AktualnoUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata
PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata
U 2023. udvostručena rekordna prodaja iz prethodne godine

Prihodi od prodaje Dubrov­nik Pass-a u 2023. godini iznosili su 12.165.891,89 eura, što je više nego dvostruko povećanje u odnosu na godinu dana ranije kad je zabilježen rekordan prihod od pokretanja projekta Dubrovačke kartice 2010. godine. U protekloj je godini Dubrov­nik Pass koristilo 330.173 posjetitelja Dubrovnika koji su se u najvećoj mjeri, u čak 72 posto slučajeva, odlučivali za jednodnevnu inačicu ove zajedničke ulaznice u najvažnije atrakcije Grada. Trodnevni Dubrovnik Pass koristilo je 24 posto posjetitelja, a sedmodnevni njih 4 posto.
Najveći posjet zabilježile su gradske zidine, za koje se odlučilo 97 posto korisnika Dubrovnik Pass-a, 53 posto ih je posjetilo Kulturno-povijesni muzej u Kneževu dvoru, 39 posto Muzej Fra­njevačkog samostana Male braće, 34 posto Pomorski muzej, dok su i ostale uključene kulturne atrakcije zabilježile značajna povećanja broja posjetitelja.
Uslugu besplatnog javnog gradskog prijevoza u protekloj je godini iskori­stilo 94.774 posjetitelja, odnosno njih 29 posto.

Digitalnom transformacijom projekta Dubrovačke kartice, Grad je dobio još jedno u nizu Smart City rješenja. Uz pojednostavljenje prodaje, kupnje i korištenja ove zajedničke ula­znice u najznačajnije baštinske institucije, gradskoj upravi služi i kao alat za upravljanje tokovima posjetitelja, a pruža i široke mogućnosti nadogradnje.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata
Kreće obnova skalina uz Jezuite

Zavod za obnovu Dubrovnika pokrenuo je javnu nabavu za izvođe­nje radova sanacije skalina uz Jezu­ite. Obnova skalina ukupne površine 197,25 m2 u ulici Uz Jezuite dio je Pro­grama obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024. godinu Zavoda za obnovu, a sredstva su osigurana u ovo­godišnjem Proračunu Grada Dubrov­nika. Radovi sanacije podrazumijevaju pripremne, građevinske i konzerva­torsko-restauratorske radove na čita­voj površini skalina iz 18. stoljeća, a procijenjena vrijednost nabave iznosi 160.000,00 eura (bez PDV-a). Nakon provedenog postupka javne nabave planiran je početak radova u ožujku uz očekivano trajanje od tri mjeseca. Radovi se izvode prema Elaboratu zatečenog stanja s prijedlogom radova i troškovnikom za konzervatorsko-restauratorske zahvate, izrađenom u rujnu 2023. godine, na koji je 1. pro­sinca 2023. ishođeno prethodno odo­brenje za izvođenje zahvata od strane Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Pri izradi dokumentacije financijsku potporu Zavodu osiguralo je Društvo prijatelja dubrovačke starine.

Uočena su brojna oštećenja i onečišćenja kamene površine nastala djelovanjem raznih pri­rodnih i ljudskih čimbenika. Uz tragove mehaničkih ošteće­nja nastalih u Domovinskom ratu vidljive su manje pukotine i veća napuknuća kao i različite naknadne intervencije.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekataDo prve nekretnine uz pomoć Grada

Grad Dubrovnik kontinuirano ulaže u pove­ćanje stambenog fonda u svom vla­sništvu te razvija nove mjere kako bi osigurao priuštivo, ugodno i kvali­tetno stanovanje za svoje građane. Tako je u okviru vlastitog modela ‘Dubrovačka sta­nogradnja’ otvo­ren javni poziv za novu mjeru Grada Dubrovnika, program 30 x 30. Predmet ovog Javnog poziva, za koji je u Proračunu Grada za 2024. osigurano 900 tisuća eura, dodjela je nepo­vratnih financijskih sredstava kroz dvije mjere: za kupnju stambenog objekta te za gradnju, dogradnju ili nadograd­nju stambenog objekta. Rok za podnošenje zahtjeva teče od 17. veljače 2024. do iskorištenja osiguranih sredstava ili do kraja kalendarske 2024. godine, ovisno koja od navedenih okolnost prije nastupi. Svi uvjeti i potrebna dokumentacija navedeni su u tekstu javnog poziva koji se može pronaći na službenoj stranici Grada Dubrovnika.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 21. veljače 2024.

Pročitajte još

Dubravka Šuica druga na listi za Europski parlament

Dulist

OTVOREN PAVILJON BIH Marin Ivanović: ‘Čast mi je biti imenovan povjerenikom i kustosom’

Dulist

[FOTO] SVEČANO OTVORENJE Novi prostor DPDS-a predstavljen uz izložbu dubrovačkog novca

Dulist