Kultura

PROVJERILI SMO Čega će se u ‘godini štednje’ odreći dubrovačke ustanove u kulturi

Epidemija koronavirusa zatekla jegradske ustanove u kulturi u ‘nebra­nom grožđu’. Proračuni za planirane sadržaje, poručili su nam naši sugovor­nici, značajno će se smanjiti. No, to nije jedina prepreka s kojom će se susreti tijekom idućih mjeseci. Dodatnu ‘nepriliku’ im stvaraju epidemiološke mjere zbog kojih još uvijek nisu sasvim sigurni u održavanje pojedinih doga­đanja. Odgoda je uvijek mogućnost, ali ona nužno sa sobom vuče financijske posljedice. Ponajviše to će se odraziti po izvedbene umjetnosti.

Sve je neizvjesno
— Ožujak i travanj su mjeseci kada imamo najintezivnije probe jer početkom svibnja krećemo s našim redovnim nastupima u Lazaretima. Ukupno sedam plesačkih sastava je moralo obustaviti svoj rad. Također, imali smo zakazanu turneju u Moskvi koju smo pet dana prije polaska odgo­dili. Taj psihološki efekt nas je dodatno pogodio. Problem nam je i što smo odgodili i jedan od obljetničkih pro­grama – objasnio je za DuList Vlaho Kljunak, ravnatelj Folklornog ansam­bla Linđo kojeg su zlosretna događa­nja pogodila u obilježavanju 55. godine postojanja.
Tijekom korizme namjeravali su izdati i predstaviti Obradu korizmenih napjeva dubrovačke biskupije autora Krešimira Magdića. Još nekolicinu projekta imaju u pripremi. Uglavnom je druga polovica godine bila predvi­đena za obljetnička događanja. Mjere se popuštaju, ipak treba im vremena za njihovu organizaciju te ne znaju kako će to izvesti kad dođu na red. U prvom redu to se odnosi na veliki koncert 20. studenog u Sportskoj dvorani za kojeg moraju i nekoliko mjeseci prije raditi kako s aktualnim članovima tako i s veteranima.
— Sve je naizvjesno, rekao bih da se nalazimo u zrakopraznom pro­storu. Čujemo da gosti počinju dola­ziti, no epidemiološki gledano mi smo kao izvedbena umjetnost limiti­rani preporukama pa sve i da stignu ne znam… Nama ide na ruku što dio izvedbi imamo na otvorenom. Ako se ipak održe kongresi i slična događanja za jesen postoji mogućnost da nešto zaradimo. Mi smo morali smo korigi­rati plan financijskih sredstava koje smo namjeravali uprihodovati – pri­znaje nam Kljunak.

Mjere se popuštaju, ipak treba im vremena za njihovu organizaciju. Nama ide na ruku što dio izvedbi imamo na otvorenom – Vlaho Kljunak, ravnatelj Folklornog ansambla Linđo

Već su izgubili dio novca od redovitih nastupa te očekuju veliki pad prihoda. Međutim, nisu pesimisti. Shodno situ­aciji s gradskim proračunom i općenito manjkom novca od turizma izgledno je rezanje i sredstava Grada Dubrovnika. ‘Disciplinirani smo i trošimo što manje’, naglašava ravnatelj.

Smanjeni prihodi
‘Škakljivo’ je i u redovima Dubrovač­kog simfonijskog orkestra. Sredstva im jesu smanjena zbog čega su se odrekli ciklusa Dubrovačko glazbeno proljeće, potom baroknog ciklusa Orlando Furi­oso kojeg je prijašnjih godina predvo­dio ruski violinist Dmitry Sinkovsky,.
— I ovogodišnje izdanje Međuna­rodnog festivala opernih arija Tino Pattiera bit će u skromnijem izdanju. Trenutno radimo na prilagodbi pro­grama. Umjesto planiranih koncerata u lipnju, najprije ćemo započeti s kon­certima manjih sastava DSO-a, primje­rice gudačkim kvartetom, puhačkim kvintetom, komornim POPS sastavom te recitalima pojedinih glazbenika – poručuju nam dubrovački simfoničari i naglašavaju kako prate upute mjero­davnih te će organizirati koncerte u skladu s njima.

Umjesto pla­niranih konce­rata u lipnju, najprije ćemo započeti s kon­certima manjih sastava DSO-a – poručuju nam dubrovački simfoničari

Shodno tome nastupi u drugoj polo­vici ožujka, za travnja i svibnja se nisu održali. Ipak u Dubrovačkom simfonij­skom orkestru nastojali su čitavo vri­jeme s publikom komunicirati putem društvenih mreža i medija, svirali su kod kuće i glazbu slali slušateljima iz njihovih domova. U lipnju će započeti s koncertima, no to neće biti oni koji su bili planirani. Generalno govoreći, tvrde, ova će godina, kao i za svih, biti izazovna. Prilagođavaju se uvjetima te je moguće da će i druga polovica kon­certne sezone biti takvog oblika.

