GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

tjedni pregled 00
 tjedni pregled solitudo
Osiguravaju se novi vrtićki kapaciteti u nadolazećoj pedagoškoj godini

Gradska uprava kontinuiranoradi na osiguranju dodatnih pro­stornih kapaciteta za otvaranje novih dječjih vrtića, slijedom toga sa Dubro­vačkom biskupijom sklopljen je ugo­vor kojim se prostor Biskupskog dvora i okolnog dvorišta u Gospinom polju namjenjuje za prostore dječjeg vrtića i jaslica, na razdoblje od 12 godina. Ras­položivi kapaciteti dostatni su za smje­štaj šest vrtićkih i jedne jasličke grupe, ukupno 122 djece. Nakon potrebne prilagodbe i prenamjene prostora, za koju je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, ovaj objekt bi mogao početi s radom za godinu i pol.

U ime Grada Dubrovnika ugovor je potpisao gradonačelnik Mato Franko­vić, a u ime Svetišta Blažene Gospe od Milosrđa upravitelja fra. Miljenko Vra­bec. Gradonačelnik Franković zahvalio je dubrovačkom biskupu Roku Glasno­viću, koji je također prisustvovao pot­pisivanju ugovora, na suradnji u ovom projektu, koji će riješiti značajan dio smještaja djece u gradske vrtiće.

Troškovi rekonstrukcije namjera­vaju se sufinancirati kroz bespovratna sredstva Ministarstva znanosti i obra­zovanja, prijavom na Poziv ‘Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova’. Potrebno je obaviti radove temeljite rekonstrukcije objekta površine cca 1000 m2 i prila­godbe novoj namjeni, a koji obuhva­ćaju statičku sanaciju, obnovu krova, izradu fasade, ugradnju lifta, novu organizaciju unutarnjeg prostora, pri­ključak objekta na javnu kanalizaciju, nove instalacije, novi sustav grijanja i hlađenja, ugradnju sustava protupo­žarne zaštite. Troškovi se procjenjuju na oko dva milijuna eura.

Za nadolazeću pedagošku godinu, sukladno propisanim najvišim stan­dardima trebala bi biti spremna još dva nova vrtićka prostora na području Grada, koja će moći primiti 98 djece. U prostoru Studentskog centra u DOC-u uredit će se površina od oko 200 metara četvornih gdje će se osi­gurati uvjeti za smještaj tri manje vrtićke grupe, ukupnog kapaciteta 40 djece. Postupak javne nabave za izvo­đenje radova adaptacije i uređenja je u tijeku. Dio prizemlja Gospodar­skog centra u Solitudu površine 690 metara četvornih prenamijenit će se za potrebe dječjih jaslica i to za pet jaslič­kih skupina ukupnog kapaciteta do 58 djece. Potrebne preinake u prostoru, sukladno ugovoru o zakupu, izvest će zakupodavac, a radovi su već započeli.

Svakodnevno se poduzimju koraci u cilju pronala­ska adekvatnih prostora koji bi se mogli prenami­jeniti u objekte za obavljanje djelatnosti predškol­skog odgoja i obrazovanja te premostiti trenutni nedostatak kapaciteta, a velika pozornost pridaje se stvaranju boljih uvjeta za predani rad svih dje­latnika dječjih vrtića.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 26. srpnja 2023.

Pročitajte još

POTPISAN UGOVOR Kreće obnova nogometnog i košarkaškog igrališta u Gospinom polju

Dulist

BURA DOBRO RASHLADILA MORE Sa rekordnih 30 temperatura ‘pala’ ispod 22 Celzijeva stupnja

Dulist

Marin Murati: U Šipanskoj luci nam je gore nego ste napisali! Grad nas ignorira!

Dulist