Grad

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Pravo na stan ostvarilo 17 dubrovačkih obitelji

Nakon provedenog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stam­benog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika, koji je bio otvoren od 5. veljače do 22. ožujka 2022. godine, Povjerenstvo za admi­nistrativnu provjeru pristupilo je jav­nom otvaranju zaprimljenih zahtjeva. Svi zainteresirani sugrađani mogli su pratiti otvaranje koje se prenosilo uživo. Nakon što je utvrđena sva pri­stigla dokumentacija za ukupno 153 zahtjeva Povjerenstvo za administra­tivnu provjeru detaljno je pregledalo dokumentaciju. Utvrđeno je kako je 17 podnositelja zahtjeva predalo pra­vovremeno potpunu i ispravnu doku­mentaciju. Uvidom je utvrđeno kako u 71 % zahtjeva podnositelji posjeduju dokumentaciju propisanu ovim jav­nim pozivom, ali istu nisu priložili u ispravnom obliku, odnosno formi kako je naznačeno u Odluci i Javnom pozivu. Oni zahtjevi koji su admini­strativno zadovoljili, njih 17, upućeno je Povjerenstvu za bodovanje koje je sukladno Odluci i javnom pozivu bodovalo navedene zahtjeve. Nadalje, tijekom ovog tjedna Grad Dubrovnik omogućio je uvid u dokumentaciju svim podnositeljima zahtjeva gdje će im članovi povjerenstava detaljno obrazložiti sve ono što je utvrđeno pregledom njihovog zahtjeva. Nakon uvida zainteresiranih, u ponedjeljak, 2. svibnja, sukladno Odluci, objavit će se prijedlog Liste reda prvenstva na koju će Podnositelji zahtjeva služ­beno imati pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave. Pravo na pri­govor odnosi se na utvrđeni redosli­jed u prijedlogu Liste reda prvenstva odnosno na neuvrštavanje na prijed­log Liste reda prvenstva. Nakon što Povjerenstvo za rješavanje prigovora odluči o prigovorima, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova Grado­načelnik utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva, a nakon čega će se pristu­piti potpisivanju ugovora i dodjeli stanova.

Po okončanju postupka Grad Dubrovnik će raspisati novi Javni poziv za dodjelu preosta­lih 26 stanova pod istim uvjetima.

Predstavljen novi sustav gospodarenja otpadom

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i član Uprave tvrtke Čistoća Marko Iveković predstavili su prošlog četvrtka budući sustav gospodarenja otpadom na području grada, a koji je obveza implementirati sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom. Izložen je novi model prikupljanja i naplate miješanog komunalnog otpada koji će imati za cilj smanjenje količine miješanog komunal­nog otpada te povećati odvajane i recikliranje. Gradona­čelnik Franković ovom je prilikom istaknuo kako je Grad Dubrovnik pokrenuo Javno savjetovanje o Odluci kojom se regulira način pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada te je pozvao građane, ali i cje­lokupnu javnost da se uključe u proces donošenja akta. U Dubrovniku će se implementirati kombinirani sustav gos­podarenja otpadom, i to korištenjem usluge putem odlaga­lišta na javnim površinama te dijelom, gdje je to moguće i prikladno, korištenjem vlastitih spremnika. Javna odlaga­lišta sadržavat će spremnike za papir/karton, plastičnu, sta­klenu i metalnu ambalažu, biootpad te za miješani komu­nalni otpad. Govoreći o novom modelu naplate sakupljanja miješanog komunalnog otpada direktor Čistoće Iveković kazao je kako će se on sastojati od dva dijela, fiksnog i vari­jabilnog. Uredno odloženi papir/karton, plastična, staklena i metalna ambalaža te biootpad neće se naplaćivati, odno­sno taj trošak bit će sadržan u fiksnom dijelu računa. Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) jedinstvena je na čitavom području pružanja usluge i s PDV-om iznosi 61 kunu. Rečeno je kako je prijedlog formiran tako da pred­stavlja realan trošak za navedenu uslugu sukladno zakon­skom propisu te u Hrvatskoj ima primjera skupljih i jeftini­jih fiksnih iznosa, međutim, Grad Dubrovnik među njima ima najveći trošak zbrinjavanja otpada s obzirom na udalje­nost odlagališta koja seže i do 600 kilometara od jedinice lokalne samouprave. Miješani komunalni otpad naplaćivat će se prema predanim količina, a odlagat će se kroz uređaj na samom spremniku – otpadomjer. Svaki korisnik posjedovat će vlastitu karticu za otvaranje i prijavu korištenja uređaja. Mjesečni račun ovisit će o broju otvaranja/korištenja otpado­mjera. Direktor Iveković zaključio je kako je riječ je o praved­nijem sustavu s obzirom na to da se provodi prema načelu ‘onečišćivač plaća’ i omogućuje individualizaciju naplate po količini miješanog komunalnog otpada za svako pojedino kućanstvo i gospodarski objekt.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 27. travnja 2022.

Pročitajte još

ODRŽIVOST U TURIZMU Održana radionica u sklopu SUSTOUR projekta

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

TURISTIČKI PROMET U DUBROVNIKU Ostvarene sjajne brojke u prvih pet mjeseci

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija