GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

DOM UMIROVLJENIKA Gradonačelnik obišao radove rekonstrukcije Hotela Gruž

U tijekuje izvođenje prve faze radova na rekonstrukciji i dogradnji Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne tipa hotel, koja podrazumijeva demontažu objekta u sklopu koje je uklonjen i krov postojeće građevine. Naime, nakon 51 godinu ovo će biti prvi novi dom umi­rovljenika u Dubrovniku, a investicija je vrijedna oko 13,5 milijuna kuna.
— Ovo je prva ovakva investicija ove gradske uprave, ali ne i jedina s obzi­rom da smo u završnoj fazi izrade doku­mentacije za novi dom umirovljenika ispod Opće bolnice, koji će moći pri­miti više od 200 korisnika – istaknuo je gradonačelnik Franković.
Sukladno glavnom projektu, novi dom umirovljenika u Gružu, imat te ukupno 48 ležajeva u 32 smještajne jedinice i to 16 jednokrevetnih soba, 13 dvokrevetnih i tri apartmana. Predviđene su i tri jedno­krevetne sobe za osobe s invaliditetom, odnosno osobe smanjene pokretljivosti, smještene u suterenu objekta.

Prenamjenom postojeće građe­vine, novi dom će imati iskoristiv i adekvatan prostor za dubro­vačke umirovljenike.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

PROMETNA INFRASTRUKTURA Završena izgradnja nogostupa od Orašca do Zatona

Od naselja Orašac, skretanja za Čerjan pa do Zatona Velikog sada se može sigurno pješice. Naime, zavr­šeni su radovi na izgradnji nogo­stupa na ovoj 750 metara dugoj dio­nici uz državnu cestu D8, što je još jedna investicija Grada Dubrovnika u sigurnost pješaka i povezanost nase­lja. Radovi su se provodili paralelno s projektom izgradnje sustava vodoop­skrbe i odvodnje na području Orašca, vrijednim 28 milijuna kuna. Osim izgradnje nogostupa izvedena je i pri­prema za postavljanje rasvjetnih stu­pova na cijelom potezu, a što uključuje izvedbu podzemne instalacije i teme­lja stupova javne rasvjete. Vrijednost zahvata, s PDV-om, iznosi 623.000,00 kuna. Izgradnjom ovog dijela nogo­stupa te rekonstrukcijom tri kilometra duge državne ceste od Zatona Velikog do Štikovice, kao i prošle godine izgra­đenim križanjem u Zatonu, omogu­ćena je kontinuirana pješačka komu­nikacija na cijelom potezu od Orašca do Štikovice, a što će uvelike doprini­jeti sigurnosti mještana i turista, ali i samoj kvaliteti življenja na ovom području.

Projektom izgradnje nogostupa od Orašca do Zatona, nastav­ljaju se ulaganja u cestovnu infrastrukturu koja omogućava sigurnost svih vozača i pješaka.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

SUKLADNO RJEŠENJU UPRAVNOG ODJELA U Donjem Čelu uklonjene antena i bazna stanica

Radnje Grada Dubrovnika usmjerene prema uklanja­nju antenskog sustava sa zgrade u samom središtu Donjeg Čela urodile su plodom. Naime, postupajući prema Rješenju Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samou­pravu, Odsjeka za komunalno redarstvo, Hrvatski Telekom d.d. je uklonio komunikacijsku antenu i baznu stanicu sa zgrade koja se koristi kao ured Hrvatske pošte. Hrvatski tele­kom je, po nalogu Grada Dubrovnika, još u mjesecu ožujku 2020. godine obustavio odašiljanje mobilnog signala, a sustav koji od tada nije bio u funkciji sada je i konačno uklonjen.

Pokrenuti su pravni postupci za uklanjanje bespravno postavljenih antena i baznih stanica, među kojima su i sustavi na zgradi HEP-a u naselju Šipčine.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 28. travnja 2021.

Pročitajte još

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

UČENICE OŠ MOKOŠICA Petra i Lucija idu na državno natjecanje iz hrvatskog jezika

Dulist

[FOTOGALERIJA] Svečano otvorena Spomen soba poginulih dubrovačkim braniteljima

Dulist