Grad

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Pravo na stan ostvarilo 17 dubrovačkih obitelji

Nakon provedenog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stam­benog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika, koji je bio otvoren od 5. veljače do 22. ožujka 2022. godine, Povjerenstvo za admi­nistrativnu provjeru pristupilo je jav­nom otvaranju zaprimljenih zahtjeva. Svi zainteresirani sugrađani mogli su pratiti otvaranje koje se prenosilo uživo. Nakon što je utvrđena sva pri­stigla dokumentacija za ukupno 153 zahtjeva Povjerenstvo za administra­tivnu provjeru detaljno je pregledalo dokumentaciju. Utvrđeno je kako je 17 podnositelja zahtjeva predalo pra­vovremeno potpunu i ispravnu doku­mentaciju. Uvidom je utvrđeno kako u 71 % zahtjeva podnositelji posjeduju dokumentaciju propisanu ovim jav­nim pozivom, ali istu nisu priložili u ispravnom obliku, odnosno formi kako je naznačeno u Odluci i Javnom pozivu. Oni zahtjevi koji su admini­strativno zadovoljili, njih 17, upućeno je Povjerenstvu za bodovanje koje je sukladno Odluci i javnom pozivu bodovalo navedene zahtjeve. Nadalje, tijekom ovog tjedna Grad Dubrovnik omogućio je uvid u dokumentaciju svim podnositeljima zahtjeva gdje će im članovi povjerenstava detaljno obrazložiti sve ono što je utvrđeno pregledom njihovog zahtjeva. Nakon uvida zainteresiranih, u ponedjeljak, 2. svibnja, sukladno Odluci, objavit će se prijedlog Liste reda prvenstva na koju će Podnositelji zahtjeva služ­beno imati pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave. Pravo na pri­govor odnosi se na utvrđeni redosli­jed u prijedlogu Liste reda prvenstva odnosno na neuvrštavanje na prijed­log Liste reda prvenstva. Nakon što Povjerenstvo za rješavanje prigovora odluči o prigovorima, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova Grado­načelnik utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva, a nakon čega će se pristu­piti potpisivanju ugovora i dodjeli stanova.

Po okončanju postupka Grad Dubrovnik će raspisati novi Javni poziv za dodjelu preosta­lih 26 stanova pod istim uvjetima.

Predstavljen novi sustav gospodarenja otpadom

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i član Uprave tvrtke Čistoća Marko Iveković predstavili su prošlog četvrtka budući sustav gospodarenja otpadom na području grada, a koji je obveza implementirati sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom. Izložen je novi model prikupljanja i naplate miješanog komunalnog otpada koji će imati za cilj smanjenje količine miješanog komunal­nog otpada te povećati odvajane i recikliranje. Gradona­čelnik Franković ovom je prilikom istaknuo kako je Grad Dubrovnik pokrenuo Javno savjetovanje o Odluci kojom se regulira način pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada te je pozvao građane, ali i cje­lokupnu javnost da se uključe u proces donošenja akta. U Dubrovniku će se implementirati kombinirani sustav gos­podarenja otpadom, i to korištenjem usluge putem odlaga­lišta na javnim površinama te dijelom, gdje je to moguće i prikladno, korištenjem vlastitih spremnika. Javna odlaga­lišta sadržavat će spremnike za papir/karton, plastičnu, sta­klenu i metalnu ambalažu, biootpad te za miješani komu­nalni otpad. Govoreći o novom modelu naplate sakupljanja miješanog komunalnog otpada direktor Čistoće Iveković kazao je kako će se on sastojati od dva dijela, fiksnog i vari­jabilnog. Uredno odloženi papir/karton, plastična, staklena i metalna ambalaža te biootpad neće se naplaćivati, odno­sno taj trošak bit će sadržan u fiksnom dijelu računa. Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) jedinstvena je na čitavom području pružanja usluge i s PDV-om iznosi 61 kunu. Rečeno je kako je prijedlog formiran tako da pred­stavlja realan trošak za navedenu uslugu sukladno zakon­skom propisu te u Hrvatskoj ima primjera skupljih i jeftini­jih fiksnih iznosa, međutim, Grad Dubrovnik među njima ima najveći trošak zbrinjavanja otpada s obzirom na udalje­nost odlagališta koja seže i do 600 kilometara od jedinice lokalne samouprave. Miješani komunalni otpad naplaćivat će se prema predanim količina, a odlagat će se kroz uređaj na samom spremniku – otpadomjer. Svaki korisnik posjedovat će vlastitu karticu za otvaranje i prijavu korištenja uređaja. Mjesečni račun ovisit će o broju otvaranja/korištenja otpado­mjera. Direktor Iveković zaključio je kako je riječ je o praved­nijem sustavu s obzirom na to da se provodi prema načelu ‘onečišćivač plaća’ i omogućuje individualizaciju naplate po količini miješanog komunalnog otpada za svako pojedino kućanstvo i gospodarski objekt.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 27. travnja 2022.

Pročitajte još

Obilježavamo 30. obljetnicu oslobođenja Rijeke dubrovačke, Župe i deblokade Dubrovnika

Dulist

SPOMENIK NA BATALI Udruga obnovila imena palih dragovoljaca HRM

Dulist

Tužba Laguna trade uvažena, poništeno prvostupanjsko rješenje našeg Općinskog suda

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija