GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata
PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata
Ishodovana građevinska dozvola za zgrade u Solitudu

Grad Dubrovnik, s danom 23. lipnja 2023. godine, ishodio je građevinsku dozvolu za gradnju tri zgrade u Soli­tudu, u sklopu projekta Dubrovačka stanogradnja. Projektom izgradnje planskog naselja, koji će obuhvatiti gradnju ukupno 50 stanova, gradska uprava nastavlja program poticajne stanogradnje za mlade obitelji i time rješavanje ključnog problema mladih u Dubrovniku.
Projektom je predviđena izgradnja stambenih objekata, prometnice, cje­lokupne infrastrukture, kao i javnih sadržaja poput vrtića. Planirani sta­novi, njih 50, veličine od 55 do 77 ‘kva­drata’, raspoređeni su u tri zgrade na nekoliko etaža, okružene drvoredima i povezane zajedničkom šetnicom. Par­kirališna mjesta osigurat će se grad­njom podzemnih garaža i parkirališnih mjesta za stanare i javne korisnike, a predviđen je i prostor dječjeg vrtića za šest do osam vrtićkih jedinica za smje­štaj oko 100 djece, za koji se planira arhitektonsko-urbanistički natječaj.
Uz izgradnju stambenih objekata predviđena je i izgradnja nove infra­strukture naselja na koju će se spojiti navedene zgrade, koja u sebi uključuje kanalizaciju, odvodnju, vodu, struju i novi ispust koji će rasteretiti oborinsku odvodnju ovog dijela naselja, a spajat će se na Moluntsku ulicu.
Prvih 39 stanova po modelu Dubro­vačke stanogradnje u Novoj Mokošici uspješno je dodijeljeno kroz provedena dva javna poziva, u potpuno transpa­rentnom procesu. S istim ciljem osi­gurano je i cjelovito vlasništvo nad zemljištem na Pobrežju gdje će se mla­dim sugrađanima dodjeljivati parcele za izgradnju tipskih kuća.

Gradska uprava kroz projekt razvija i niz drugih mjera poticajne stanogradnje, kao što su subven­cioniranje 30 mladih obitelji iznosom od 30 tisuća eura za kupnju prve nekretnine ili izgradnju ili nadogradnju objekta.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Gradu Dubrovniku odobreno 76 tisuća eura bespovratnih sredstava

Gradu Dubrovniku odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 76 tisuća eura za uređenje dječjeg igra­lišta u Suđurđu na otoku Šipanu na zemljištu koje je Gradu darovala Vlada Republike Hrvatske.

Projekt ‘Uređenje dječjeg igrališta u Suđurđu na otoku Šipanu’ prijav­ljen je od strane Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i među­narodnu suradnju na Program razvoja otoka u 2023., a odobren je za sufinan­ciranje odlukom Ministarstva regio­nalnoga razvoja i fondova Europske unije.
S obzirom da je maksimalni iznos sufinanciranja u sklopu navedenog Programa 80 tisuća eura, odobreni iznos bespovratnih sredstava čini 95 posto mogućeg iznosa sufinanciranja, odnosno 55 posto ukupne vrijednosti projekta. Projekt ukupne vrijedno­sti 139.064,44 eura realizirat će se uz vlastito sufinanciranje od 45 posto ili 63.064,44 eura.

Projekt se odnosi na izvedbu radova I. faze igrališta Suđurađ na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadrat­nih, a koja je Gradu u svrhu uređenja sportskog i dječjeg igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Predmet II. faze projekta odnosi se na uređenje parka i izvedbu sportskog igrališta uz dječje igralište na istoj parceli.

Dječje igralište smješteno je na istoč­nom dijelu parcele i namijenjeno je za djecu od dvije do dvanaest godina. Igralište će se opremiti penjalicom sa zidom za penjanje, dvostrukom ljuljač­kom i velikim toboganom te će ograditi ogradom. Postavit će se koš i klupice ‘pižuleti’ na koje će se ugraditi drveni nasloni sa čeličnom potkonstrukcijom. Ugradit će se dva stupa javne rasvjete sa LEDreflektorima, a parcela će se hortikulturno urediti.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 28.06.2023.

Pročitajte još

ZA 410 KORISNIKA Grad traži izvođače za izgradnju Doma umirovljenika ispod bolnice

Dulist

Dubrovnik domaćin konferencije KOKOSS

Dulist

Može li Viktorija Knežević pronaći garsonijeru u Gružu za 300 eura?

Dulist.hr