Urednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

tjedni pregled

dodjela kljuceva

Uručeni ključevi 21 obitelji za gradske stanove u Mokošici

Gradonačelnik Mato Franković uručio je u gradskoj vijećnici ključeve sugrađanima koji su ostvarili pravo na korištenje gradskog stana u Mokošici i to prema jedinstvenom modelu ‘Dubrovačke stanogradnje’. Ukupno 21 obitelj ostvarila je pravo na dugo­ročni najam gradskog stana temeljem Drugog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.
– Grad Dubrovnik je prvi grad u RH koji je osmislio vlastiti model stano­gradnje, proveo ga od početka do kraja i na potpuno transparentan način dodi­jelio stanove svojim mladim sugrađa­nima – kazao je gradonačelnik Fran­ković u ovoj prigodi. Po istom modelu prošle godine dodijeljeno je 17 stanova te je sveukupno 38 dubrovačkih obite­lji ostvarilo pravo na najam stana po modelu Dubrovačke stanogradnje.

dom umirovljenika ispod OB Dubrovnik 1

Novi korak u realizaciji projekta Doma za starije i nemoćne ispod Opće bolnice

Grad Dubrovnik pokrenuo je nabavu za izvođenje pripremnih radova rušenja i čišćenja gradilišta Dom za starije i nemoćne ispod Opće bolnice Dubrovnik, što je još jedan nužan korak u realizaciji ovog prioritetnog projekta u segmentu socijalne skrbi koji će umirov­ljenicima osigurati standard koji im je godinama nedostajao. Predviđeni poče­tak izvođenja radova rušenja i čišćenja gradilišta, nakon provedenog postupka nabave, je svibanj 2023. godine s rokom izvođenja 60 dana. Procijenjena vrijed­nost nabave iznosi 225.600,00 eura bez PDV-a. Radi se o objektu čija je gradnja prekinuta u ranoj fazi izgradnje prije više od 30 godina. Zapuštena i oronula građevina ne predstavlja bazu za nasta­vak gradnje te ju je potrebno ukloniti kako bi se moglo pristupiti novograd­nji budućeg doma za kapaciteta oko 200 osoba na stalnom i oko 75 osoba na dnevnom smještaju. Uz dom za starije i nemoćne tipa hotel u Gružu, izgrad­njom novog doma ispod Opće bolnice zadovoljit će se većina potrebe smještaja dubrovačkih umirovljenika što je jedna od najvažnijih odrednica ove grad­ske uprave prema sugrađanima treće životne dobi.

Cesta iza Kineskog zida

Izdana lokacijska dozvola za spojnu prometnicu iza ‘Kineskog zida’

Grad Dubrovnik ishodio je lokacijsku dozvolu za izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu grad­skog naselja Montovjerna, iza zgrada ‘Kineski zid’. Spojna jedno­smjerna gradska prometnica povezat će Ulicu Mihajla Hamzića i Ulicu kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup trenutačno koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Na taj način dobit će se kružni protok oko zgrada i dodatna parkira­lišna mjesta te će se rasteretiti promet ovog dijela Montovjerne. Stručne gradske službe nakon ishođenja lokacijske dozvole pri­stupit će parcelaciji i izvlaštenju, što je preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

Novoplanirana prometnica dužine je oko 630 metara, minimalne širine kolnika 3 i pol metra, s jednostra­nim nogostupom širine 1,6 metara i novih 33 parkira­lišnih mjesta, na predjelima gdje terenske prilike to dopuštaju.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 5. travnja 2023.

Pročitajte još

‘Umro mi je brat, znači kad majka umre sva imovina ide meni!’ Nije točno!!!

Ivana Mijić Vulinović

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

TEŠKA PROMETNA IZNAD GRADA Poginuo 31-godišnji vozač motocikla, Čeh operiran

Dulist