Aktualno

Petka i dalje nezaštićena od požara!

Petka i dalje nezaštićena od požara!

Ni ove godine od izgradnje hidrantske mreže na Petki neće biti ništa, iako se još prošle godine upozoravalo kako je neophodno što prije krenuti u njenu izgradnju kako bi se Petka zaštitila od požara.

Projekt koji je izradio Vodovod, i koji bi, kako se tada isticalo, trebao koštati oko 300 tisuća kuna, zastao je zbog imovinsko-pravnih odnosa. Podsjetimo, još prošle godine, kada je dobivena suglasnost jednog od vlasnika zemljišta, odvjetnika Srđa Jakšića, najavljivano je kako kreće izgradnja hidrantske mreže na Petki. Kako nam je odgovoreno iz gradske uprave, Županijska ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima je pristupila izradi studije kojom će se definirati cjeloviti plan uređenja Petke i po rezultatima prikupiti suglasnosti suvlasnika te izdati potrebne dozvole, uključujući i one za izgradnju hidrantske mreže, za koju Grad  Dubrovnik ima osigurana sredstva.
 
PUNO VLASNIKA
 
– Nažalost, od prošlog ljeta, ta je priča, neću reći stopirana, jer se na njoj intenzivno radi, ali je zastala zbog imovinsko-pravnih problema. Naime, nakon što smo dobili suglasnost odvjetnika Srđa Jakšića i njegove obitelji, ispostavilo se da on nije jedini vlasnik koji bi trebao dati suglasnost. Ima ih puno više – naglašava zamjenik gradonačelnika zadužen za komunalne poslove Niko Šalja.
 

Projekt koji je izradio Vodovod, i koji bi kako se tada najavljivalo trebao koštati oko 300 tisuća kuna, zastao je zbog imovinsko-pravnih odnosa. Podsjetimo, još prošle godine, kada je dobivena suglasnost jednog od vlasnika zemljišta, odvjetnika Srđa Jakšića, najavljivano je kako kreće izgradnja hidrantske mreže na Petki

Premda se prošle godine u javnosti čak spominjala i mogućnost izvlaštenja, prema Šaljinim riječima, kako bi se priskrbila potrebna dokumentacija, županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima s nadležnim županijskim odjelom odlučila je da se ide na klasičnu proceduru izmjene dozvole.
– Oni su se prema ugovoru između Grada, Županije i Javne ustanove obvezali da će financirat projektnu dokumentaciju i dobivanje dozvola, a da ćemo mi nakon toga financirat samu izgradnju hidrantske mreže. Grad je preuzeo obvezu izgradnje čim se dobiju papiri. Malo sam ljut što ni ove godine mreže neće biti. Ono što smo mi htjeli isforsirati bilo je skoro pa nemoguće, jer bi izazvalo pobunu vlasnika preko čije bi zemlje mreža prolazila – ističe Šalja.

Što se tiče cijene koštanja samog projekta kojeg je izradio Vodovod, dodao je kako će se stvarna cijena izgradnje te mreže znati onda kada bude gotova sva dokumentacija. S obzirom da se još prošle godine upozoravalo na opasnost od požara na Petki, rekao je kako je situacija pred ovu sezonu i dalje nepromijenjena:
– I dalje postoji velika opasnost od požara na Petki i radi toga smo htjeli izbjeći tu kompliciranu proceduru i neizvjesnost izdavanja dozvola, želeći zaštiti Petku – istaknuo je.
Grad Dubrovnik postavio je preventivno o svom trošku zaštitnu rampu i video nadzor, a kako ističu iz gradske uprave, nastavak radova očekuje se nakon izrade studije, kojom će se predvidjeti i uređenje pješačkih i biciklističkih staza te postavljanje info – pultova i putokaza, do kraja ove godine.
 
PETKA TRAŽI CJELOVITO RJEŠENJE
 
A dokle je stigla izrada studije i prikupljanja suglasnosti vlasnika zemljišta, pitali smo Nikolinu Šišić, pročelnicu županijske Službe za zajedničke poslove. Prema njenim riječima, pristup ovom problemu nakon razmatranja svih okolnosti, obilaska prostora Petke te uvjeta koje određuju mjerodavni zakonski i podzakonski propisi, pokazao se bitno kompleksniji od prvotno postavljenog.
– Naime, prostor „Park šuma Velika i Mala Petka“ utvrđen je odlukom nadležnog tijela (Sl.gl.10/87) i Zakonom o zaštiti prirode (NN 79/05,139/08 i 57/11) koji određuje status ovog prostora. Članak 8. navedenog Zakona ovaj prostor definira kao „Zaštićenu prirodnu vrijednost“. Članak 17. Zakona određuje da je to prostor namijenjen odmoru i rekreaciji veće krajobrazne vrijednosti u kojem su dopušteni samo oni zahvati i radnje čija je svrha njezino održavanje ili uređenje. Iskazano nužno traži integralni pristup ovom problemu kroz izradu cjelovitog idejnog projekta korištenja i namjene „Petke“, izrađenog od pravne osobe ovlaštene za izradu krajobraznog rješenja – ističe u svom odgovoru duListu Šišić te navodi kako je zbog toga izrađen projektni zadatak u koordinaciji s ovlaštenim pravnim osobama koji bi u osnovi trebao polučiti analizu šumske vegetacije, plan namijene, korištenja i zaštite „Petke“ te idejne projekte tehničkih struktura (hidrantna mreža, sustav zaštite, rekreacijski sadržaji).

– Takav idejni projekt u zakonom određenom postupku rezultirat će lokacijskom dozvolom te stvoriti uvjete za zahvat u prostoru koji je zaštićena prirodna vrijednost-park šuma. U postupku ishođenja lokacijske dozvole sudjelovati će i vlasnici, odnosno nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima se planira predmetni zahvat, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje lokacijska dozvola. Po ishođenju lokacijske dozvole, a u svrhu ishođenja akta za gradnju, pristupiti će se rješavanju imovinsko – pravnih odnosa – zaključuje Šišić.

 

Pročitajte još

KAZNE I DO 13 TISUĆA EURA Fina upozorava na obavezu slanja važnih dokumenata

Dulist

OBRAĐENA GOTOVO SVA BIRAČKA MJESTA HDZ-u 61 mandat, SDP-u 42

Dulist

NOVI PROGRAM Što pogledati u Kinematografima Dubrovnik?

Dulist