Grad

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

blank
blank
Potpisan sporazum o sudjelovanju na projektu ‘Camino Dubrovnik – Međugorje’

Buduća pješačko turističko-hodočasnička staza ‘Camino Dubrovnik – Međugorje’ predstav­ljena je prošlog tjedna, a prvom javnom predstavljanju projekta prethodilo je svečano potpisivanje sporazuma o sudjelovanju u projektu između par­tnera – Grada Dubrovnika, Grada Čapljine, općina Dubrovačko primorje, Ravno, Neum i Čitluk te Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona (županije).

Ispred Grada Dubrovnika spora­zum je potpisao gradonačelnik Mato Franković. ’Smatram da pokrećemo jedan sjajan projekt čiji će razvoj donijeti novu vrijednost našim sredi­nama’, rekao je uvodno gradonačelnik i zahvalio svim sudionicima što su pre­poznali projekt i posvetili se njegovoj realizaciji.

Projekt Camino Dubrovnik – Među­gorje odnosi se na Put sv. Jakova od Dubrovnika do Međugorja kojim bi se pješačko turističko-hodočasničkom stazom u dužini od oko 147 kilome­tara povezali benediktinski samostan u Dubrovniku i crkva sv. Jakova u Među­gorju. Kroz Projekt će se definirati i izraditi staza koja bi počevši od samo­stana sv. Jakova u Dubrovniku hodo­časnike i ostale zainteresirane turiste i putnike kroz šest dana dovela do crkve sv. Jakova u Međugorju.

Novu stazu predstavio je koordina­tor projekta Goran Cvjetinović. Ona svojim najvećim dijelom prolazi sta­rim putevima koje je stanovništvo ovog područja koristilo kroz povijest, a obiluje brojnim vrijednim prirodnim i baštinskim lokalitetima.

Goran Cvjetinović zahvalio je svim sudionicima na projektu, a posebice HGSS-u Stanici Dubrovnik te Herce­govačkoj gorskoj službi spašavanja – stanicama Čapljina i Čitluk, planinar­skim društvima Snježnica i Brotnjo, JVP Dubrovački vatrogasci i Dobrovolj­nim vatrogasnim društvima s područja obuhvaćenog rutom, ali i brojnim mje­štanima čiji je doprinos u mapiranju staza, od kojih se dio nije dugo kori­stio, bio od velike pomoći.

blank

Usvojena odluka o davanju u najam gradskih stanova u povijesnoj jezgri obiteljima s više djece

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika usvojena je Odluka o davanju u najam stanova na području povijesne jezgre u vlasništvu Grada Dubrovnika, u svrhu rješavanja stam­benog pitanja obitelji s više djece.
Riječ je o još jednoj mjeri gradske uprave za pomoć mladim obiteljima koje se nalaze pred izazovom rješa­vanja stambenog pitanja na skupom dubrovačkom tržištu nekretnina. Grad Dubrovnik novim mjerama proširuje jedinstveni model Dubrovačke sta­nogradnje, s posebnim naglaskom na revitalizaciju povijesne jezgre.
U tu je svrhu Grad pokrenuo obnovu stambenog fonda u svom vlasništvu unutar zidina. Plan je u ovoj godini obnoviti četiri stana i dati ih na kori­štenje obiteljima s više djece. Očuvanje ‘živog grada’ također je jedan od prio­ritetnih ciljeva Plana upravljanja svjet­skim dobrom UNESCO-a.

‘Uistinu sam ponosan na ovu odluku jer pomaže zadržavanju života u zidi­nama. Uputili smo i dopis Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kojim smo zatražili dodjelu stanova u državnom vlasniš­tvu Gradu Dubrovniku za provođenje stambene politike, kako bi ih sukladno Odluci mogli dodijeliti mladim obite­ljima. Ovom Odlukom možemo pro­mijeniti ‘krvnu sliku’ povijesne jezgre i siguran sam da ćemo ubrzo nakon usvajanja vidjeti njezine rezultate’, rekao je gradonačelnik Mato Franković.

blank Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 19. srpnja 2023.

Pročitajte još

UHIĆENI U ZAGREBU Dvojac iz Bangladeša pobjegao iz Čistoće, uputili se prema Portugalu!

Dulist

ZANIMLJIV PRIZOR U GRUŠKOJ LUCI Evo kako je kruzer pozdravio Grad

Dulist

[FOTO] ‘ZAGOVARAO JE UMJETNOST SRCA’ Izložba Mersada Berbera ‘U čast Dubrovniku’ otvorena u Lazaretima

Maria Prkut