Aktualno

Nije DPDS iznimka!

Tradicija privatnih društava za proučavanje, zaštitu i obnovu starina seže u 18. stoljeće, kad se tzv. učena društva uz povijest počinju baviti materijalnom baštinom.

Iz njih nastaju tzv. antikvarska ili starinarska društva, koja pun razvoj doživljavaju u 19. stoljeću.  
U Europi gotovo nema grada gdje nije postojalo antikvarsko ili starinarsko društvo. Na amaterskoj bazi ta društva okupljaju intelektualnu i obrazovnu elitu, potiču istraživanja, osnivanja muzeja, izdaju časopise i knjige, organiziraju izložbe, predavanja i tribine s ciljem senzibilizacije javnost za očuvanje materijalne i nematerijalne baštine, napokon aktivno sudjeluju u formiranju zakonodavstva o zaštiti spomenika kulture. Njihova kulturna i povijesna važnost gotovo je nesaglediva.  

U Hrvatskoj 1850. nastaje najprije Družtvo za jugoslavensku povestnicu i starine koje je osnovao Ivan Kukuljević Sakcinski, a uz velik program istraživanja, sakupljanja i čuvanja starina, ono utemeljuje i Narodni muzej, prvi hrvatski povijesni nacionalni muzej.  

U Dalmaciji je Starinarsko kninsko družtvo, kasnije Hrvatsko starinarsko družtvo osnovao fra Lujo Marun. Ono je zaslužno za osnutak Središnje muzeja hrvatskih spomenika (danas, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika) 1893., časopis Starohrvatska prosvjeta 1895. godine 1894. don Frane Bulić osnovao je društvo Bihači. Oba društva okupljala su svu znanstvenu elitu i surađivala s novoosnovanom konzervatorskom službom.  

U Dubrovniku istu ulogu ima Društvo za promicanje interesa Dubrovnika, osnovano 1898., koje poslije I. svjetskog rata obnavlja svoju djelatnost pod novim imenom Dub. Njegovu tradiciju nakon II. svjetskog rata nastavlja Društvo prijatelja dubrovačke starine osnovano 1952., a od 1986. pridružuje mu se revitalizirano društvo Dub. Dakle, tradicija privatne skrbi za očuvanje i obnovu baštine u Dubrovniku tradiciju dugu više od stotinu godina, samo Društvo šezdeset godina.
 
PRIVATNE ORGANIZACIJE U EUROPI
 
Najpoznatije europske neprofitne, privatne organizacije za očuvanje i obnovu baštine:

ITALIA NOSTRA, osnovana 1955. inicijativom male grupe rimskih intelektualaca, razvila se do danas u najvažniju i najugledniju organizaciju za zaštitu talijanskih spomenika kulture; ima podružnice u svim povijesnim gradovima.

EUROPA NOSTRA, nastala 1963. inicijativom organizacije Italia Nostra, danas je paneuropska federacija koja okuplja 250 nevladinih organizacija iz 45 zemlje, zastupa interese civilnog društva u toj sferi, surađuje s najvažnijim međunarodnim institucijama, kao što su UNESCO i  ICOMOS-om, važan je parter vlada i nacionalnih institucija u skrbi za baštinu i osiguranje političkih odluka; dodjeljuje godišnje nagrade; predsjednik Placido Domingo.

ENGLISH HERITAGE, nevladina civilna organizacija za zaštitu kulturne baštine, nastala privatnom inicijativom, danas je izvršna agencija ministarstva za kulturu, sport i medije Ujedinjenog kraljevstva.

INTERNATIONA CASTELS INSTITUTE (MEĐUNARODNI INSTITUT ZA DVORCE), promiče kastelologiju; 1959. osniva SCIENTIFIC COUNCIL, znanstveno vijeće; engleska glavna institucija za zaštitu dvoraca i fortifikacija.

BOND HEMSCHUT, najstarija privatna organizacija u Nizozemskoj za očuvanje i zaštitu spomenika kulture, osn. 1911.

CENTER FOR INTERNACIONAL HERITAGE ACTIVITIES (CIE), neprofitna evropska organizacija za europsku i međunarodnu suradnju na području zaštite, obnove i proučavanja baštine, posebno za komunikaciju i edukaciju

DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ – SDS (GERMAN FONDATION FOR LANDMARK PROTECTION), osn. 1985., privatna, neprofitna fondacija za zaštitu spomenika; danas ima 170.000 članova; parter vladinih organizacija i ministarstava

INTERNATIONALE LIGA DER NATIONALNE GESELLSCHAFTEN FÜR KULTURGÜTERSCHUTZ, (Međunarodna liga nacionalnih društva za zaštitu kulturnih dobara), zasnovana na privatnoj inicijativi za zaštitu baštine ugrožene ratom ili oružanim sukobima. Prvo društvo osnovano je 1964. u Švicarskoj, slijede društva u Austriji, 1980., Italiji, 1996., Španjolskoj 1999., a sama Liga osnovana je 1997. Imala je golemu ulogu potkraj 20. stoljeća u obnovi spomenika u europskim i drugim sredinama pogođenim ratnim zbivanjima. 

INTERESSENGEMENISCAFT BAUERNHAUS, njemačko druženje za zaštitu i obnovu ruralne baštine, osn. 1973. okuplja srodne privatne neprofitne organizacije u Njemačkoj

DEUTSCHE BURGENVEREINIGUNG FÜR ERHALTUNG DER HISTORISCHEN WEHR- UND WOHNBAUTEN, privatno, neprofitno udruženje za očuvanje fortifikacijske arhitekture, osn. 1889. objedinjuje društva i vlasnike burgova

ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HISTORISCHE GÄRTEN, ÖGHG, privatno, neprofitno društvo za proučavanje, zaštitu u obnovu povijesnih vrtova i parkova i

ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR SCHLÖSSER UND BURGEN, privatno, neprofitno društvo za proučavanje, zaštitu i obnovu dvoraca i burgova…
 

Pročitajte još

KOŠARKAŠI SLAVE Povratak u Premijer ligu otvorili pobjedom!

Dulist

[FOTO] ZA ČIŠĆE PODMORJE Ronilački klub Dubrovnik u Eko akciji Ponta Šipka

Dulist

SAJAM INOVACIJA Robert Petrušić iz Ploča osvojio srebro

Dulist