Grad

OBJAVLJENA IMENA Tko je na čijoj listi za kotarske izbore?

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika utvrdilo je, prihvatilo i objavilo PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Dubrovnika.

Liste su prihvaćene temeljem članka 15. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva (‘Službeni glasnik Grada Dubrovnika’ broj 5/14.).

GRADSKI KOTAR GRAD
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: GORDAN ŠPERO

1. Gordan Špero
2. Nikolina Soko
3. Ana Baralić
4. Denis Ajduković
5. Roberta Soko
6. Ana Prohaska Vlahinić
7. Marija Milovčić
8. Nikša Grljević
9. Ivo Režić
10. Antonio Vučica
11. Miho Kulušić

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MARIN KRSTULOVIĆ

1. Marin Krstulović
2. Marija Grazio
3. Mara Kolić Pustić
4. Tonći Matijašević Hrvat
5. Nikolina Šimunović
6. Toni Kursar
7. Dubravka Šimunović
8. Zorana Dileo-Simović
9. Ljubomir Nikolić
10. Nikolina Farčić
11. Srđan Kera

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – SDP-HSS
Nositeljica liste: ANITA BONAČIĆ OBRADOVIĆ

1. Anita Bonačić Obradović
2. Amir Brkić
3. Davor Ljubičić
4. Franjo Edl
5. Srđan Žustra
6. Vesna Bajec
7. Rea Škaljić
8. Koraljka Bečić
9. Danica Danilović
10. Ana Marić
11. Džemal Karić

GRADSKI KOTAR GRUŽ
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU – HDZ-HRAST
Nositelj liste: ANTUN ČESKO

1. Antun Česko
2. Dinka Butigan
3. Srećko Ljubičić
4. Željko Capor
5. Ana Validžić
6. Božo Čuić
7. Roberto Krile
8. Marina Lazarević
9. Stjepan Đuričić
10. Dragan Bender
11. Tonći Jonjić

2. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: ILIJA FRANKOVIĆ

1. Ilija Franković
2. Nila Perušina
3. Antonijeta Miloš
4. Josip Zedniček
5. Nada Dugeč
6. Kate Popović
7. Anka Brzica
8. Cvijeta Bokun
9. Mile Zlatić
10. Elizabeta Knego
11. Katica Orman

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – SDP-HSS
Nositelj liste: VIDO BOGDANOVIĆ

1. Vido Bogdanović
2. Niko Šalja
3. Robert Anđušić
4. Fani Favro Bukvić
5. Toni Đerek
6. Jasminka Zelentrović
7. Dušanka (Dušica) Šutalo
8. Juliana Košta
9. Mario Perica
10. Ankica Lepeš
11. Tomislav Brnas

GRADSKI KOTAR KOMOLAC
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU – HDZ-HRAST
Nositelj liste: NIKŠA SENTOVIĆ

1. Nikša Sentović
2. Tomislav Saltarić
3. Ante Vojvodić
4. Ivana Marić
5. Marijo Pavlović
6. Mladen Bečić
7. Pero Vianelli
8. Ilija Kozina
9. Mario Glegj
10. Marko Matković
11. Ivan Kljunak

GRADSKI KOTAR LAPAD
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: ZLATKO BEGUŠIĆ – BEGA

1. Zlatko Begušić – Bega
2. Petra Kraljević
3. Ivica Grilec
4. Silvana Kandić
5. Nikola Babić
6. Katija Orepić
7. Mario Savić
8. Đuro Perić
9. Karloti Bender
10. Nikola Lonac
11. Angelo Andolšek

2. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositeljica liste: MARIJANA MANENICA

1. Marijana Manenica
2. Miljenko Lučin
3. Nenad Milina
4. Ljiljana Krunić – Zita
5. Vesna Cvinar
6. Baldo Mojaš
7. Draginja Lasić
8. Hurija Prguda
9. Stoja Bjelopera
10. Dragomir Popadić
11. Anđa Brkan

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: DUBRAVKO GARBIN

1. Dubravko Garbin
2. Kristina Skvrce
3. Mato Krile
4. Marin Haklička
5. Igor Legaz
6. Helena Dadić Marković
7. Davor Dužević
8. Nikolina Kapović
9. Anamarija Miletić
10. Dijana Lalatović
11. Zdravko Nivić

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – SDP-HSS
Nositelj liste: JOSIP MIKULIĆ

1. Josip Mikulić
2. Katarina Ničetić
3. Tatjana Šimac Bonačić
4. Predrag (Dragan) Čolaković
5. Davor Mrša
6. Elena Vera Radulović
7. Milica Vukosav
8. Lucija Klečak
9. Alen Rapajić
10. Ljiljana Tripković Hančević
11. Nermila Mehić

GRADSKI KOTAR MOKOŠICA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU – HDZ-HRAST
Nositelj liste: BLAŽ PEZO

1. Blaž Pezo
2. Nikolina Pozniak
3. Josip Curić
4. Marija Ivanković
5. Dinko Mandić
6. Ivo Gverović
7. Ilija Lučić
8. Srećko Rudinica
9. Marija Čupić
10. Ivan Krešimir Kriste
11. Ante Barišić

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – SDP-HSS
Nositelj liste: SAŠA ŠKRABIĆ

1. Saša Škrabić
2. Pavle Mateljak
3. Andrija Nedoh
4. Anita Porča
5. Marija Brnas
6. Utjeha Kristić
7. Mato Živković
8. Rosanda Maškarić
9. Ivan Dugandžić
10. Marija Milić
11. Faketa Prebisalić

GRADSKI KOTAR MONTOVJERNA
1. DUBROVAČKA STRANKA – DUSTRA
Nositelj liste: ŽELJKO RAGUŽ

1. Željko Raguž
2. Marina Franić
3. Domagoj Carević
4. Tomislav Tabak
5. Rade Dolina
6. Nikolina Zarač
7. Sanja Čikato
8. Dubravka Bosnić
9. Dora Batoš
10. Tomislav Čagalj
11. Nikša Đerek

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU – HDZ-HRAST
Nositelj liste: ARIEL ŽITKOVIĆ

3. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositeljica liste: ANKA GREGET
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ANTUN LEVANAT

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – SDP-HSS
Nositelj liste: JURE DUMANČIĆ

1. Jure Dumančić
2. Đive Galov
3. Snježana Čustović
4. Ivan Tropan
5. Meludin Čampara
6. Sandra Jukić
7. Davor Pištalo
8. Ljiljana Milašević
9. Marko Diklić Kalimero
10. Srećko Musić
11. Danijela Vuleta

GRADSKI KOTAR PILE-KONO
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU – HDZ-HRAST

Nositeljica liste: KATARINA DORŠNER

1. Katarina Doršner
2. Ante Damić
3. Krešimir Marković
4. Ivica Martić
5. Zlatko Fabris
6. Nikola Potrebica
7. Alida Andolšek
8. Marko Radić
9. Josip Dedo
10. Ante Rubin
11. Davor Miloglav

2. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositeljica liste: OLGA MURATTI

1. Olga Muratti
2. Ivo Krile
3. Stane Kodelli
4. Amira Kurtović
5. Ivica Elez
6. Davorka Šperanda
7. Jelica Bašica
8. Slavica Maričić
9. Jelka Lalić
10. Jovan Popović
11. Luka Milić

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: DUBRAVKA GARIĆ

1. Dubravka Garić
2. Davor Lucianović
3. Diana Sinanović
4. Milan Ratković
5. Terezija Dražić
6. Dean Tošović
7. Ivona Kalinić
8. Alan Polzer
9. Sanja Dražić
10. Srdjana Cvijetić
11. Mare Ivanišin

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – SDP-HSS
Nositelj liste: GORAN MILIĆ

1. Goran Milić
2. Karlo Deković
3. Ratko Jovović
4. Dragica Popović
5. Aida Sorajić
6. Milan Sorajić
7. Mira Skansi Deković
8. Dubravko Japunčić
9. Radmila Lasić
10. Zdravko Trojanović
11. Dragoljub Stanojević

GRADSKI KOTAR PLOČE-IZA GRADA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositeljica liste: ZRINKA RAGUŽ

1. Zrinka Raguž
2. Zlatko Uršić
3. Mijo Jerković
4. Vido Nadramija
5. Ivuša Brajević
6. Paola Šutić
7. Naira Asatrjan
8. Ivan Vukić
9. Đuro Market – Vlastelin
10. Virginija Cilić
11. Tomislav Bjelopera

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: SRĐAN OBAD

1. Srđan Obad
2. Petra Marčinko
3. Ivan Viđen
4. Vlaho Zlošilo
5. Tamara Brajević
6. Vedran Levi
7. Damir Belin
8. Jelica Kmetović Hercigonja
9. Jadranka Vlatko
10. Marko Giljača
11. Svjetlana Jelavić – Dean

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – SDP-HSS
Nositelj liste: JADRAN BARAČ

1. Jadran Barač
2. Nikša Sessa
3. Roni Mladinić
4. Andro Burđelez
5. Velimir Boroje
6. Simo Rašica
7. Željko Barač
8. Goran Beš
9. Nikola Vukić
10. Mirsad Hadžić
11. Luka Klobasa

MJESNI ODBOR BOSANKA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositeljica liste: JELKA KUZMAN
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: LUKO PASKOJEVIĆ

MJESNI ODBOR BRSEČINE
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: ANTUN VULETIĆ

MJESNI ODBOR DUBRAVICA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: PERO STJEPOVIĆ

MJESNI ODBOR GROMAČA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: IVICA MARGARETIĆ

MJESNI ODBOR KLIŠEVO
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: IVICA VULEŠA

MJESNI ODBOR KOLOČEP
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: JOSIP VULEŠA

MJESNI ODBOR LOPUD
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositeljica liste: SUZANA GLAVOČIĆ

MJESNI ODBOR LUKA ŠIPANSKA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: ZVONIMIR KOPORČIĆ
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: BOŽO BRAJOVIĆ (BAN)

MJESNI ODBOR LJUBAČ
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: PERO ŠPIKULA

MJESNI ODBOR MRAVINJAC
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: PERO MILKOVIĆ

MJESNI ODBOR MRČEVO
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: LUKA LUČIĆ

MJESNI ODBOR ORAŠAC
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: SRĐAN MARGARETIĆ

MJESNI ODBOR OSOJNIK
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: JOSIP KOVAČIĆ

MJESNI ODBOR RIĐICA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: VEDRAN IVANOVIĆ

MJESNI ODBOR SUĐURAĐ
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: IVICA KATIĆ

MJESNI ODBOR TRSTENO
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: ANTUN BOŠKOVIĆ
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: SREĆKO TROJANOVIĆ

MJESNI ODBOR ZATON
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: EMILIO PULJIZEVIĆ
2. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: VLAHO VIOLIĆ
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: VICKO VODNICA

Liste možete preuzeti ovdje.

 

Pročitajte još

BOLJE NEGO 2019. Otvaranje Dubrovačkog zimskog festivala privuklo preko 2.500 gostiju

Dulist

ODLUKA PRED VIJEĆNICIMA Grad za 10 posto povećava cijenu zakupa javnih površina

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija