Grad

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Gradonačelnik na panelu OWHC-a: U fokusu svakog povijesnog grada mora biti građanin

Na poziv predsjednika Organiza­cije gradova svjetske baštine (OWHC) i gradonačelnika kanadskog grada Quebeca Bruna Marchanda, gradona­čelnik Grad Dubrovnika Mato Franko­vić sudjelovao je u Bruxellesu na panelu gradonačelnika gradova koji sudjeluju u pilot projektu ‘Quebec Roadmap’.

Naime, u okviru projekta ‘Quebec Roadmap’ Grad Dubrovnik je, između dvadeset gradova sudionika, odabran za nositelja projekta za pitanja prometa i urbane mobilnosti. Grad Dubrovnik će u sljedećem razdoblju upravljati pro­cesima u navedenom području, a prvi rezultati bit će predstavljeni na sim­poziju OWHC-a u Cordobi u rujnu 2024. godine.

Sudionicima panela gradonačelnik Franković prezentirao je tijek aktivnosti koje Grad Dubrovnik provodi na imple­mentiranju mjera Plana upravljanja svjetskom baštinom UNESCO-a, prvog dokumenta namijenjen ukupnom povi­jesnom urbanom krajobrazu Dubrov­nika, a ujedno i prvog takve vrste u Republici Hrvatskoj, a čiji je prioritetni cilj očuvanje ‘živog grada’. Kao jedan od najvećih izazova s kojim se susreću povijesni gradovi gradonačelnik je istaknuo problem priuštivog stanovanja i stambenog zbrinjavanja mladih obite­lji. Predstavio je nove mjere kojima Grad Dubrovnik proširuje jedinstveni model dubrovačke stanogradnje s posebnim naglaskom na revitalizaciju povijesne jezgre i obnovu stambenog fonda.

Na panelu u Bruxellesu gradona­čelnici dvadeset ‘Roadmap’ gradova usvojili su manifest, političku izjavu o važnosti osnaživanja uloge gradova u stvaranju održive budućnosti. ‘Grad je nositelj budućnosti koja mora jam­čiti kvalitetno životno okruženje… Naš cilj je poduzeti korake za stvaranje odr­živijih, otpornijih gradova pogodnijih za život’, stoji između ostalog u tekstu manifesta.

Velika je zainteresiranost stra­nih medija za iskustva i pozi­tivne prakse koje Grad Dubrov­nik razvija i primjenjuje na polju odgovornog i održivog upravljanja.

Poduzetnice javite se za potpore Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik raspisao je II. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijed­nosti ženama poduzetnicama za 2023. godinu. Sredstva za provedbu I. i II. poziva osigurana su kroz Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more u uku­pnom iznosu od 47.816,84 eura, što je gotovo dvostruko više nego godinu prije.
Program obuhvaća subjekte malog gospodarstva, trgovačka društva, obrte i OPG-ove u vlasništvu žena, državljanki Republike Hrvatske u privatnom vla­sništvu (50% i više), a koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.

Poslovne aktivnosti za koje se nave­denim programom odobravaju sredstva podijeljene su u dvije kategorije. Prva obuhvaća inicijalne troškove opremanja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana i konzultantske usluge, izradu web stranice te sufinanciranje troškova čuva­nja djece poduzetnicama početnicama, dok su drugom kategorijom obuhvaćene inovacije uvedene u poslovne postupke. Moguće ja tako dobiti potporu za kup­nju novih strojeva ili opreme kojima će se unaprijediti poslovanje, razvoj novog proizvoda ili usluge, za nastupe na spe­cijaliziranim sajmovima, edukacije i slično.

Pojedinačni iznos potpore može izno­siti najviše do 1.325,00 eura, a intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troš­kova, do razine maksimalnog iznosa.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 18. listopada 2023.

Pročitajte još

BRANITELJ PERO BENDER Meni je ’95. stvar završila! Odabrao sam biti Pero glazbenik, a ne Pero ratni veteran!

Ivana Mijić Vulinović

PREDSTAVLJEN NOVI IZGLED SPOMEN SOBE Trebala bi biti dovršena do Feste sv. Vlaha!

Dulist

GRADONAČELNIK DOMINKU RADIĆU ‘Hvala od srca što nesebično pomažete ljudima’

Dulist