Županija

Pred vijećnicima novi županijski proračun za 2022. ‘težak’ više od milijarde

Pred vijećnicima novi županijski proračun za 2022. 'težak' više od milijarde

Šesta sjednica Županijske skupštine održat će se u petak, 17. prosinca s početkom u 12 sati. Pred vijećnicima će se naći 46 točaka među kojima je najvažnija svakako rebalans županijskog proračuna za 2021. kao i prijedlog proračuna za 2022. Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2021. bilanca prihoda i rashoda, istaknuto je u prijedlogu odluke, povećava se za 8.595.000 kuna i predlaže na iznos od 1.106.065.000 kuna. Županijski dio proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika iznosi 256.733.449 kuna, dok dio proračunskih korisnika iznosi 849.331.551 kuna.

Osnovni razlozi donošenja drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2021. su, među ostalim, korekcije prihoda od poreza na dohodak, prihod od imovine, prihoda od pristojbi i poposebnim propisima te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine; uvođenje i usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama.

Što se tiče prijedloga proračuna za 2022., predložen je iznos od 1.089.640.000 kuna. Projekcija proračuna za 2023. iznosi 1.004.446.000 kuna, a za 2024. iznosi 969.256.000 kuna.

Ukupni raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu planirana su u iznosu od 1.089.640.000 kuna.  U strukturi ukupnih prihoda i primitaka (uključujući proračunske korisnike) izvorni županijski prihodi u 2021. planiraju se u iznosu od 72,7 mil.kuna, što je za 7 posto više u odnosu
na plan 2021. godine (prve izmjene i dopune proračuna), a odnose se na prihod od poreza na dohodak, nenamjenski dio – 55,0 mil.kuna, drugi porezni prihodi – 7,4 mil.kuna, prihodi od imovine – 7,1 mil.kuna, prihodi od pristojbi i ostali prihodi 3,2 mil.kuna. Povećanje u planu izvornih prihoda u 2022. u odnosu na plan 2021. (prve izmjene i dopune proračuna) odnosi se na povećanje poreza na dohodak. Ostvarenje poreza na dohodak u 2019. godini iznosio je 63,0 mil.kuna. U 2022. planira se dohodak u iznosu od 55,0 mil.kuna što je za 8,0 mil.kuna odnosno 12,7 posto manje u odnosu na ostvarenje i 2019.

Plan prihoda od poreza na dohodak planiran je s kretanjima ostvarenja ovog prihoda u razdoblju siječanj-rujan 2021. s procjenom ostvarenja do kraja 2021. godine, pozitivnim makroekonomskim projekcijama
Ministarstva financija za naredno trogodišnje razdoblje te oporavak gospodarstva u 2022. Županijski dio Proračuna 2022. planiran je ukupnom iznosu od 258,0 mil.kuna. Izvorni prihodi proračuna u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 72,7 mil.kuna. Ukupno utvrđeni rashodi / izdaci Proračuna za 2022., prema prijedlogu, planirani su u iznosu od 1,089 mlrd. kuna. Od ukupno planiranog iznosa 258,0 mil.kuna se odnosi na županijski proračun, a 831,6 mil. kuna na rashode poslovanja proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u proračun.

Pročitajte još

ŽUPAN NA LUČINOM RAZDOLJU U kojoj je fazi Centar za gospodarenje otpadom?

Dulist

U Kuli Norinskoj obilježen Međunarodni dan civilne zaštite

Dulist

ŽUPAN SE POHVALIO Akademis Čingrija je pred završetkom

Dulist