Nužna odricanja
— To se odnosi i na Međunarodni glaz­beni festival Dubrovnik u pozno ljeto i festival Stradun Classic – zaključila je za DuList glasnogovornica Renata Roman Dobroslavić. U najvećoj grad­skoj muzejskoj kući utjecaj pandemije COVID-a 19 itekako su osjetili. Svoja vrata za javnost su zatvorili 15. ožujka te su cijeli program i sadržaj morali prilagoditi virtualnom svijetu kako bi ostali u kontaktu sa posjetiteljima. Mada danas rade, nastavljaju u jedna­kom tonu. Neki su programi odgođeni, drugi prilagođeni, a pojedine je izro­dila upravo ova situacija.
Najznačajniji među njima svakako je projekt #karantenadubrovnik2020, pokrenut s ciljem dokumentiranja života stanovnika Dubrovnika i okolice u jedinstvenim okolnostima izolacije i karantene kojeg zahvaljujući izvrsnom odazivu sugrađana danas uspješno provode. Financijska sredstva su im smanjena pa su slijedom toga već i otkazani brojni programi, među kojima i središnja godišnja izložba koja je trebala biti posvećena Marinu Getal­diću, dvije gostujuće izložbe, arheo­loška i hidroarheološka istraživanja.
— Tu je dio izdavačke djelatnosti, dopune stalnih postava i investicije u poboljšanje radnih uvjeta i stručna usavršavanja. No, i ovako reducirana, programska djelatnost planirana u ovoj godini još uvijek je opsežna. Nadamo se da ćemo je uspjeti realizirati u pri­lagođenom obliku. Temelj naše komu­nikacije s publikom i u sljedećem raz­doblju će ostati društvene i mrežne stranice. Već 4. lipnja organiziramo prvo virtualno otvorenje izložbe koje će se moći uživo pratiti na Facebook stranici Dubrovačkih muzeja. Riječ je o izložbi Brodolom Mijoka – probuđena tajna murterskog mora – govore nam.
Radi se o gostujućoj izložbi iz Muzeja Grada Šibenika koja je trebala biti otvo­rena 20. ožujka u žitnici Rupe. Uz ovu do kraja godine čeka nas još pet izložbi iz našeg fundusa: Šahovska olimpijada, Antun Miletić, Alati i kalafati, Cvi­jet u kamenu te Makedonske nošnje i vezovi. Planiraju realizirati i virtualnu izložbu #karantenadubrovnik2020. Izdavačka djelatnost, koja iziskuje zna­čajna financijska sredstva, uglavnom je otkazana, ali će dio edukativne izda­vačke djelatnosti ipak moći realizirati kao e-izdanja.

Već 4. lipnja organiziramo prvo virtual­no otvorenje izložbe koje će se moći uživo pratiti na našoj Facebook stra­nici – Dubro­vački muzeji

— Nadamo se da će nam epidemio­loška situacija uskoro dati i mogućnost događanja u muzejskim prostorima, barem za manje skupine građana. Do tada pozivamo sugrađane da posjete naše stalne postave u Kneževu dvoru, žitnici Rupe te tvrđavi sv. Ivana, kao i arheološke izložbe u tvrđavi Revelin. Podsjećamo da su muzeji za posjetiteponovnog organiziranja različitih lje otvoreni od utorka do subote, od 9 do 16 sati, te da svi stanovnici Dubro­vačko – neretvanske županije, kao i djeca mlađa od 12 godina, ostvaruju pravo na besplatan posjet – iznose. ­

Do kraja 2020. četiri kazališne premijere
Zbog korona krize jedinoj dubrovačko kazališnoj ustanovi budžet za rad sma­njen je za oko 30 posto zbog čega su primorani otkazati tri jesenske premi­jere, koje su prebačene u 2021. godinu. No, naglašava ravnatelj Paolo Tišlja­rić, publika neće biti zakinuta. Kaza­lište će raditi do 3. kolovoza, a zaigrat će dva premijerna naslova ‘Prosidba’ A. P. Čehova te ‘Zlatno libro’ Aleksan­dre Piteše i Ivice Kipre, u režiji Helene Petković. Za jesen u planu su dvije komorne premijere, bogat program repriza te, naravno, gostovanja, kratko su nam ispričali iz Kazališta Marina Držića.

Zaustavljena filmska industrija
Đive Galov, voditeljica programa u Kinematografima Dubrovnik kazala za DuList kako je koronakriza i kod njih uzrokovala određena preslagivanja. Međutim, naglasila je kako je za njih veći problem činjenica da je ponuda novih filmskih naslova na tržištu sve­dena na minimum, odnosno gotovo da i ne postoji jer izravno ovisi o moguć­nostima prikazivanja u cijelom svi­jetu, a prvenstveno u zemljama gdje su veliki filmski studiji. Prilagodili su se novonastalim okolnostima te će plani­rano uglavnom uspjeti realizirati iako sadržajno nešto drukčije.

Zbog korona krize jedinoj dubrovačkoj kazališnoj usta­novi budžet za rad smanjen je za oko 30 posto zbog čega su primo­rani otkazati tri jesenske premijere

— Od 1. lipnja s radom počinje ljetno kino Jadran koje će kroz lipanj nuditi isključivo obitelj­ski, uglavnom reprizni program uz za to posebno kreirane pakete ulaznica kako bi svima bile dostupne – poručuju.
Otvaranja najnovijih svjetskih hitova najavljena su za prvu polovinu srpnja i tu se nadaju neće dolaziti do daljnjih odgoda. Ljetno kino Slavica će svoja vrata otvoriti 11. lipnja uz izbor filmova recentne svjet­ske nezavisne kinematografije, doku­mentarni program i tematske večeri.

U planu postkorona izložbe
— U međuvremenu smo u partnerstvu s Udrugom Luža i Ljetnom školom filma Šipan preko online platforme pokrenuli i poziv za sudjelovanje na devetom festivalu Duff 2020, a za koji već imamo priličan broj zainteresira­nih. Ove smo godine izašli izvan gra­nica Mediterana s eksperimentalnom i tematskom kategorijom – Solidarnost 2020, jer smo ocijenili da je ovo pravi trenutak za pokrenuti promjene. O tome u kakvom će obliku biti ovo izda­nje – smanjenom, ali uživo ili isključivo online ćemo odluku donijeti najesen – zaključili su.
Bez obzira na sve poteškoće, i dalje će ljeti pomagati ostale nezavisne inici­jative, a posebno one za djecu i mlade. O jeseni je još prerano govoriti u ovako promjenjivoj situaciji. Ravnatelj Doma Marina Držića Nikša Matić nam je rekao kako nijedan sadržaj u Vidrinoj kući nije otkazan već je prolongiran do trenutka kada se steknu za to prihvat­ljivi uvjeti, kako oni zdravstveni, tako i financijski. Sve aktivnosti stoga su pre­selili na online platforme, a sadržaji se prevode i na engleski jezik te će ostati kao javna ponuda na njihovom portalu.
— U Domu Marina Držića posjetite­lji trenutno mogu razgledati izložbu Procesija, jednog od najuvaženijih živućih hrvatskih kipara, Petra Dolića, a u pripremi je izložba crteža likova iz Držićevih djela, njih stotinu, nastalih u vrijeme korone, rad muzejske peda­goginje Doma Marina Držića, akadem­ske slikarice i profesorice likovne kul­ture, Jasmine Runje. Izložbu, ovisno o zdravstvenoj situaciji planiramo otvo­riti u Domu Marina Držića, kao i na online platformama naše Ustanove – iznio je za DuList Matić.

Odgoda sadržaja
Također, namjeravaju predstaviti knjigu akademika Luka Paljetka ‘Što veće naučivamo… – studije o Marinu Držiću’, tiskanu krajem 2019. godine u izdanju Doma Marina Držića kao Prirodoslovnom Muzeju Dubrovnik također su smanjili broj programa. U prvom redu je riječ o izložbama, koje zasigurno pripadaju najzahtjevnijim projektima, i organizacijski i financijprva knjiga biblioteke Držićijana. U ski. Tako su njih tri odlučili odgoditi za neko povoljnije vrijeme. Riječ je, među ostalim, o vlastitoj izložbi iz fundusa pod nazivom Morski akvarel. ­
Ona obrađuje tematiku makrofito­bentosa, a tu su i gostujuća Svijet soli Muzeja krapinskih neandertalaca i izložbi Tajne mora. Edukativno-kre­ativne radionice, predavanja, Krea­tivno ljeto u Muzeju, Festival znanosti i slično ostaju na programu. Kreativno ljeto održat će se, naime, tijekom kolo­voza dok će se Festival znanosti na temu ‘Kultura znanosti’ odviti od 12. do 17. listopada. Na repertoartu je otvo­renje izložbe Udruge Lovci na oluje Dubrovnik pod nazivom Kamen pod zubom (ne)vremena.
— Također, realizirat ćemo i izložbu Cvijet u kamenu koja je proizvod surad­nje dviju ustanova u kulturi Grada Dubrovnika, Dubrovačkih muzeja i Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Na izložbi će biti prikazani ulomci pleterne ornamentike ranosrednjo­vjekovne zbirke Arheološkoga muzeja, na kojima su prikazani cvjetni motivi. U drugom dijelu izložbe cvijetni motivi biti će obrađeni s botaničkog i simbo­ličkog aspekta. Izložbe će biti otvorena u prostoru Ljevaonice u tvrđavi Reve­lin – tumači Kuzman.

Kreativna karantena
Cjelogodišnji program zaštite građe Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik odvija se nesmetano i tijekom daljnje realizacije neće biti potrebe za uvođe­njem izmjena u provođenju. Globalna pandemija koronavirusa potaknula je Umjetničku galeriju Dubrovnik da pokrene kampanju #MOMADoma odr­žavajući tako muzej živim i dostu­pnim svima. Termini njihovih sadržaja, iznose, odgovaraju određenom dobu godine, što zbog suradnje s drugim kulturnim institucijama u RH-a, vre­menskog razdoblja i potrebe korištenja vanjskog prostora kako bi bili predstav­ljeni na način kako su zamišljeni.
— Zbog cjelokupne situacije, pro­grami se nisu mogli realizirati kad su planirani te će se stoga pokušati ostva­riti u budućnosti pritom se vodeći jed­nakim načinom planiranja. Riječ je o međunarodnom projektu hrvatskog suvremenog umjetnika s adresom u Berlinu, Lovra Artukovića kojeg UGD organizira u suradnji s Umjetničkim paviljonom u Zagrebu, a koji je pretr­pio znatna oštećenja u potresu te stoga nisu u mogućnosti priređivati izložbe u Paviljonu, no za nastavak svoje izlož­bene djelatnosti traže alternativne prostore u Zagrebu – kazali su nam.

Zbog neizvje­snosti situacije s koronaviru­som u ovom trenutku fokus je na izložbi povodom 100. obljetnice smrti Mata Celesti­na Medovića – govore nam iz Umjetnič­ke galerije Dubrovnik

Nadalje, odgođena je ‘Gozba’ Lji­ljane Mihaljević, izložbeni projekt suvremenog kipara Denisa Kraškovića ‘I ovo i ono’ s radionicama za djecu te izložbeni projekt suvremenog umjet­nika Eugena Varzića koji je također uključivao radionice za djecu kao i ‘Molekule’ Ivana Kujundžića. Produ­ljeno je i trajanje izložbe jednog od naj­značajnijih imena modernog, postmo­dernog i suvremenog slikarstva Đura Sedera ‘Sederotonin’ koja je otvorena netom prije stupanja karantene na snagu.

Fokus na obljetnicama
Monografija Dubravke Lošić dovest će se do pripreme za tisak i tiskat će se kad se financijska situacija stabilizira. Na predstavljanje čekaju pjesničko – grafičke mape i otvorenje izložbe ‘FRA DIDAK BUNTIĆ – Herojsko djelo hercegovačkog fratra u jeku Prvoga svjetskog rata’, autora fra Vendelina Karačića i Lukše Peka te ‘Portreti’ Ane Opalić uz koju je planirana i radionica fotografije na temu portreta. Ona će se održati u Galeriji Dulčić Masle Pulitika 2. srpnja u 21 sat.

Nijedan sadržaj u Vidrinoj kući nije otkazan već je prolon­giran do do trenutka, kada se steknu, za to prihvatljivi uvjeti, rekao je Nikša Matić

— Hoće li biti klasičnog otvorenja ili će pak ono biti virtualno, ovisi o mje­rama HZJZ-a koje će tada biti na snazi. Tako je nedavno, na Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja virtualno otvorena izložba ‘Upisivanje grada: Izložba iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik’. Zbog neizvjesnosti situacije s korona­virusom u ovom trenutku fokus će uz navedene projekte biti i na onima koji se tiču obljetnica važnih za naš muzej, a riječ je o izložbi povodom 100. obljet­nice smrti Mata Celestina Medovića – govore nam iz Umjetničke galerije Dubrovnik.
Ona će biti u Galeriji Dulčić Masle Pulitika. Tu će biti postavljena i izložba iz muzejske zbirke na kojoj će biti pri­kazan odabir značajnih djela i umjet­nika moderne i suvremene umjetnosti. U Galeriji, navode, nastavljaju provo­diti započete projekte na društvenim mrežama kao što su primjerice #ško­lapovijestiumjetnosti, virtualne šetnje kroz izložbe, predstavljanje umjetnika i djela muzejske zbirke, virtualni sadr­žaji za najmlađe, #momadarhiv, kvi­zovi i pitalice i slično.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 27. svibnja 2020.

 

Pročitajte još

GLAZBENO PROLJEĆE Večer glazbe Dubravka Detonija

Dulist

AEROMITING ANABEL ZANZE ‘Voljela bih da letačke egzibicije nadjačaju ratna zračna zbivanja’

Dulist

Lerovo ‘Uglavnom vedro’ u Lazaretima

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija