GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

grad
Camino08
Camino Dubrovnik – Međugorje primljen u europsku federaciju puteva sv. Jakova

Projekt 147 kilometara duge pje­šačko turističko-hodočasničke staze Camino Dubrovnik – Međugorje, koja će povezivati benediktinski samostan sv. Jakova u Dubrovniku i crkvu sv. Jakova u Međugorju, na skupštini Federacije prezentirala je zamjenica gradonačel­nika Jelka Tepšić. Predsjednik Europske federacije puteva sv. Jakova Ildefonso de la Campa Montenegro uputio je pismo gradonačelniku Matu Frankoviću kojim ga je izvijestio o primanju Grada Dubrovnika u punopravno članstvo na skupštini Federacije održanoj u Poljskoj.
Tako je projekt Camino Dubrov­nik-Međugorje primljen u europsku mrežu puteva sv. Jakova, a koji završa­vaju u od Dubrovnika 3257 kilometara udaljenome španjolskom gradu Santi­ago de Composteli.
Camino Dubrovnik-Međugorje pro­jekt je koji se realizira u suradnji Grada Dubrovnika i Bratovštine sv. Jakova, službenog hrvatskog predstavnika u središnjoj i najstarijoj Camino institu­ciji – Nadbratovštini sv. Jakova u Špa­njolskoj. Dubrovački Camino sadrži šest etapa, a sporazum o suradnji na ovom projektu Grad Dubrovnik potpisao je s općinama Dubrovačko primorje, Ravno, Neum, Čitluk te gradom Čapljina. Nami­jenjen je hodočasnicima i ostalim zain­teresiranim putnicima i turistima. Staza najvećim dijelom prolazi starim pute­vima koje je stanovništvo ovog područja koristilo kroz povijest, a obiluje broj­nim vrijednim prirodnim i baštinskim lokalitetima.
Camino Dubrovnik-Međugorje je samo dan ranije predstavljen i na tematskoj konferenciji u Europskom parlamentu u Bruxellesu, a na kojoj je bio koordinator projekta u ime Grada Dubrovnika Goran Cvjetinović. Dubro­vački Camino trebao bi biti otvoren za posjetitelje u svibnju 2024. godine.

Pomocnici u nastavi
Gradu odobreno 253.912 eura za pomoćnike u nastavi

Program osiguranja pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju provodi se kontinuirano u vrtićima i svim osnovnim školama Grada Dubrovnika, a iz godine u godinu prati ga rast broja angažiranih pomoćnika. U ovoj peda­goškoj godini u dubrovačkim osnov­nim školama trenutno je angažirano 70 pomoćnika, a u vrtićima 41 pomoć­nik, ukupno 111 pomoćnika rade s dje­com s teškoćama u razvoju.
Nastavak projekta Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Dubrovnika sufinancirat će se bespo­vratnim sredstvima u iznosu 253.912 eura, a temeljem odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u okviru poziva Osigura­vanje pomoćnika u nastavi i struč­nih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.
Sufinanciranje bespovratnim sred­stvima, uz vlastita sredstva, značajno je jer je doprinijelo da se višestrukim povećanjem satnice angažiranim pomoćnicima Grad Dubrovnik nađe u samom vrhu po iznosu cijene satnice za pomoćnike u nastavi. Podsjetimo, iznos satnice povećan je u rujnu ove godine kada je satnica za pomoćnike u predškolskim i osnovnoškolskim usta­novama na području Grada Dubrov­nika povećana na 7,70 eura bruto.
Rad pomoćnika u vrtićima u pot­punosti se financira iz proračuna Grada Dubrovnika, a rad pomoćnika u osnovnim školama djelomično se financira iz Europskog socijalnog fonda (za školsku godinu 2023./2024. iz EUsocijalnog fonda osigurano je 300 tisuća eura) dok ostatak sred­stava osigurava Proračun Grada Dubrovnika.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 25. listopada 2023.

Pročitajte još

Crveni križ postaje član platforme s besplatnim psihosocijalnim savjetovanjem

Dulist

Večeras završno testiranje sustava Zone posebnog prometnog režima

Dulist

[KOMENTAR] Franković: ‘Vrijeme je za zaokret u turizmu i da kažemo ‘dosta‘ povećanju brojki, Dubrovnik je tu primjer upravljanja‘

Dulist