GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

tjedni pregled 2

Ukupno pet stanova u povijesnoj jezgri dodijelit će se obiteljima s više djece

U okviru demografske politike, a koristeći pravo prvokupa, Grad Dubrovnik će svoj stambeni fond u povijesnoj jezgri povećati s dva stana, površine 130,38 i 52,93 metra kvadratna. Uz ova dva stana, o čijem je prvokupu vrijednom gotovo milijun eura odlučilo Gradsko vijeće na 28. sjednici, Grad Dubrovnik će obiteljima s više djece dodijeliti još tri stana u svom vlasništvu čije je uređenje u tijeku, a sve sukladno Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre kao jednoj od mjera demografske politike ove gradske uprave. Uređenjem ukupno pet gradskih stanova u povijesnoj jezgri Grad Dubrovnik će u idućoj godini stambeno zbrinuti pet dubrovačkih obitelji s više djece te će se na taj način doprinijeti revitalizaciji života u gradu, a što je cilj jedne od aktivnosti održivog razvoja Plana upravljanja. Naime, prema planu upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a očuvanje ‘živog grada’ i jačanje lokalne zajednice primarni su uvjeti koje treba ispunit kako bi se sačuvao kulturni i društveni identitet grada. Grad Dubrovnik je u tu svrhu pokrenuo obnovu vlastitog stambenog fonda unutar zidina, a kako bi se doprinijelo demografskoj revitalizaciji povijesne jezgre potrebno je povećati broj stambenih jedinca koje su u vlasništvu Grada.

Sredstva za kupovinu dva stana osigurana su rebalansom proračuna za 2023., koji je također usvojen na sjednici Gradskog vijeća.

grad dubrovnik

Održivost Dubrovnika prema novoj ocjeni održivosti GSTC-a visokih 86 posto!

Globalno vijeće za održivi turizam (GSTC) provelo je drugu ocjenu odredišta za Grad Dubrovnik koja u 2023. iznosi čak 86,04 posto. Porast je to od 16 posto u odnosu na 2019. godinu kada je ista organizacija prvi put provela ocjenu održivosti, koja je tada iznosila 70 posto. Ovi rezultati doneseni su temeljem kriterija Ujedinjenih naroda, a završni dokument pokazatelj je da je Dubrovnik na pravom putu prema potpunoj i trajnoj održivosti. Naime, detaljnom analizom provedenom u travnju ove godine, utvrđeno je da je u svim specifičnim područjima došlo do značajnog napretka, a sve sukladno projektima i aktivnostima projekta Poštujmo Grad i preporuka iz prethodnog GSTC izvještaja. Navedenom procjenom utvrđeni su indikatori sukladno GSTC kriterijima kojima su obuhvaćeni određeni rizici i potrebna usklađenja: odgovornost upravljanja destinacijom, nadzorni i izvještajni proces, uključenost privatnog sektora i standardi održivosti, upravljanje rizicima i krizama, upravljanje zaštićenim područjima, zaštita i upravljanje biljnim i životinjskim resursima i upravljanje otpadom. U brojnim aktivnostima i projektima koji su odrađeni u razdoblju od prethodne ocjene destinacije do danas, osim izvrsne ocjene, postiglo se da ni jedan indikator nije u zoni rizika. Projekt je za Grad Dubrovnik proveo direktor Mediteranske regije GSTC-a Ioannis Pappas, uz stručnu podršku djelatnika gradske uprave i Dubrovačke razvojne agencije DURA. S ciljem procjene učinka Grada u odnosu na kriterije GSTC-a za održivost destinacije, pregledao je opsežnu dokumentaciju te je kroz brojne sastanke konzultirao oko 70 ključnih dionika i vodećih organizacija iz nacionalne i lokalne uprave, privatnog sektora, nevladinih organizacija i sveučilišnih ustanova te stanovnike. Obišao je i brojne lokacije na gradskom području koje su uz povijesnu jezgru i kontaktnu zonu, uključile i posjet kompleksu TUP-a, gradilištu Lapadske obale te lokaciji novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim projektom nastavljena je uspješna suradnja između Grada i ovog neovisnog međunarodnog tijela čija je uloga promicanje razvoja održivog turizma.

odrzivost ilustracija

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 20. prosinca 2023.

Pročitajte još

Nije Lovrijenac nego Lovrjenac! Nije ni ‘u Kneževom dvoru’, nego ‘u Kneževu dvoru’!

Dulist

PRIPREMNI RADOVI OVOG PONEDJELJKA Rampama i zaštitarima protiv ilegalaca na Pilama

Dulist

U Svetog Križa u Gružu zaređeni svećenik fr. Mislav Peček i đakon fr. Karlo Luka Kvesić

Barbara Đurasović