se Festival znanosti na temu ‘Kultura znanosti’ odviti od 12. do 17. listopada. Na repertoartu je otvo­renje izložbe Udruge Lovci na oluje Dubrovnik pod nazivom Kamen pod zubom (ne)vremena.
— Također, realizirat ćemo i izložbu Cvijet u kamenu koja je proizvod surad­nje dviju ustanova u kulturi Grada Dubrovnika, Dubrovačkih muzeja i Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Na izložbi će biti prikazani ulomci pleterne ornamentike ranosrednjo­vjekovne zbirke Arheološkoga muzeja, na kojima su prikazani cvjetni motivi. U drugom dijelu izložbe cvijetni motivi biti će obrađeni s botaničkog i simbo­ličkog aspekta. Izložbe će biti otvorena u prostoru Ljevaonice u tvrđavi Reve­lin – tumači Kuzman.

Kreativna karantena
Cjelogodišnji program zaštite građe Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik odvija se nesmetano i tijekom daljnje realizacije neće biti potrebe za uvođe­njem izmjena u provođenju. Globalna pandemija koronavirusa potaknula je Umjetničku galeriju Dubrovnik da pokrene kampanju #MOMADoma odr­žavajući tako muzej živim i dostu­pnim svima. Termini njihovih sadržaja, iznose, odgovaraju određenom dobu godine, što zbog suradnje s drugim kulturnim institucijama u RH-a, vre­menskog razdoblja i potrebe korištenja vanjskog prostora kako bi bili predstav­ljeni na način kako su zamišljeni.
— Zbog cjelokupne situacije, pro­grami se nisu mogli realizirati kad su planirani te će se stoga pokušati ostva­riti u budućnosti pritom se vodeći jed­nakim načinom planiranja. Riječ je o međunarodnom projektu hrvatskog suvremenog umjetnika s adresom u Berlinu, Lovra Artukovića kojeg UGD organizira u suradnji s Umjetničkim paviljonom u Zagrebu, a koji je pretr­pio znatna oštećenja u potresu te stoga nisu u mogućnosti priređivati izložbe u Paviljonu, no za nastavak svoje izlož­bene djelatnosti traže alternativne prostore u Zagrebu – kazali su nam.

Zbog neizvje­snosti situacije s koronaviru­som u ovom trenutku fokus je na izložbi povodom 100. obljetnice smrti Mata Celesti­na Medovića – govore nam iz Umjetnič­ke galerije Dubrovnik

Nadalje, odgođena je ‘Gozba’ Lji­ljane Mihaljević, izložbeni projekt suvremenog kipara Denisa Kraškovića ‘I ovo i ono’ s radionicama za djecu te izložbeni projekt suvremenog umjet­nika Eugena Varzića koji je također uključivao radionice za djecu kao i ‘Molekule’ Ivana Kujundžića. Produ­ljeno je i trajanje izložbe jednog od naj­značajnijih imena modernog, postmo­dernog i suvremenog slikarstva Đura Sedera ‘Sederotonin’ koja je otvorena netom prije stupanja karantene na snagu.

Fokus na obljetnicama
Monografija Dubravke Lošić dovest će se do pripreme za tisak i tiskat će se kad se financijska situacija stabilizira. Na predstavljanje čekaju pjesničko – grafičke mape i otvorenje izložbe ‘FRA DIDAK BUNTIĆ – Herojsko djelo hercegovačkog fratra u jeku Prvoga svjetskog rata’, autora fra Vendelina Karačića i Lukše Peka te ‘Portreti’ Ane Opalić uz koju je planirana i radionica fotografije na temu portreta. Ona će se održati u Galeriji Dulčić Masle Pulitika 2. srpnja u 21 sat.

Nijedan sadržaj u Vidrinoj kući nije otkazan već je prolon­giran do do trenutka, kada se steknu, za to prihvatljivi uvjeti, rekao je Nikša Matić

— Hoće li biti klasičnog otvorenja ili će pak ono biti virtualno, ovisi o mje­rama HZJZ-a koje će tada biti na snazi. Tako je nedavno, na Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja virtualno otvorena izložba ‘Upisivanje grada: Izložba iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik’. Zbog neizvjesnosti situacije s korona­virusom u ovom trenutku fokus će uz navedene projekte biti i na onima koji se tiču obljetnica važnih za naš muzej, a riječ je o izložbi povodom 100. obljet­nice smrti Mata Celestina Medovića – govore nam iz Umjetničke galerije Dubrovnik.
Ona će biti u Galeriji Dulčić Masle Pulitika. Tu će biti postavljena i izložba iz muzejske zbirke na kojoj će biti pri­kazan odabir značajnih djela i umjet­nika moderne i suvremene umjetnosti. U Galeriji, navode, nastavljaju provo­diti započete projekte na društvenim mrežama kao što su primjerice #ško­lapovijestiumjetnosti, virtualne šetnje kroz izložbe, predstavljanje umjetnika i djela muzejske zbirke, virtualni sadr­žaji za najmlađe, #momadarhiv, kvi­zovi i pitalice i slično.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 27. svibnja 2020.

 

Pročitajte još

KNJIGA FRA STIPE O KLAUSTRU MALE BRAĆE Nastavio priču koju je u 19. stoljeću započeo inženjer Eitelberger

Dulist

Dr. sc. Katja Bakija: Dubrovačke horizonte uređujem već 25 godina. Oni su most koji spaja sve Dubrovčane

Dulist

Večeras izložba Nika Mihaljevića u Galeriji Flora

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija