Grad

NOVE PRIMJEDBE NA UPU KOMOLAC ‘Parcele nam postaju bezvrijedne, naša djeca mogu na njih zaboraviti’

Ponovna javna rasprava Urbanističkog plana uređenja Komolac održana je ovog četvrtka u Velikoj vijećnici. Do ponovne javne rasprave došlo je zbog usvojenih primjedbi iz Izvješća o javnoj raspravi, osobito radi promjene položaja prometnica te namjena površina te se formalno utjecalo na imovinsko-pravne odnose. Naime,  izmijenjeno je prometno rješenje i to u sjevernom dijelu obuhvata te spajanje na prometnu mrežu višeg reda. U središnjem dijelu obuhvata određena je lokacija rotora na spoju prometnica te je u zoni ‘Središte’ izmještena planirana prometnica. Ukinuto je planiranje novog priključka za naselje Čajkovica istočno od obuhvata UPU-a, tako da se zadržava prometnica u postojećem trupu. Određeni su novi priključci na planirane prometnice te postojeće prometnice koje se moraju rekonstruirati.

Pročelnica UO za urbanizam, prostorno uređenje i okoliš Jelena Lončarić uvodno je istaknula kako je postupak izrade UPU-a Komolac kao i Strateške studije utjecaja na okoliš ovog UPU-a pokrenut još 2017. Naglasila je kako su ukupno zaprimljena 34 podneska s 59 primjedbi. Njih 14 je usvojeno, 11 ih je djelomično usvojeno, dok 20 primjedbi nije bilo moguće usvojiti. Te su se primjedbe uglavnom odnosile na prenamjenu zemljišta u građevinsko što se, naglasila je pročelnica, može napraviti jedino izmjenom GUP-a.

Ispred stručnog izrađivača UPU-a, tvrtke Urbanizam d.o.o. Danka Grbac Nikolac predstavila je koncepciju plana.

-Sam prijedlog plana u odnosu na onaj na prvoj javnoj raspravi ispravljen je utvrđenim i djelomično utvrđenim primjedbama. Prijedlog plana sadrži ispravke počevši od uređenja prometa u mirovanju, odvodnje, eletroenergetske mreže, gradnje građevina koje proizvode buku, propisana je obveza udaljenosti građevina od regulacijskog pravca. U grafičkom djelu promijenjeno je korištenje i namjena površina, zatim prometna, ulična i infrastrukturna mreža kao i način te uvjeti gradnje. Također, omogućena je gradnja poslovno- privrednih građevina, a propisano je i planiranje predškolskog i školskog sadržaja. Zona javne i društvene namjene proširena je na sportsko-rekreacijsku kako bi se tu mogla izgraditi škola, a u sklopu nje i dodatni sadržaji poput sportskih igrališta – rekla je Grbac Nikolac.

Što se tiče prometa, Grbac Nikolac je naglasila kako je revidirano prometno rješenje pri spajanju na prometnicu višeg reda.

-Napravljene su dvije promjene kako bi se zona javne i društvene namjene obuhvatile u jednu zonu kako bi se mogla izgraditi škola, ostavljen je i priključak za prometnicu planiranu GUP-om. Ukinuto  je planiranje novog priključka za naselje Čajkovica, zadržan je postojeći priključak. Određeni su novi priključci te je položaj prometica prilagođen imovinsko – pravnim odnosima – istaknula je Grbac Nikolac.

Marina Cvitković ispred izrađivača Strateške procjene utjecaja na okoliš tvrtke Eko invest naglasila je kako su bile odabrane tri varijante studije te da su u javnu raspravu od ukupno 46 predloženih mjera uvrštene 34. Ciljevi Strateške studije su postizanje dobrog stanja vodnih tijela, zaštita tla i šumske vegetacije kao i bioraznolikosti te kulturnog značaja krajobraza.

U javnoj raspravi stanovnici Komolca imali su daljnje primjedbe na UPU Komolac, a prvi je za govornicu izišao Antun Pavlović koji je i na prošloj javnoj raspravi upozoravao na promet, ali i na probleme s odvodnjom.

-Na prošloj javnoj raspravi izrazio sam nezadovoljstvo na prometno rješenje UPU Komolac. Rotor koji je predviđen obuhvaća većim dijelom čestice zemlje u mome vlasništvu te parcelu dovodi do neiskoristivosti. Urgirao sam i na otpadne vode koje bi također prolazile preko moje čestice. Poslije mog prjedloga dobio sam očitovanje Grada za prometno rješenje piše da se usvaja, a za otpadne vode da se uvažava. Međutim, po novom prijeldogu plana nije se nešto poboljšalo nego je situacija još gora. Definiranjem prometnice koja je u prvom prijedlogu bila na parcelama Libertasa, a sada je pomaknuta zajedno s rotorom preko svih mojih parcela, zahvaćena je još jedna moja parcela koja vodi prema unutrašnjosti prometnica, prema Knežici. Umjesto dvije sada su mi zahvaćene četiri parcele. Također, u gornjem dijelu kad se nastavi dalje cesta, od devet mojih parcela, sedam je zahvaćeno prometnicama pa su praktički sve te parcele bezvrijedne i neupotrebljive. Nauštrb mojih parcela netko je dobio, a ja sam ostao bez ičega. Na tim parcelama ja planiram budućnost za moju obitelj, za moju djecu. Doveden sam pred zid, ruke su mi zavezane, ne mogu ništa. Mislim da postoji rješenje kroz ljudski dogovor. Ne želim kočiti projekte, oni se trebaju provesti na dobrobit svih nas, ali ne na toliku štetu pojedinca. Od 1969. do danas nema dijela moje parcele koja nije iskorištena za neku svrhu – istaknuo je Pavlović.

Danka Grbac Nikolac odgovorila mu je kako su pokušali redefinirati spoj na prometnu mrežu višeg reda te da nije postojala nikakva namjera prema njemu osobno.

-Gledali smo sa strukovne strane. Ovo rješenje s prometnog stajališta izgleda najbolje. Pokušali smo izmaknuti rotor. Svakako da ćemo i ovu primjedbu razmotriti i vidjeti koje su to čestice u vašem vlasništvu – rekla je Grbac Nikoalc.

Pročelnica Lončarić naglasila je kako su Pavlovićeve čestice jako uske.

-Jedan od prijedloga je bio da se eventualno neke čestice zamijene s česticama Libertasa. Nisam sigurna da ćemo postići zadovoljavajuće rješenje, ali sjest ćemo i pokušati – naglasila je Lončarić.

Zrinka Rudeš ispred izrađivača plana odgovorila je Pavloviću kako pretjeruje kada govori da su mu čestice upropaštene.

-Vaše čestice prije nisu imale direktan pristup na ulicu, a sada je imaju pa su dobile veću vrijednost jer imaju kolni pristup – rekla je.

Stanovnica Komolca Elizabeta Majstorović pitala je zbog čega u planu postoje dvije ceste koje vode prema Čempresati?

– Od koga ćete uzeti za tu cestu jer svih naših šest parcela graniči s ovom cestom? Zbog čega dva kraka ceste idu u Komolac i ruše naše zemljište? – pitala je Majstorović.

-Što se tiče prometnog rješenja, koncepcija je bila da se stvori jedna centralna cesta i ona prolazi kroz cijeli plan. S te prometnice se odvajaju odvojci prema naselju. Luk o kojem govorite je prometnica nižeg reda, riječ je o stambenoj ulici – odgovorila joj je Grbac Nikolac.

Majstorović je nadalje Zrinku Rudeš pitala misli li da bi Nijemci imali hrpu primjedbi na ovaj plan da ga je naručio Bad Homburg, a ne Grad Dubrovnik?

-Ni na jednu našu primjedbu od prošle godine nije odgovoreno da je se prihvaća. Spomenulo se da je 800 kvadrata dovoljno za privredne namjene te da prometnica mora biti široka 5 i pol metara. Ako se Ledo sa šleperima tom ulicom služi, zašto nama tih 5 metara ne bi bilo dovoljno? Moja djeca dakle mogu prekrižiti naših 3016 kvadrata. Jesam za dogovor, ali ovo je prešlo svaku mjeru – rekla je Majstorović, a pročelnica Lončarić joj je pojasnila da joj sigurno za cestu nije oduzeto toliko zemlje da će joj ostati samo 800 kvadrata.

-Mislim da je plan preambiciozno nacrtan, tko će to platit? Prerastrošan je i preraskošan. Poluslijep čovjek vidi da ne valja. Nastavit ćemo se boriti za naša zemljišta – utvrdila je Majstorović, a Grbac Nikoalc joj je odgovorila kako planiranje prometnice 2 puta 3 metra nije raskoš nego potreba s obzirom na šlepere koji prolaze poslovnom zonom u Komolcu.

Dodajmo i kako Javni uvid traje 10 dana, od 1. do zaključno 10. listopada 2020. godine, svaki dan od 9 do 20 sati u Luži (ispod zvonika, kraj trgovine Kraš), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Pročitajte još

Korak bliže alternativi za vodoopskrbu povijesne jezgre

Dulist

Ivica Cumeljan podijelio svoja iskustva iz Domovinskog rata sa školarcima Mokošice

Dulist

Studenti RIT Croatia prikupili gotovo 45 tisuća kuna za obitelj Komlenac

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija