Aktualno

NOVA UPRAVA SANITATA, NOVI TROŠKOVNIK Poskupljenje place za 11 milijuna kuna ‘stiglo’ s Vićanovim Nadzornim odborom?

NOVA UPRAVA SANITATA, NOVI TROŠKOVNIK Poskupljenje place za 11 milijuna kuna ‘stiglo’ s Vićanovim Nadzornim odborom?
VLADA RH REGULIRALA 

Metar ‘kvadratni’ 6.939,41 kuna 

Vlada RH sredinom rujna 2021. godine u sklopu Zakona o obnovi zgrada oštećenih u 
potresu u Zagrebu regulirala je maksimalni iznos visine koštanja metra četvor­nog za 
obnovu odnosno ponovnu izgradnju zgrada za javnu uporabu, a koje su uključene i one 
pod kon­zervatorskom zaštitom. Maksimalni iznos kojeg je oprav­dano potrošiti po 
‘kvadratu’ je 6.939,41 kunu bez PDV-a čime bi se u Dubrovniku, točnije na gruš­koj 
placi za iznos od 18,5 milijuna kuna moglo rekonstruirati 2660 metara četvornih 
prostora. Ukoliko bismo bruto površinu zatvorenog, ali i otvorenog dijela zelene place obnavljali prema izglasanom mak­simalnom cjeniku Vlade RH ona bi koštala oko 7,3 
milijun kuna! Sve ostalo,hm...?

 

Otkako je na čelu tvrtke Sanitat direktorica Klaudia Barčot, a pred­sjednik Nadzornog odbora Pero Vićan cijena rekonstrukcije i uređenja gruške place sa 7,5 milijuna kuna porasla je do vrtoglavih 18,5 milijuna kuna. Prvi iznos od 7,5 milijuna kuna (u lipu točno: 7.531.061,92) bez PDV-a, odnosi se na vrijednost projekta na temelju procijenjenih troškova građenja istaknutih u dokumentu arhitektonskog projekta kojeg potpisuje glavni projektant Dinko Peračić u prosincu 2020. godine. Drugi pak iznos, onaj od 18,5 milijuna kuna bez PDV-a aktualan je posljednjih mje­seci. Prema tom iznosu rađen je otvo­reni postupak javne nabave, a toliko se tvrtka Sanitat planira i zadužiti kako bi realizirala projekt rekonstrukcije place u Gružu! ­

Skuplje za 141 posto!

Ova nevjerojatna promjena cijene pro­jekta, od gotovo 11 milijuna kuna poku­šava se u javnosti opravdati poskuplje­njem građevinskog materijala uslijed Covid krize, no naši sugovornici iz građevinske struke tvrde da je riječ o za više milijuna kuna precijenjenom iznosu. Cijene su rasle, no ne 141 posto koliko je u godinu i pol dana porasla predviđena cijena Sanitatovog projekta. Naime, i prvi troškovnik nastao je u vrijeme kad nas je već debelo drmala korona kriza pa je gotovo skandalozno da će Sanitat prema novom troškovniku oko 150 metra četvornih zatvorenog prostora i 920 metara četvornih otvo­renog prostora tarace platiti ‘po zlato’. Prema indeksu cijena, u posljednje dvije godine cijene sirovina su doživjele značajan porast. Željezo je poskupjelo 60 posto, aluminij 55 posto, a drvo kao sirovina unutar posljednje dvije godine doživjelo je porast preko 100 posto. Drvena građa još uvijek je iznad 100 posto u odnosu na prije. Dakle, cijene su rasle, no ne toliko da bi se moglo očekivati doseg od 18,5 milijuna kuna za rekonstrukciju nešto malo više od tisuću metra četvornog prostora u Gružu, od kojih je svega oko 150 zatvo­renog! Tim više što nisu značajno rasle cijene rada.

NOVA UPRAVA SANITATA, NOVI TROŠKOVNIK Poskupljenje place za 11 milijuna kuna ‘stiglo’ s Vićanovim Nadzornim odborom?Rezerva od 10 milijuna kuna

Glavni projektant Dinko Peračić za DuList je komentirao kako je iznos od 18,5 milijuna kuna ‘postavljen s rezer­vom’ kako se ne bi dogodilo da ‘zbog velikog povećanja cijena svih materijala propadne javna nabava’. Uz to, istaknuo je kako je riječ o nešto zahtjevnijem zahvatu na konstrukciji i tendama od onog što se na prvu činilo. Napomenuo je također, kako ih očekuju i radovi u skladu s konzervatorskim smjernicama na obnovi zida prema povijesnim vrto­vima s čime zapravo projektant Pera­čić opravda povećanje obujma posla i cijene. No, da je taj zahvat bio planiran i u ranijoj kalkulaciji cijena svjedoči arhi­tektonski elaborat kojeg potpisuje sam projektant Peračić. Uz to bivši direktor Sanitata Tomislav Tabak cijeli je projekt pa i njegovu cijenu još u travnju 2021. prezentirao medijima. Iznio je okvirnu cijenu od 8 milijuna kuna.

Tabak je tada najavio kako projekt predviđa obnovu poslovnih prostora uz istočni zid place te rekonstrukciju zida ljetnikovca Paladina Gundulića, a sve u skladu sa zahtjevima i uputama Konzervatorskog odjela Dubrovnik. Prilikom rekonstrukcije place bilo je predviđeno uklanjanje neprimjerene dogradnje na tom lokalitetu kako bi se otvorio kvalitetan prilaz placi i oslobo­dio prostor za buduće uređenje povije­snih vrtova u sklopu Gundulićevog ljet­nikovca, objasnio je Tabak medijima u travnju prošle godine, a baš u to vrijeme, početkom travnja 2021. dobivena je i pravomoćna građevinska dozvola po kojoj će se pristupiti realizaciji rekonstrukcije place u Gružu. ­

Sanitat Ragužev pa Vićanov

Od tada, od travnja 2021. do ožujka ove godine dogodila se ključna promjena koja je utjecala na formiranje nove, vrtoglavo visoke procijenjene vrijedno­sti koštanja radova na budućem gruš­kom gradilištu. Bivša uprava Sanitata je smijenjena. U rujnu prošle godine na mjesto direktorice postavljena je ekonomistica Klaudia Barčot, koja na tu poziciju dolazi iz bankarskog sek­tora. Iako će se po medijima provlačiti informacija kako Barčot nije stranački obojena, sasvim je jasno kako je ona bila izabranica Pera Vićana. Naime, nakon svibanjskih izbora uslijedilo je novo preslagivanje ‘plijena’ pa je Vićan na listu zahtjeva kao prioritet za svoj DDS postavio tvrtku Sanitat, koju je u prote­klom mandatu držao Željko Raguž. Jer, naravno, riječ je o potentnoj i dobrosto­jećoj tvrtki koja na računu ima milijune. No, zamjenom direktora, uklanjanjem DUSTRA-inog Tabaka i postavlja­njem ‘nestranačke’ Barčot prethodila je ključna transformacija Sanitata u Vićanovu stožernu tvrtku. U rujnu su napravljene i ‘korekcije’ u Nadzornom odboru, a kako bi sve bilo u potpunosti pod njegovim patronatom, Vićan pre­uzima mjesto predsjednika Nadzornog odbora tvrtke, te sebi tako priskrbljuje, na dnevnoj bazi, nesmetani pristup i nadzor poslova.

NOVA UPRAVA SANITATA, NOVI TROŠKOVNIK Poskupljenje place za 11 milijuna kuna ‘stiglo’ s Vićanovim Nadzornim odborom?Još jedna značajna promjena uslije­dila je nakon Vićanovog preuzimanja Sanitata. Ova gradska tvrtka kreditnim će zaduženjem financirati rekon­strukciju zelene place pa je stoga kra­jem siječnja ove godine raspisan Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu kredita za financiranje projekta Rekon­strukcije tržnice Gruž u Dubrovniku u iznosu od 18.500.000,00 kuna. Iako nije poznato koliko danas ta gradska tvrtka ima na računu, pred nešto manje od godinu dana bivši direktor Tabak se pohvalio kako je tvrtku preuzeo sa svega tri do četiri milijuna kuna, a da je nakon najveće krize koja je pogodila svi­jet i rekonstrukcije platoa Gradac, Sanitat imao na računu 15 milijuna kuna što je stvorilo pretpostavku da ova gradska tvrtka rekonstrukciju place financira iz vlastitih izvora. Ne putem kredita!

Space shuttle nasred Gruža!?

Prema procjeni koju je odobrio i potpisao projektant Dinko Peračić, a koju je potvrdilo tadašnje vodstvo Sanitata građevinsko – zanatski radovi su trebali koštati 2.940.000,00 kuna, dok bi za tende (sastoje se od osnovne kon­strukcije, hidrauličnog mehanizma, platnenog pokrova, rasvjete…) trebalo izdvojiti 2.980.000,00 kuna. I to su dvije najzahtjevnije i najskuplje stavke pro­cijenjenih troškova gradnje. Za projek­tiranu i tipsku opremu prema procjeni planirani su troškovi od 410 tisuća kuna, radovi na instalaciji kanalizacije i vodo­voda procijenjeni su na 431 tisuću kuna, dok su termoizolacijski radovi trebali koštati 42.500,00 kuna.

Samo za primjer izdvojit ćemo kako se na obuhvatu place planiraju uklo­niti dva objekta – u prostoru povijesnih vrtova i jedan samostojeći ugostiteljski objekt. Ukupna površina oba objekta je 147,24 metra četvorna, a radi odre­đivanja reda veličine cijene, planirani troškovi uklanjanja, u prosincu 2020. godine, određeni su na 90 tisuća kuna. Za potrebe izrade elaborate pa tako i procjene troškova, dipl. inž. strojarstva Davor Derinković iz Hrvatske komore inženjera strojarstva u ožujku 2020. napravio je procjenu troškova sustava otvaranja/zatvaranja tende na iznos od 370.800,00 kuna (bez PDV-a).

S početkom nove godine sve cijene za iste ove radove očekivano će skočiti za 141 posto! Kad se prouči dokumentacija javne nabave može se steći dojam da će se u Gružu, na mjestu sadašnje zelene place graditi space shuttle pa da javnost ne ostane u zabuni objasnit ćemo što će se sve to raditi na placi i kako bi ona u konač­nici za 18,5 milijuna kuna trebala izgledati. ­Projektom rekonstrukcije pla­niraju se ukloniti dijelovi zgrade u prostoru povijesnih vrtova pri čemu će se rekonstruirati zid ljetnikovca kao i otvoreni prostor tržnice; uklonit će se samostojeći ugostiteljski objekt; pristupiti rekonstrukciji poslov­nih prostora te na koncu urediti kontaktne površine izvan obu­hvata place.

NOVA UPRAVA SANITATA, NOVI TROŠKOVNIK Poskupljenje place za 11 milijuna kuna ‘stiglo’ s Vićanovim Nadzornim odborom?

Zbogom crnim topolama

To će značiti da će se ukloniti postojeći pod sa svim pripada­jućim instalacijama, prodajni stolovi, tende, suncobrani, urbana oprema i elementi instalacija poput rasvjet­nih tijela, instalacijska okna, hidranti… Uklonit će se i dva preostala stabla crne topole na placi. Umjesto njih, u sjevero­zapadnom kutu na ‘džepnom’ trgu unutar place, planira se sadnja dva stabla brijesta Ulmus resista ‘Rebona’. Riječ je o brzo­rastućem američkom križancu Ulmus japonica i Ulmus pumila iz uzgojnog programa s američkog sveučilišta Madison University. Ono što će se zaštititi tijekom izvo­đenja radova su sve susjedne površine i glavne trase komunalnih instalacija koje prolaze preko tržnice, a za vrijeme izvođenja radova morat će se omogućiti nesmetan rad ribarnice i pripadajućih servisnih prostora place u cjelini koji neće biti dio ovog zahvata.

Dio sjevernog zida ljetnikovca bi ostao kompletno otvoren kako bi se omogućila vizualna i funkcionalna veza dvaju dijelova tržnice: dijela tržnice unutar perimetra ljetnikovca i dijela izvan njega koji se nadovezuje na pješačke tokove i javne prostore. Dodatno bi se omogućio jednostavniji pristup današnjem ulazu u prostor povijesnih vrtova. Nakon uklanjanja dijela zgrade u prostoru povijesnih vrtova i obnove zida ljetnikovca rekonstruiraju se kom­pletno poslovni prostori.

Dvije zone i platnena tenda

Nakon rekonstrukcije, a prema zami­šljenom projektu arhitekta Dinka Pera­čića gruška placa funkcionalno će biti podijeljena u dvije zone. Otvoreni pro­stor tržnice zoniran je u dva dijela: dio s pomičnim prodajnim stolovima i opre­mom unutar perimetra ljetnikovca te zasjenjeni trg s pomičnim prodajnim stolovima. U ‘unutarnjem’ dijelu place bit će smješteno 48 stolova, a na ‘vanj­skom’ dijelu, nakon uklanjanja samo­stojećih građevina, bit će moguće smjestiti još 27 rasklopivih stolova za povremenu ekstenziju tržnice.

Prostor će biti zasjenjen platne­nom tendom i prema potrebi moći će se zaštititi od padalina zaokretnim elementima tendi. Pojedinačni ele­ment je rešetkasta čelična konstruk­cija trokutastog poprečnog presjeka kompletno presvučena bijelim ETFE platnom. Konstrukcija se oslanja na vanjski novi zid tržnice/ljetnikovca te na dograđeni dio poslovnih prostora. Na dijelu tržnice izvan izvornog peri­metra ljetnikovca tende nose dva slo­bodnostojeća betonska okvira. Tende će moći biti postavljene u dva položaja: otvorenom (elementi u otklonu za 20° od horizontale) i zatvorenom (gonja ploha elementa u horizontali). Hidra­ulički mehanizam trebao bi omoguća­vati rotaciju, otvaranje i zatvaranje, za otprilike jednu minutu. Servisni pro­stori namijenjeni tržnici bit će riješeni u sklopu volumena ribarnice te svojim kapacitetom, sukladno projektu, zado­voljavaju potrebe place i peskarije. Unu­tar šest konstruktivnih modula posto­jećih poslovnih prostora smješteni su poslovni prostori poput trgovina, mesnica, ugostiteljski prostor i željeza­rija. Otvaranjem harmo stijene izloga poslovni prostori bi trebali postati dije­lom prostora place.

Za kraj ćemo samo napomenuti kako je za potrebe ovog projekta izdana gra­đevinska dozvola koja je definirala novoformiranu građevinsku česticu od 1612,70 metara četvornih. Pod gra­đevinama je ukupno 692,70 metara četvornih, no ovim rekonstrukcijskim obuhvatom nije uključeno oko 550 ‘kva­drata’ peskarije. Ona je renovirana prije devet godina.

 

TROŠKOVNIK 

Tko će biti najbolji? 

U dokumentaciji otvorenog poziva javne nabave koji traje do 15. ožujka, objavljenoj u cijelosti na službenim stranicama tvrtke Sanitat, određeni su i kriteriji za oda­bir 
ekonomski najpovoljnije ponude te je razvidno kako će cijena ponude imati najveću 
ulogu pri odabiru. Od ostalih parametara za izbor najbolje ponude značajno će biti 
iskustvo stručnjaka. Za razliku od cijene radova za koju će se moći dobiti maksimalnih 70 bodova, struč­njak će nositi 30 bodova, a tražit će se dva izvršitelja i to voditelj radova građevinske struke te voditelja radova strojarske struke.

Premda za voditelja radova građevinske struke nije traženo nikakvo specifično 
iskustvo, dovoljno je da to bude čovjek s iskustvom inženjera gradilišta, nešto će se veća pažnja posvetiti odabiru voditelja radova strojarske struke budući da će on biti odgovoran za postavljanje čelične konstrukcije i tende, pa će ovaj stručnjak u svom 
životopisu morati dokazati da je već ranije kao voditelj radova postavljao ‘čelične 
konstrukcije s hidrauličnim mehanizmom.’
PRISJETIMO SE 

Vlahušićeva placa od 10 milijuna kuna 

NOVA UPRAVA SANITATA, NOVI TROŠKOVNIK Poskupljenje place za 11 milijuna kuna ‘stiglo’ s Vićanovim Nadzornim odborom?

Promišljanja o rekonstrukciji gruške place intenzivirala su se u proljeće 2016. godine kada je bivši gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić s bivšim direktorom Sani­tata 
Vedranom Kunicom predstavio idejno arhitektonsko rješenje uređenja tržnice u Gružu. 
Jedino tko nije ‘ostao’ bivši, projektant je Dinko Peračić. Nakon što je izradio 
idejno arhitektonsko rješenje za bivšu vlast, za novu gradsku vlast i Sanitat potpuno je redefinirao projekt. Procijenjena vrijednost rekonstrukcije tadašnje place u 
Vlahušićevom mandatu bila je oko 10 milijuna kuna, a financiranje je bilo predviđeno 
iz proračuna Grada Dubrovnika i blagajne Sanitata. Vizija tadašnje place bila je
uklapanje tog prostora u pješačku zonu jer je cijeli dio gruške obale oko place bio 
zamišljen bez automobila. U prostorima ljetnikovca razmišljalo se o muzeju hrane koji bi činio okosnicu priče o gastronomiji u Gružu.
MIŠLJENJE STRUKE 

Kupnja zemljišta + 8 stanova 

Za mišljenje o cijeni investicije rekonstrukcije zelene place u Gružu pitali smo 
predsjednika Strukovne grupe graditeljstva HGK – Županijske komore Dubrov­nik, 
građevinskog inženjera Tomi­slava Bačića. On je istaknuo kako na porast cijene 
procijenjene vri­jednosti projekta može utjecati niz faktora kao što su izmjena projek­tnog rješenja, a samim tim i poten­cijalno veći opseg radova, vrsta i kvaliteta 
materijala, kompleksnost izvedbe te rokovi za izgradnju.

Bačić je za DuList dao i uspo­redbu što se za 18 milijuna kuna može napraviti od 
građevinskih radova:

— Projekti vrijednosti cca 18 mili­juna kuna na području Grada uklju­čili bi kupnju 
zemljišta, projektnu dokumentaciju, izvedbu i prodaju okvirno 8 stanova po 65 m2 – 
iznio je Bačić.
OBNAVLJA SE PRIVATNIM NOVCIMA 

Rekonstrukcija hotela vs. place 

Cijena metra četvornog rekonstrukcije hotelskog objekta u Dubrovniku iznosi 1440 eura! Riječ je hotelu koji je ranije imao tri, a nakon obnove će imati četiri zvjezdice. 
Prema projektu planirano je proširenje kuhinje, prošire­nje restorana, izgradnja dva 
vanjska bazena, recepcije, bara, kao i promjena svih instalacija! Naravno, renovi­ranje hotela uključuje i potpuno uređenje svih soba. Ove podatke dobili smo od jedne 
hotelske kuće koja posluje na užem dubrovačkom području i koja uskoro kreće s 
adaptacijom jednog od svojih hotela. Iako je uobičajeno cijenu obnove ili izgradnje 
hotelskog objekta iskazati po cijeni sobe, a u ovom konkretnom slučaju uložit će se 60 tisuća eura po sobi, odnosno 12 milijuna eura u ukupnu investiciju, na našu molbu 
dobili smo cijenu i po ‘kva­dratu’. Dakako, ovdje se radi o privatnom investitoru koji će bez pogodovanja i namještanja provesti javni natječaj za radove pazeći pritom na 
svaku uloženu kunu.
18,3 MILIJUNA KUNA 

Placa skuplja od ex Stadiona 

Rekonstrukcija nekadašnjeg hotela Stadion Grad Dubrovnik je koštala 18.3 milijuna 
kuna. Investicija je uključivala preuređenje istočnih prostorija u prizemlju zgrade. 
Tu će, uz polivalentne prostore, biti smješteni prostori Vaterpolo kluba Jug (uredski prostori, trofejna dvo­rana, klupski caffe) te prostori Javne ustanove, Plivačkog kluba Jug i udruga (uredski prostori, prostori za sastanke i ostale pra­teće prostorije). U 
jednom dijelu objekta je osmišljen prostor za Muzej vaterpola, ispod kojeg će se 
cijelom površinom smjestiti nova teretana. Na preostalom dijelu obuhvata postavljena 
je komu­nalna infrastruktura, a uređena je i fasada, otvori te je uređen okoliš pa je u tom dijelu grada dobiven pje­šački prostor s urbano opremljenim i hortikulturno uređenim, novim trgom. Za taj iznos prostor hostela s 44 sobe s recepcijom i caffeom u 
prizemlju bit će doveden do viso­kog roh-baua.

Iz tiskanog izdanja DuLista od 9. ožujka 2022.

Pročitajte još

OBAVIJEST IZ ELEKTROJUGA Tko je bez struje u utorak?

Dulist

[DUBROVČANI IZVAN GRADA] Anja Grabovac o glazbi, suradnji s Eugenom na pjesmi ‘Tišine’…

Maria Prkut

Korčulanin Ivan Salečić nastupio u kvizu Potjera

Dulist