Aktualno

ODLUKA KONAČNO PRED GRADSKIM VIJEĆNICIMA Tko će moći bez ograničenja voziti oko Grada?

GUZVA ZAGREBACKA03

Gradsko vijeće konačno će raspravljati o uvjetima prometovanja u zoni posebnog režima, a koja se odnosi na zaštićenu kulturno-povijesnu cjelinu i njenu kontaktnu zonu. Novi prometni sustav na potezu od Ilijine glavice do Boninova primjenjivat će se od 1. ožujka do 30. studenog, a isti je, podsjetimo najavljen prije više od godinu dana. No, tek idućeg tjedna stvorit će se preduvjeti za novi prometni režim oko Grada.
U zonu će se tom razdoblju moći ulaziti samo s propusnicama. Zelena propusnica odnosi se primjerice na vozila javnog prijevoza, policije i oružanih snaga, žurnih i interventnih službi, ali i na primjerice mopede, motocikle, električne romobile…
Plave propusnice dobit će fizičke osobe s prebivalištem, odnosno boravištem na području užeg središta grada Dubrovnika duže od jedne godine neprekidno u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno vlasnici nekretnina na tom području za osobna vozila u svom vlasništvu ili za osobna vozila koja imaju pravo korištenja. One im omogućuju ulazak i prometovanje zonom bez ograničenja. Naravno, vozilo kojim će se koristiti moraju prijaviti u Prometni sustav te dostaviti traženu dokumentaciju. Posjedovanje plave propusnice ne isključuje obvezu plaćanja parkirališnog mjesta, navodi se u prijedlogu odluke.
Žutu propusnicu dobit će fizičke osobe koje imaju osigurano parkirališno mjesto ili osigurane pretpostavke za korištenje parkirališnog mjesta za vozilo za koje se izdaje propusnica. Odnosi se to na korisnike koji imaju PPK za parkirališnu zonu u užem središtu, osobe koje imaju pravo koristiti parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom te na one koji imaju unaprijed plaćeno i rezervirano parkirališno mjesto na donjem platou Žičare ili na Pilama. U tom slučaju će, naravno, u zoni moći biti onoliko dugo koliko mu je termin unaprijed plaćen, odnosno rezerviran. Također, žutu propusnicu može dobiti i osoba koja ima osigurano parkirno mjesto izvan sustava javnih parkirališta ili garažu.
Smeđa propusnica odnosi se na pravne osobe te fizičke osobe – obrtnike, odnosno osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost koji imaju osigurano parkirališno mjesto ili osigurane pretpostavke za korištenje parkirališnog mjesta za vozilo za koje se izdaje propusnica, a čije se vozilo koristi u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti uključivo za prijevoz za vlastite potrebe. U zonu će tako sa smeđom propusnicom moći ući korisnik koji ima PPK za pravne osobe i fizičke osobe – obrtnike, unaprijed plaćeno parkirališno mjesto ili osigurano mjesto izvan javnih parkirališta, odnosno garažu.
Upravni odjel moći će odobriti ulazak u zonu za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova, servisiranje aparata ili strojeva, radi prijevoza i njege teško bolesne ili nepokretne osobe, uz uvjerenje liječnika, a koja ima prebivalište ili boravište unutar zone te u drugim opravdanim slučajevima.
Kad je pak riječ o taksistima, oni mogu ostvariti neograničeni ulaz u zonu ako imaju u zakupu rezervirana parkirališna mjesta na području grada Dubrovnika za potrebe autotaksi prijevoza. Bez ograničenja u zonu mogu ulaziti i pravne i fizičke osobe – obrtnici koji imaju sklopljen ugovor s Lučkom upravom Dubrovnik za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na koncesijskom području kojim upravlja Lučka uprava, dok pravne i fizičke osobe – obrtnici koje obavljaju djelatnost autotaksi prijevoza, a imaju reguliran status u Zračnoj luci, mogu u zonu ući isključivo radi iskrcaja putnika. Pravne i fizičke osobe – obrtnici koje obavljaju djelatnost autotaksi prijevoza ostvaruju bez ograničenja pravo ulaza u zonu za određeni broj vozila na temelju javnog natječaja.
Odluka će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku, dok će članak 4. koji propisuje razdoblje primjene odluke, ali i iznimke u kojima gradonačelnik može i izvan razdoblja primjene ‘aktivirati’ sustav, stupiti na snagu 1. siječnja 2025.

Cijelu odluku pročitajte ovdje.

Pročitajte još

Studenti Sveučilišta u Dubrovnik od sada će moći stažirati u Coca-Coli

Dulist

SUTRA OD 18 DO 22 SATA Zbog utrke Pelješkim mostom privremena regulacija prometa!

Dulist

Sredinom rujna počinje sanacija skalina uz Jezuite!

Dulist