GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Usvojen rebalans Proračuna Grada Dubrovnika za 2022.

Uslijed oporavka gospodarstva i odgovornog upravljanja financijama, Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu na 13. sjednici Gradskog vijeća rebalansom je povećan za 37,6 milijuna kuna, a pogodnosti će osjetiti direktno građani. U uvodnom izlaganju gradona­čelnik Mato Franković naveo je izradu projektne dokumentacije za Centar za pružanje usluge u zajednici, kao i pove­ćanje satnice asistentima u predškolskom odjelu i asistentima u osnovnim školama. Proračun Grada je razvojan i okrenut ljudima, što se u novom reba­lansu očituje i povećanjem sredstava za obrazovanje, šport, ustanove u kulturi. Više od šest dodatnih milijuna kuna namijenjeno je vrtićima i školama, a povećane su i dotacije za privatne vrtiće. Za dubrovački sport osigurano je dodat­nih 5.6 milijuna kuna, između ostalog za sportsko igralište kod Gimnazije Dubrovnik te za projektnu dokumenta­ciju za projekt multifunkcionalne dvo­rane u Gospinom projektu koja će biti kruna ulaganja u sportsku infrastruk­turu ove gradske uprave.

Gradska uprava nastavlja i realiza­ciju niza projekata u smjeru energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora ener­gije, a s tim ciljem je u rebalans uvršten i projekt javne rasvjete na otoku Lopudu, za što su odobrena i bespovratna sred­stva resornog ministarstva u iznosu od 50% vrijednosti projekta. U ovoj godini pokrenuti su procesi realizacije proje­kata gradnje spomenika za branitelje i spomenika poginuloj djeci, a prvi korak je raspisivanje dva natječaja za izradu likovnih rješenja. U rebalans su stoga uvrštena potrebna sredstva za provedbu natječaja, a kako je i ranije najav­ljivano, u povjerenstvo za verifikaciju natječajnih programa bit će uključeni i predstavnici braniteljskih udruga.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Grad financira još 10 pomoćnika i veće osnovice plaća

Gradu Dubrovniku odobren je maksimalni mogući iznos sredstva za jednogodišnji projekt ‘Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komu­nikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškol­skim i srednjoškolskim odgojno-obra­zovnim ustanovama, faza V.’, a koji se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financira iz Europskog socijal­nog fonda, a provodi ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Prijava Grada Dubrovnika i DURA-e ocijenjena je najvišom ocjenom te će se na novom natječaju Gradu Dubrovniku dodi­jeliti 1.963.833,03 kuna. Navedenom iznosom financirat će se 85% ukupno prijavljenih potreba, dok će ostatak potrebnih sredstava za provođenje programa asistenata u nastavi u osnov­nim školama Grad Dubrovnik podmi­riti vlastitim sredstvima. Naime, Grad Dubrovnik prijavio je potrebu anga­žmana 60 pomoćnika u nastavi za 63 djece. Sredstvima iz europskih fon­dova financirat će se 51 pomoćnik, dok je za preostale pomoćnike sredstva za plaće osigurao Grad Dubrovnik. Uspo­redbe radi, u školskoj godini 2020/2021 angažirana su 42 asistenta za 47 uče­nika, dok je u školskoj godini 2021/2022 bilo 52 asistenta za 58 učenika.

Grad Dubrovnik osigurao je i dodatna sredstva za povećanje satnice pomoćnicima u nastavi s 25 na 35 kuna.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Povećan broj putovanja trajekta za Elafite

Izmjenom reda plovidbe na trajektnoj liniji Suđurađ- Lopud-Koločep-Dubrovnik i obratno, od 21. srpnja povećan je broj putovanja ove linije, i to nastavno na traženje Grada Dubrovnika zbog povećanih potreba stanovnika Elafitskog otočja. U razdoblju od 21. srpnja do 2. listopada 2022. godine, trajekt će od ponedjeljka do subote održavati dva polazno-povratna putovanja dok će nedjeljom i blagdanom održavati jedno polazno-povratno putovanje. U svakom putovanju trajekt će pristajati u svim lukama na liniji. Gradonačel­nik Mato Franković, ujedno i jedini saborski zastupnik s područja Dubrovnika, u siječnju ove godine zatražio je od resornog ministarstva žurnu zamjenu broda Postira novijim plovilom, adekvatnim za svakodnevno putovanje na Elafite i s Elafita prema gradu Dubrovniku. Na predmetnoj liniji trenutno privremeno prometuje katamaran Dora, a mini­starstvo je najavilo kako se novi brod može očekivati 2023. godine.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 28. srpnja 2022.

Pročitajte još

Izrađuje se Plan pripravnosti i upravljanja rizicima za povijesnu jezgru vrijedan 75 tisuća eura

Dulist

Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do petka

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist