GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata
PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata
Završen glavni projekt nove multifunkcionalne dvorane u Gospinom polju

Glavni projekt nove sportske multifunkcionalne dvorane u Gos­pinom polju je izrađen u ugovore­nom roku, a zahtjev za pokretanje postupka ishođenja građevinske dozvole bit će predan ovog tjedna. Ugovor za izradu glavnog projekta dvorane koja će ugostiti Svjetsko rukometno prvenstvo 2025. i riješiti problem dvoranskog sporta u Dubrov­niku za narednih 50 godina, podsje­timo, potpisan je u prosincu prošle godine s odabranim izrađivačem, tvrtkom KAP4 d.o.o. iz Zagreba. Izradu glavnog projekta prati izrada izved­benog projekta s troškovnikom, a sve sukladno ugovoru ukupne vrijedno­sti 3.681.250,00 kuna s PDV-om. Novi multifunkcionalni objekt površine je cca 20.000 m2, ima dvije podzemne i dvije nadzemne etaže. Raspolagat će s dvije dvorane za održavanje natje­canja te nekoliko pomoćnih dvorana za klupske sadržaje. Kapacitet gledali­šta kreće se od 3840 do 4384 gledatelja ovisno o postavkama tribina, dok će u podzemnoj garaži na dvije etaže biti smješteno 385 parkirališnih mjesta za osobne automobile. Osim za sport, multifunkcionalni prostor koristit će se za održavanje kongresa, koncerata i druge kulturne sadržaje.

Izgradnjom ove i obnovom postojeće dvorane Dubrovnik će dobiti dvoranski kompleks, prvi takvog opsega u Europi, koji će omogućiti da u budućnosti budemo domaćin brojnim svjetskim natjecanjima u dvoranskim sportovima.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata
Napreduje izgradnja hibridnog katamarana koji će povezivati Lokrum i Arboretum Trsteno

U tijeku su radovi na izgradnji i opre­manju katamarana s hibridnim pogo­nom, financiranog u okviru EU projekta ‘Povijesni vrtovi dubrovačkog područja’, a koji će sukladno projektu, povezivati Arboretum Trsteno s otokom Lokru­mom, odnosno s njegovim Botaničkim vrtom.
Katamaran na hibridni pogon dužine 15 metara, kapaciteta 50 putnika (plus posada) i maksimalne brzine 18 čvorova izgrađuje se u brodogradilištu Dalmont u Kraljevici. Katamaran će biti prilago­đen osobama s invaliditetom što podra­zumijeva ukrcajno/iskrcajnu rampu i dva WC-a od čega je jedan namijenjen upravo za osobe s invaliditetom.
Korisnici projekta su Hrvatska aka­demija znanosti i umjetnosti s pro­jektnim partnerima, Javna ustanova Rezervat Lokrum, Turistička zajed­nica grada Dubrovnika i Dubrovačka ARTudruga bez granica, a njegova ukupna vrijednost iznosi 18.289.422,37 kuna (~2.427.423 €) s odobrenim bes­povratnim sredstvima u iznosu od 10.932.344,70 kuna (~1.451.838 €), što čini 70 posto od ukupno prihvatljivih troškova, koji iznose 15.665.291,44 kuna (~2.080.383 €).

Projekt koji se provodi od 2018. godine osmišljen je s ciljem da se kroz interpretaciju i pre­zentaciju zaštićene prirodne baštine, dugoročno doprinese održivom društveno-gospodar­skom razvoju na lokalnoj i regi­onalnoj razini.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Započeli radovi na obnovi dječjeg igrališta Nova Mokošica

Grad Dubrovnik je, putem ugovornog izvođača u okviru redovitog održavanja, krenuo s radovima na obnovi i sana­ciji dječjeg igrališta ‘Nova Mokošica – Od izvora’. S obzirom kako je na ovom igralištu, koje je smješteno na kosom terenu, glavni problem oborinska odvodnja koja nanosi zemlju s padina, započelo se s podizanjem postojećeg betonskog zida igrališta za oko pola metra kako bi se spriječilo ponovno nasipanje zemlje. Daljnji radovi će uključivati preusmjerava­nje oborinske odvodnje s nogostupa u obližnji odvodni kanal te čišćenje igrališta od ostataka zemlje i kamenja. Nakon što završe grubi radovi obnovit će se dio sa spravama, posta­viti nova antistress gumena podloga, nabaviti nova ljuljačka za bebe te obaviti manji popravci na spravama. U prethod­nom su razdoblju već popravljene klupa i ograda, a prošle je godine postavljen i novi tobogan.

Gradska uprava Dubrovnika kontinuirano iz Prora­čuna izdvaja značajna sredstva namijenjena upravo za izgradnju novih i održavanje postojećih dječjih i sportskih igrališta.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 15. ožujka 2023.

Pročitajte još

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

DONIRAJTE ZA MARIJA Velika akcija Udruge ‘Tata je tata’

Dulist

OD OVOG VIKENDA Libertas ‘pojačava’ šesticu i četvrticu

Dulist