AktualnoGrad

POVIJESNA PRESUDA Park Gjivović vraća se građanima!

02042018 gjivovic 34

Grad Dubrovnik preuzima suvlasništvo nad parkom Gjivović. Naime, Općinski sud u Dubrovniku presudio je danas u korist Grada utvrdivši da je suvlasnik nekretnina označenih kao čest. zem.1767/1, 2449/1 i 17718/1, z.ul. 1945, sve k.o. Dubrovnik, a koje u naravi čine Park Gjivović.
Sud u presudi navodi da je tuženik ADRIATIK RAZVOJ d.o.o. u isključivom posjedu predmetnih nekretnina te odbija otvoriti predmetni park za javnost i na taj ga način učiniti dostupnim svim građanima i posjetiteljima Dubrovnika, iako je predmetni park u suvlasništvu Grada Dubrovnika.
Protiv ove presude stranke mogu uložili žalbu u roku od 15 dana.
Navedena presuda novi je doprinos zaštiti javnog prostora i potvrda opravdanih dugogodišnjih nastojanja Grada Dubrovnika da se građanima osigura nesmetano korištenje javnih površina.

Foto: Arhiva

Pročitajte još

Evo koliko su porasle cijene nekretnina i najmova u EU-u

Dulist

SUZE, TUGA I BOL PRED SUDOM Obitelj u tišini na prosvjedu tražila pravdu za Katu i Stipu

Dulist

Dubrovnik i Sanya jačaju suradnju: Skulptura “Sveti Vlaho i Grad” predana gradonačelniku Sanye

Dulist